Harun Yahya

Yavru Kuşlar
Birçok canlı yavrularını koruyabilmek ve onları beslemek için büyük fedakarlıklarda bulunur. Kuşlar da bu canlı türlerinden biridir. Örneğin Guacharo kuşu, yavrularını yerden 20 m. yükseklikteki bir yuvaya yerleştirir. Her gece yaklaşık 5-6 defa yavrularını besleyeceği meyveleri aramaya çıkar. Bu meyveleri bulduğunda ise, meyvelerin yumuşak iç kısımlarını önce kendisi öğütür, daha sonra öğüttüğü kısmı yavrularına verir.

Gece gruplar halinde besin arayışına çıkan Guacharolar’ın, sırf yavrularına besin bulmak amacıyla katettikleri mesafe ise son derece olağanüstüdür: Bu kuşlar, gecede yaklaşık 25 km. yol katetmektedirler. 1

Guacharolar gibi birçok hayvan, yavrularına verecekleri besini önceden hazırlar. Örneğin pelikanlar bir çeşit balık çorbası yaparlar. Yelkovangil cinsinin anneleri de yedikleri plankton ve küçük balıkları karıştırarak yavruları için zengin bir yağa dönüştürür. Güvercinler kursaklarında yağ ve protein yönünden çok zengin “güvercin sütü” adı verilen özel bir salgı üretirler. Memelilerin sütünden farklı olarak, bu süt hem anne hem de baba tarafından üretilir. Birçok kuş buna benzer besinleri yavruları için hazırlar. 2

Kuş yavruları, anne babalarına son derece muhtaçtırlar. Tek yapabildikleri gagalarını sonuna kadar açarak anne veya babalarının kendilerine yiyecek getirmesini beklemektir. Örneğin genç ringa balığı martıları, ağızlarını annelerinin gagalarındaki kırmızı bir noktaya doğru uzatırlar. Hatta gözleri henüz açılmamış bir ardıç kuşu, anne ya da babasının geldiğini düşündürebilecek en küçük bir titreşimde bile boynunu yukarıya doğru uzatıp ağzını açar.

Ayrıca yavruların ağızlarının rengi, özellikle oyuk içinde yuvaları olan kuşların karanlıkta yavrularını rahatça besleyebilmeleri açısından son derece önemli bir kolaylıktır. Renkli ağızlar, bazı kuşlarda annelerine yavruların yerlerini belirtmenin ötesinde anlamlar da taşır. Renkler aynı zamanda yuvadaki yavrulardan hangisinin yakın zamanda beslendiğini, hangisinin beslenmeye ihtiyacı olduğunu da belirtirler. Genç kenevir kuşlarının ağızları, boğazlarının hemen altındaki kan damarlarından ötürü kırmızı renklidir. Yavrulara besin verildiği zaman ise bu kanın büyük kısmı, sindirilen besinleri toplamak üzere mideye gider. Dolayısıyla hala aç olan yavruların ağızları en kırmızı renkli olanlardır. Bu konuda yapılan deneylerle ortaya konmuştur ki; ebeveyn kuşlar hangi yavruya besin vermeleri gerektiğini belirlemede bu renk farklılığını kullanmaktadırlar. 3

Allah her canlıya rızkını farklı şekillerde vermektedir. Yukarıda örnekleri verilen yavru kuşlar da Allah’ın izniyle rızıklarını bulan canlılardır. Allah, anne veya babalarını vesile ederek, bu küçük canlıları da rızıklandırmaktadır. Yüce Allah, Kuran’da her canlının rızkını Kendisi’nin verdiğini şöyle bildirmektedir:

Kendi rızkını taşıyamayan nice canlı vardır ki onu ve sizi Allah rızıklandırır. O, işitendir, bilendir. (Ankebut Suresi, 60)

1. Giovanni G. Bellani, Quand L’oiseau Fait Son Nid ,s. 123-124
2. David Attenborough, Life of Birds, s.262
3. David Attenborough, Life of Birds, s. 263

Masaüstü Görünümü