Harun Yahya

Allah'ın cennet ehli için hazırladığı nimetlerYüce Allah Kuran’da bildirdiği cenneti tarif eden ayetlerle, insanlara dünyadakilerle kıyaslanmayacak bir nimet ufku açmaktadır. “Orada diledikleri herşey onlarındır; Katımızda daha fazlası da var.” (Kaf Suresi, 35) ayetiyle cennetteki bu nimet genişliği haber verilmektedir.

Sayın Adnan Oktar, “Müminlerin Asıl Yurdu: Cennet” ve “Resulullah (sav)’ın Dilinden Cennet” kitaplarında ve çeşitli makalelerinde, Kuran-ı Kerim ayetleri ve Peygamber Efendimiz (sav)’in hadisleri ışığında Rabbimiz’in cennetteki bu nimet genişliğiyle ilgili detaylı bilgiler aktarmaktadır. Röportajlarında da cennet tasvirleri yapan Sayın Adnan Oktar, bu tasvirleriyle Allah’ın izniyle müminlerin şevklenmesine vesile olmaktadır.


Allah insanları herşeyin en güzelinden, en mükemmelinden zevk alacak ve bunlara karşı büyük bir özlem duyacak bir ruh ile yaratmıştır. Bu nedenle insan, hayatı idrak etmeye başladığı andan itibaren bu mükemmelliğe ulaşabilmek için, içinde sürekli olarak büyük bir istek duyar. Daima bir güzellik ve nimet arayışı içerisinde olur. Ancak buna ne kadar çok istek duyarsa duysun ve bunun için ne kadar çok çaba harcarsa harcasın, dünya hayatında hiçbir zaman aradığı mükemmellikle karşılaşamaz. Çünkü Allah dünya hayatını özel olarak kusurlu ve eksik olarak yaratmıştır.

Elbette Allah’ın bu yaratışında pek çok hikmet vardır. Çünkü “O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, ‘şekil ve suret’ verendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.” (Haşr Suresi, 24) ayetiyle bildirildiği gibi, Allah’ın yaratışı kusursuzdur. Rabbimiz herşeye güç yetiren, dilediğini yaratmaya kadir olandır. Dolayısıyla dünya hayatındaki bütün eksikliklerin bir amacı vardır. Rabbimiz’in bu yaratışının hikmetlerinden biri, insanın cennetin varlığını kavramasına ve bunun için samimi bir gayret harcamasına yöneliktir.

Allah insanın fıtratını ancak cennette rahat edebileceği ve nefsinin isteklerini ancak burada karşılayabileceği şekilde yaratmıştır. Kuran’ın pek çok ayetinde bu gerçek bildirilmiştir. Bu nedenle insan asıl hayatını cennette yaşayacağını, dolayısıyla da tüm çabasının sonsuz güzellikler yurdu olan cennete yönelik olması gerektiğini asla unutmamalıdır. Bu konudaki Kuran ayetlerinden bazıları şöyledir:
“Bu dünya hayatı, yalnızca bir oyun ve ‘(eğlence türünden) tutkulu bir oyalanmadır’. Gerçekten ahiret yurdu ise, asıl hayat odur. Bir bilselerdi.” (Ankebut Suresi, 64)

“Rabbinizden olan mağfiret ve eni göklerle yer kadar olan cennete (kavuşmak için) yarışın; o, muttakiler için hazırlanmıştır.” (Al-i İmran Suresi, 133)


Sayın Adnan Oktar’ın Cennet Tasvirleri

“CENNETTE ALLAH’A VE O’NUN TECELLİSİNE AŞIK OLACAĞIZ”

“Cennet güzellikler yurdudur. Cennetin her yeri güzel. Pınarları, bahçeleri, yastıkları, Allah yastıklarının bile işlemeli olduğunu söylüyor cennetin. Yatakları atlastandır. Her yeri birbirinden güzeldir cennetin. Biz güzelliğe, Allah’ın güzelliklerine, tecellisine âşık olacağız. Allah’a âşık olacağız.” (Adnan Oktar’ın Kanal Malatya’daki Canlı Röportajı, 07 Ocak 2009)

