Harun Yahya

Metal Yiyen Bitkiler


Filipinlerin, Luzon Adası’nda metal yiyen bitki türü keşfedildi. Rinorea niccolifera adı verilen bu bitki türü hayatını sürdürmek için nikel ile beslenmektedir. Aynı zamanda ihtiyaç fazlasını yapraklarında depo etme yeteneğine sahiptir. Üstelik de yapraklarında 18,000 ppm (milyonda bir birimdeki partikül miktarı) metal biriktirmesine rağmen kendisi zehirlenmez. Çok yüksek miktarlarda nikel depolayabilen bu bitki diğer bitkilerin yüz ile bin katı kadar fazla bir değerde üretme özelliğine sahiptir.

Dünya üzerinde yalnız 450 kadar bitki çeşidi metal yeme ve depolama özelliğiyle yaratılmıştır. Bu bitki türleri kullanılarak ağır metallerin yoğun olduğu toprakların temizlenmesi düşünülmektedir.

Sonsuz şefkat sahibi Rabbimiz her canlıyı ihtiyacına yönelik olarak yaratmıştır. Kuran’da bu gerçek şöyle haber verilmektedir:

ru yolda olanı korumaktadır.)” (Hud Suresi, 56)

Masaüstü Görünümü