Harun Yahya

Hz. Mehdi (a.s.), sel gibi kan akıtmak isteyen deccal taraftarlarının oyununu bozacaktır

Dünyada samimi dindarların dışında, yanlış yönlendirilebilen veya dini yanlış inançlar içinde yaşayan insanlar da bulunmaktadır. Tüm dünyaya dinsizlik, katliam, savaş ve zulüm getirmeyi hedeflemiş olan masonlar, kirli oyunlarını bu kişiler üzerinde oynayarak ve onların aralarında fesat ve ayrılık çıkararak amaçlarına ulaşma hedefindedirler. Bu sebeple masonlar, bir kısım Müslümanları, bir kısım Musevileri ve bir kısım evanjelik Hıristiyanları etkileri altına almış, her birini aynı kirli hedefe yöneltmişlerdir.

Bu telkine uyan bazı Müslümanlar, masonların yönlendirmesiyle Hz. Mehdi (a.s.)’ın ortaya çıkışı ile sel gibi kan akıtılacağını, insanların doğranacağını, akan kanın atların karnına kadar ulaşacağını iddia edebilmektedirler. Bazı evanjelik Hıristiyanlar ise, yine masonik odakların yönlendirmesiyle, Hz. Mehdi (a.s.)’ın gelişi ile birlikte dünya nüfusunun 1/3’ünün katledileceğini, tam 2 milyar 335 milyon insanın yok edileceği büyük bir katliamı beklemektedirler. Bir kısım Museviler ise, yine aynı dönemde, hem Hıristiyanların hem de Müslümanların arasından milyonlarca insanın katledileceği inancındadırlar.

YANLIŞ YÖNLENDİRİLEN BU İNSANLARIN TAMAMININ HEDEFİ KAN DÖKMEKTİR. Masonlar, kendi planlarını kusursuzca uygulamış, söz konusu kişileri kendilerine taraftar haline getirmiştir. HEPSİNİN YÖNETİCİSİ MASONLARDIR.

Şu anda masonlar ve bu fikrin savunucusu olan bir kısım Müslüman, Hıristiyan ve Museviler tek bir görüşte birleşmişlerdir. DÖRTLÜ İTTİFAK içinde yer alan bu kişiler KAN DÖKMENİN PLANLARINI YAPIYORLAR. Çok sayıda evanjelik mason, Müslüman mason ve Musevi mason bu fikri ve bu fikrin savunucularını destekliyorlar. Ve oynanan bu oyunda yalnızca tek bir amaç var: IRMAK GİBİ KAN AKITMAK. 

Ancak, Allah’ın izniyle, HZ. MEHDİ (A.S.) GELDİĞİNDE, BU OYUNU BOZACAKTIR. Masonların ve onların destekçisi haline getirilmiş olan bir kısım Müslüman, Hıristiyan ve Musevilerin kan ve vahşet beklentileri boşa çıkacaktır. GERÇEK MÜSLÜMANLAR, GERÇEK HIRİSTİYANLAR VE GERÇEK MUSEVİLER BARIŞ KONUSUNDA İTTİFAK EDECEK VE BİRLİKTE ALLAH’I YÜCELTECEKLERDİR. Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhur ettiği dönem, masonların beklentilerinin tam aksine, SEVGİ, BARIŞ, HUZUR, GÜVENLİK DÖNEMİ OLACAKTIR. Hz. Mehdi (a.s.) döneminde SAVAŞLAR, KATLİAMLAR SONA ERECEKTİR. SUÇ İŞLENMEYECEKTİR, CEZAEVLERİ BİLE BOŞALACAKTIR. Hz. Mehdi (a.s.) döneminde, TEK BİR KİŞİNİN BURNU BİLE KANAMAYACAKTIR. Hz Mehdi (a.s.), şefkati, sevgisi, adaleti, güzel ahlakı ile bütün dünyayı kardeşliğe, barış ve sevgiye yöneltecek, dünya barış ve bolluğun hüküm sürdüğü, insanların nimet ve huzur içinde yaşadığı ALTIN ÇAĞ’a girecektir.