“CENNETTE ZITLIKLAR YOKTUR, HERŞEY POZİTİFTİR”

“Cennette keyif için oturursun. Yani keyif için yersin, zevkine yersin. Dünyada ise bir acıdan kurtulmak içindir; hatta insanlar bir acıdan kurtulmak için su içerler. Orada keyfe içersin, zevk için içersin. Yani, bir acıdan kurtulmak için değildir. Mesela, burada bir soğutucu kullanıyoruz, soğutucu aletler kullanıyoruz. Niye, sıcaktan rahatsız olduğumuz için; orada sıcaktan rahatsız olma konusu yok, yani, acı yoktur. Dünyada pozitifler ve negatifler vardır, zıtlar vardır. Cennette yoktur. Yani her şey tek yönlü pozitiftir. Burada her şeyin istisnasız zıttı vardır. İyi-kötü, güzel-çirkin, kirli-temiz değil mi, sürekli zıtlık vardır. Orada, cennette öyle bir şey yoktur.” (Adnan Oktar’ın Kon TV’deki Canlı Röportajı, 8 Şubat 2009)

“CENNETTE YENİ RENKLER, YENİ SESLER, YENİ TATLAR VARDIR”

“Cennette yeni renkler var, yeni sesler vardır, yeni notalar vardır, yeni zevkler vardır. Çok şaşıracaklar inşaAllah. Çok hoşlarına gidecek insanların, bir de renkleri algıları daha değişik olacaktır; yeni tatlar tadacaklar. Hiç bilmedikleri yeni tatlar tadacaklardır inşaAllah.” (Adnan Oktar’ın Kaçkar TV’deki Canlı Röportajı, 19 Şubat  2009))

 

 
…”Bugün sizin müjdeniz, içinde ebedi kalıcılar (olduğunuz), altından ırmaklar akan cennetlerdir.” İşte ‘büyük kurtuluş ve mutluluk’ budur.
(Hadid Suresi, 12)“CENNET HURİLERİ, GILMANLARI VE VİLDANLARI MÜMİNLERE HİZMET EDERLER”

“Cennet hurileri vardır. Vildanlar vardır, gılmanlar vardır. Oranın süsü ve güzelliğidir onlar. Yani genç güzel bayanlar (huriler) (Tur Suresi, 20, Duhan Suresi, 54) güzel küçük çocuklar, genç güzel delikanlılar (gılmanlar ve vildanlar) (Tur Suresi, 24, Vakıa Suresi, 17, İnsan Suresi, 19) … Bunlar Müslümanlara hizmet ediyorlar. Hepsi Allah’ın yarattığı özel varlıklar… Ama aynı insan, yani Allah’ı anmaları, üslubuyla, konuşmasıyla böyle mübarek muhterem varlıklar.” (Adnan Oktar’ın Çay TV’deki Canlı Röportajı, 25 Şubat 2009)

“CENNET EHLİ PEYGAMBERLERLE SOHBET EDER”

“Cennetin bir güzelliği de budur, yani karşılıklı sohbetler… Peygamberler neler yaptı? Mesela her peygambere ayrı ayrı soracağız. Hz. Musa nasıl yaptı, neler yaptı, onun sahnelerini göreceğiz.” (Adnan Oktar’ın Çay TV’deki Canlı Röportajı, 25 Şubat 2009)

“MÜMİNİN DÜNYADA ZEVK ALDIĞI HERŞEY CENNETTE DE YARATILACAK”

