Harun Yahya

Kehf Suresi’nde ve Kuran’ın birçok kıssasında Mehdiyet konusu anlatılır. Kehf Suresi’ndeki rakamlar da günümüze işaret eder.


Adnan Oktar: “Kuran’da başından sonuna kadar Mehdiyet anlatılır. Kehf kıssasında Mehdiyet anlatılır. Yusuf kıssasında Mehdiyet anlatılır. Süleyman kıssasında Mehdiyet anlatılır. Nur Suresi’nin 55. ayetinde Cenab-ı Allah, samimi insanların olduğu toplumda dünyaya İslam’ı hakim edeceğini söylüyor Allah. Bütün dünyaya. “Siyasi, ekonomik, politik, her yönden hakim edeceğim” diyor Allah. “Samimi insanlar olduğunda” diyor. Bu ne? Mehdiyet bu. Kehf Suresi’nde kimden bahsediliyor? Küçük bir genç topluluğu var. Başlarında bir ağabeyleri var. Çileli bir hayatları var. Sonra Hızır (a.s)’la karşılaşıyorlar. Ledün ilmi var. Sonra Zülkarneyn kıssasına geçiyor. Dünya hakimiyetinden bahsediyor. Bu baştan sona anlatılan nedir, Kehf Suresi’nde? Mehdiyet anlatılıyor, baştan sona. Kehf Suresi kaçıncı sure? Kaç ayet? 110 ayet. 18 çarpı 110 ne yapar? 1980. Mehdi (a.s)’ın çıkış tarihini veriyor bak. Bu son iki yüz yılın bütün tarihini Bediüzzaman ebcedle Kuran’da kodlarını çıkararak veriyor. Diyor ki; “Benden (Şu bulunduğum zamandan) yirmi yıl sonra” diyor, “Kuran ayetinden bunu görüyoruz” diyor. İki tarafı birleştiriyor, “Miladi 1971 çıkıyor” diyor. “O yılda dehşetli bir şerden haber verir” diyor. İlk komünist hareket, ayaklanma o zaman başladı. 12 Mart muhtırası dönemi, anarşinin başladığı dönem. 1980 tarihini veriyor. 2010 tarihini veriyor. 2020 tarihini veriyor. Risale-i Nur’da bunlar açık açık geçiyor Kuran’dan. “Çeşitli dönemler olarak bu şekilde devam edecek” diyor. “Mehdi (a.s) çıktığında Darwinizmi, materyalizmi bitirecek” diyor. Açık açık anlatmış. “Dünyaya sevgiyi hakim edecek” diyor. İnsanlar öyle bir hale gelecek ki, bu önümüzdeki üç beş yıl içerisinde, artık sevgisizlik susuzluktan ölmek üzere olan insanın haline getirecek insanları. Başka çözüm kalmayacak. Bak, Türkiye bölünmenin eşiğine geldi neredeyse. Mehdiyet’in eksikliği orada da kendini gösteriyor. Sevgisizlik had safhada Türkiye’de ve bütün dünyada. Bu da Mehdiyet’in ihtiyaç olduğunu, Allah tarafından insanlara gösteriyor.” (25 Nisan 2014, Adnan Oktar) 

 

Ashab- Kehf para ya da dünyevi menfaat karşılığı değil, yalnızca Allah rızası için bir araya geldi

 

Adnan Oktar: “Hepsi aynı şeyleri düşünüyorlar, “Kaç para ödüyorsunuz?” diyor. İşte bak Mehdiyet ruhunu bilmeyince “Bir insan ne için gider? Para karşılığı gider” diyor. Allah rızası için yaşanabileceğine inanmıyor. Allah’ın rahmeti, rızası ve cenneti onun için bir şey ifade etmiyor. Bir insanın Allah rızası için canını feda edebileceğini, hayatını, gençliğini feda edebileceğini, malını mülkünü Allah yolunda harcayabileceğini düşünemiyor. “Olsa olsa para karşılığıdır. Başka türlü nasıl olsun?” diyor. Ama işte Mehdiyet, Allah rızası için yaşamanın ne olduğunu insanlara gösterecek, öğretecek. Müminler, kardeşlerimiz Mehdi (a.s) talebesidir. Ben de Mehdi (a.s) talebesiyim, onlar da Mehdi (a.s) talebesi. Ashab-ı Kehf para karşılığı mı mağaraya gittiler, bir araya geldiler? Allah rızası için. Hızır (a.s) ile Musa (a.s) para karşılığı mı karşılaştı? Allah rızası için. Zülkarneyn’e diyorlar ki; “Biz sana yardımda bulunalım.” “Paranızı istemiyorum” diyor, “Yardımınızı. Siz bana manen destek olun yeter” diyor. Ve dünya hakimi oluyor. Hz. Süleyman (a.s)’a Belkıs hediye gönderiyor, “Senin hediyeni istemiyorum” diyor Belkıs’a. “Çünkü senin kavmin bu hediyeyle övünebilirler” diyor. “Ama ben sana hediye göndereceğim” diyor. Muazzam hediyelerle Habeşistan’a geri dönüyor, Sebe Melikesi Belkıs. Mümin Allah rızası için yaşar. Allah rızası için de ölür.” (25 Nisan 2014, Adnan Oktar) 

 

Masaüstü Görünümü