Cenab-ı Allah, her üç dinde de sevgiyi, barışı ve kardeşliği övmüş ve yüceltmiştir. Allah’ın tüm inananlara bir rahmet olarak haber verdiği Hz. Mehdi (a.s.) dönemini, bir katliam ve vahşet dönemi gibi göstermeye çalışan sapkın düşüncenin, masonların bir oyunu olduğu görmezden gelinmemelidir. Samimi olan her Müslüman, Hıristiyan ve Musevi, akılcı düşünmeli ve oynanan bu oyunun farkına varmalıdır. Hz. Mehdi (a.s.) dönemindeki huzur, sevgi, güven ve kardeşlik ortamı, Peygamberimiz (sav)’den rivayet edilen hadislerde açıkça haber verilmiştir:

İnsanlar, bal arılarının beyleri etrafında toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)'nin çevresinde toplanırlar. (Hz. Mehdi (a.s.)) Daha önce zulümle dolu olan dünyayı, adaletle doldurur. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. Dünya, adeta asrı saadet devrine geri döner. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29 ve 48)

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)’in yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, KAN DA AKITILMAYACAKTIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayınları, Kıyamet Alametleri, s. 163)

(Hz. Mehdi (a.s.)) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)

Ona (Hz. Mehdi (as)'ye) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, ASLA KAN DÖKMEZLER. (El-Heytemî, El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Bu (Emir) de (Hz. Hz. Mehdi (a.s.)) insanlar yeryüzünü daha önce zulüm ile doldurdukları gibi YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAKTIR. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/348)

Zulüm ve fıskla dolu olan DÜNYA, O (HZ. MEHDİ (A.S.)) GELDİKTEN SONRA ADALETLE DOLUP TAŞACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

HZ. MEHDİ (A.S.)'NİN ZAMANINDA ADALET O KADAR BOL OLACAK Kİ, zorla alınan her mal sahibine geri iade edilecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
 
ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)’NİN) ADALETİ HER YERİ KAPLAYACAK ve insanlar arasında Hz. Peygamberin sünnet-i seniyyesi ile muamele edecektir. Hatta birisinden, mala ihtiyacı olan kim varsa çağırmasını söyleyecek, o kişi emrini yerine getirdiğinde, sadece bir kişi gelecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah benim Ehl-i Beyt'imden bir zatı (Hz. Mehdi (a.s.)'yi) gönderecek yeryüzü zulümle dolduğu gibi, O YERYÜZÜNÜ ADALETLE DOLDURACAK. (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

Hz. Mehdi (a.s.) bendendir, yeryüzü zulüm ve işkence ile dolduğu gibi, ONU DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDURUR. (Süneni-i Ebu Davud, 5/93)

Kap su ile dolduğu gibi YERYÜZÜ BARIŞLA DOLACAKTIR. Hiçbir kimse arasında bir DÜŞMANLIK KALMAYACAKTIR. VE BÜTÜN DÜŞMANLIKLAR, BOĞUŞMALAR, HASETLEŞMELER MUHAKKAK KAYBOLUP GİDECEKTİR. (Sahih-i Müslim, 1/136)

... Cenab-ı Hak İslamı nasıl Bizimle başlatmışsa O'nunla (Hz. Mehdi (a.s.) ile) sona erdirecektir. Nasıl, Bizimle onlar aralarındaki ŞİRK VE ADAVETTEN (HUSUMET VE DÜŞMANLIKTAN) KURTULMUŞ VE KALPLERİNE ÜLFET (DOSTLUK) VE MUHABBET (SEVGİ) YERLEŞMİŞSE, (HZ. MEHDİ (A.S.) GELİŞİ İLE) YİNE ÖYLE OLACAKTIR. (Ahir Zaman Mehdisi'nin Alametleri, Celalettin Suyuti, s. 20)

... ONUN (HZ. MEHDİ (A.S.)) DÖNEMİNDE İYİ İNSANLARIN İYİLİĞİ ARTAR, KÖTÜLERE KARŞI BİLE İYİLİK YAPILIR. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)

Masaüstü Görünümü