“Burada dünyada sevdiği hayvanları varsa, hoşlandığı şeyler varsa onlar orada yeniden canlanıyorlar. Onları sevecek, onlarla beraber olacak. Ama hoşuna giden ne varsa… Mesela teknik alet, edevat onlardan hoşlanıyorsa onlar yaratılacak. Arabadan hoşlanıyorsa araba… Uçaktan hoşlanıyorsa uçak…” (Adnan Oktar’ın Çay TV’deki Canlı Röportajı, 25 Şubat 2009)

“AHİRET CENNET EHLİ İÇİN SEVGİ YURDU”

“Ahiret cennet ehli için çok şahane, güzel sevgi yurdu. Doya doya sevgiyi yaşayacağımız, muhabbeti yaşayacağımız bir yer.” (Adnan Oktar’ın Kon TV’deki Canlı Röportajı, 8 Şubat 2009)

“MÜMİNLER CENNET NİMETLERİNDEN SINIRSIZ  YARARLANABİLİRLER”

“Mesela burada yemek yiyoruz, hemen doyuyoruz. İki tabakla falan… Orada öyle yok. İstediğin kadar yersin. Yine yersin, yine yersin, meyveleri istediğin kadar yersin. Burada 2-3 meyve yersen doyuyorsun. Orada öyle yok, kilo da almazsın. Kolesterol konusu da yok. Hiçbir şey yok, uykun gelmez, yorulmazsın.” (Adnan Oktar’ın Kon TV’deki Canlı Röportajı, 8 Şubat 2009)

 

 
Böylelikle Allah, dediklerine karşılık olarak içinde ebedi kalacakları,altından ırmaklar akan cennetler verdi. Bu, iyilik yapanların karşılığıdır.
(Maide Suresi, 85)“CENNETTE MÜMİNLER İÇİN TÜM NİMETLERİN GERÇEĞİ YARATILIR”

ADNAN OKTAR: ... Suları güzeldir her şeyi mis gibi kokar. Mesela koku dalgaları gelir. Mesela bir gün gül, bir gün karanfil kokusu gibi… Ama çok daha mükemmel olacaktır. Mesela insanlar çilek yerken bile çileğe pudra şekeri koyar biliyorsunuz.

MUHABİR: Evet.

ADNAN OKTAR: O onun eksikliğidir. İşte demek ki insanların kafasında gerçek bir çilek kavramı var. Mesela hiç normal portakal bulamaz insanlar. Çok nadir bulurlar, ama onda da yine bir eksiklik bulurlar genelde. İşte gerçek portakalı orada bulacaklar. Mesela karpuzun gerçeğini bulamazlar. Gider böyle iki saat uğraşırlar değil mi insanlar? Orada gerçeğini görecekler, inşaAllah. (Adnan Oktar’ın Çay TV’deki Canlı Röportajı, 25 Şubat 2009)

“MÜMİNLER CENNETTE AKILLARINDAN GEÇEN HER ŞEYE KAVUŞUR”

“İnsanların hoşuna giden küçük ırmaklar olacaktır, su arkları olacaktır. Çok güzel evler olacak. Ama aşırı derecede güzel evler, aşırı derecede güzel kıyafetler olacak. Aşırı güzel yiyecekler olacak ve her türlü teknik alet yani bizim bildiğimiz her şeye, aklımızdan geçen her şeye kavuşma imkanımız vardır. Çünkü Kuran’da bu açıkça bildiriliyor. “… Her diledikleri şey” diyor Allah. (Nahl Suresi, 31) Yani bizim hayal etmemiz yeterli olacaktır.” (Adnan Oktar’ın Kaçkar TV’deki Canlı Röportajı, 12 Şubat 2009)

“CENNET EHLİNDE KUSUR VE ACZ ALAMETİ OLMAYACAK”

“Cennet kadınları da nefes kesecek şekilde güzeldir. Hiçbir abartı, hiçbir şey, gariplik yoktur yani  kusursuz güzeldirler. Ve insanın aczine ait hiçbir şey yoktur. İnsana ait aczler kasten verilir dünyada. Vücudunda, kadınlarda ve erkeklerde hiçbir şekilde bir kusur, eksiklik ve acz alameti olmayacak ve sonsuza kadar bu böyledir.” (Adnan Oktar’ın Ekin TV’deki Canlı Röportajı, 26 Ocak 2009)“CENNETTE KİRLENME, TOZLANMA YOKTUR”

“Mesela toz yoktur cennette, kirlenme olmaz. Toz mucizedir. Tozun her bir tanesi bile mucizedir. Özel yaratılır. Eşya özel olarak eskitilir. İnsan yaşlanır. Mesela cennette yaşlanma yoktur. O da mucizedir. Mesela kirlenme yoktur. İnsan bir kere temiz olarak cennete girecektir. Temiz olacaktır ve  sonsuza kadar bir daha kirlenmez. Yani vücudunda hiçbir salgı oluşmaz. Vücutta yani gözyaşı salgısı dâhil hiçbir salgı oluşmaz. Sonsuza kadar bu böyledir. Mesela insan bu dünyada biliyorsunuz vücut son derece acz içindedir. Tepeden tırnağa insanın aczini herkes bilir. Bu aczin hiçbiri yoktur cennette. Acz, özel olarak yaratılmıştır dünyaya bağlanmamamız için. Dünya sevgisinin olmaması için özel yaratılmıştır. Cennette gerekçesi kalktığı için sebepleri kalktığı için aczin tamamı kaldırılıyor. Üzücü hiçbir olay olması mümkün değildir cennette. Çünkü sadece müminler ve sadece Allah’ın dedikleri vardır.” (Adnan Oktar’ın Tempo TV’deki Canlı Röportajı, 28 Ocak 2009)

“CENNETTE ALLAH’TAN BİR RAHMET OLARAK BIKMA VE YORULMA YOKTUR”

Sayın Adnan Oktar, 9 Mart 2009 tarihinde Ekin TV’de canlı olarak yayınlanan röportajında, Kuran’dan bir sayfa açarak sayfada yer alan Fatır Suresi 32, 33, 34 ve 35. ayetleri okumuş ve ayetlerdeki ifadelerle ilgili şunları söylemiştir: (Yazıdaki italik ifadeler, Sayın Adnan Oktar’ın ayetler hakkındaki izahlarıdır.)

“Ya Allah Bismillah diyelim de Cenab-ı Allah’ın Kuran’ına bakalım inşaAllah. Bakın, şeytandan Allah’a sığınırım. Rahman ve Rahim Olan Allah’ın Adıyla, “Sonra Kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras kıldık. Artık onlardan kimi kendi nefsine zulmeder. Kimi orta bir yoldadır. Kimi de Allah’ın izniyle hayırlarda yarışır.” Takvalıkta öne geçmeye çalışır, öne geçer. “İşte büyük fazlın ta kendisidir. Adn cennetleri onlarındır. Oraya girerler. Orada altından bileziklerle ve incilerle süslenirler.” Ölümün sonucu budur işte. “Oraya girerler. Orada altın bileziklerle süslenirler”, ki gerçek altındır, cennet altını ayrıdır, “incilerle süslenirler ve orada onların elbiseleri ipektendir.” Yani muhteşemdir diyor kıyafetleri. “Derler ki bizden hüznü giderip yok eden Allah’a hamd olsun.” Dünyada hüzün çoktur. İnsanlar çok her şeye üzülürler. Birçok insan bundan kurtulamaz.

“Bizden hüznü giderip yok eden Allah’a hamd olsun” çünkü çok büyük bir nimet cennet, tabii ölümünden sonra böyle bir nimete kavuşuyor müminler. “Şüphehiz Rabbimiz gerçekten bağışlayandır. Şükrü kabul edendir.” “Ki O bizi Kendi fazlından ebedi olarak kalınacak bir yurda yerleştirdi.” Cennete yerleştirdi. “Orada bize bir yorgunluk dokunmaz.” Mesela insanlar gece oldu mu hemen uykuları geliyor. Burada yorgunluk dokunmaz diyor. “Burada bize bir bıkkınlık da dokunmaz.” (Fatır Suresi, 32-35) Cennette insanlar diyorlar ya, “bıkar mıyız” diyorlar. “Bıkkınlık da yok diyor” Allah. Allah o gücü de yok etmiş. Ne yorulma var. Ne bıkma var. O kadar güzellikten, Allah sevgisinden bıkılır mı zaten? Rahman’ın muhabbetinden, Allah aşkından bıkılır mı? İçtikçe içilecek aşk şerbeti o. Aşktır o inşaAllah.” (Sayın Adnan Oktar’ın Ekin TV’deki Canlı Röportajı, 9 Mart 2009)CENNETTE YARATILAN DİĞER GÜZELLİKLERDEN BAZILARI

Mesela kaftanlar, kıyafetler, bütün elbiseler, çok kapsamlı süslenmiştir. Bu dünyada da öyle süslü yaratılır. Mesela elbiseler de bizim beynimizde yaratılıyor. Allah yaratıyor. Fakat süsü azdır. Yani dünyada kaliteli, güzel bir kıyafet gören insan hiç olmamıştır. Yani o anlamda, teknik anlamda mükemmel hiçbir zaman olmaz.

MUHABİR: Eskimeyen bir kıyafet yok.

ADNAN OKTAR: Hiç yoktur evet. Ancak cennette bu mümkündür. Cennette sonsuza kadar eskimez. Ama sürekli değişir. Sürekli koku rüzgarları oluşacaktır cennette. Mesela gül kokusu gibi, karanfil kokusu gibi, menekşe kokusu gibi ama sürekli değişik. Rüzgar halinde cennet sokakları o şekilde kokacaktır. Ama bu dünyada Allah bunu ancak parfümde yaratıyor, ancak çiçekte yaratıyor yani bir imtihan ortamı olduğu için dar yerlerde yaratıyor Allah. Cennette geniş alanlarda yaratacak. Parfüm şişesinde yaratılan bir kokunun daha mükemmeli cennet sokaklarında, cennet caddelerinde hakim olacaktır. Cennet sürekli aydınlıktır, cehennem de sürekli karanlıktır özellik olarak. Cennette hiç uyku gelmez insana. Açlık hissi gelmez. Üşüme hissi gelmez. Sıcaklık hissi gelmez. Böyle özellikleri vardır. Yorgunluk hissi gelmez. Hiçbir şekilde yorulmaz, uyku basmaz. (Adnan Oktar’ın Tempo TV’deki Canlı Röportajı 20 Ocak 2009)

Cennette çok abartılı şekilde güzel, çok fazla ev var. Cennet ırmakları var. Cennet yeşillikleri var, cennetin tamamı yeşildir. Yeşil renk hakimdir, cennetin oraya has özel bir cennetin yeşili vardır. Üst kıyafeti olarak o giyilir. Yani özel süslenmiştir ama dünyadaki süs tarzında değil, çok abartılı şekilde süslüdür. (Adnan Oktar’ın Ekin TV’deki Canlı Röportajı, 26 Ocak 2009)

En çok hoşlanılan şeyler tabi peygamberlerle yapılan sohbetlerdir. Cennette yapılan gezintilerdir. Cennette çok fazla ırmak vardır. Küçük ırmaklar… “Altlarından ırmaklar akar diye bildirilir” (Nisa Suresi, 57) ayette. İnsanlar suyu çok sevdikleri için biliyorsunuz denizi, ırmağı ve gölü severler. Cennette her yerde böyle ırmaklar vardır. Su vardır. Mesela akan pınarlar vardır, insanların hoşuna gittiği içindir bu, nimet çeşmeleri vardır. (Adnan Oktar’ın Tempo TV’deki Canlı Röportajı, 28 Ocak 2009)

Masaüstü Görünümü