Harun Yahya

Onbinlerce Farklı Bileşiği Sentezleyebilen Bitkiler


Bitkiler hayvanlarla kıyaslandığı zaman genel olarak sessiz ve hareketsiz canlılar olarak düşünülebilir. Nitekim hayatlarının tamamını tek bir yerde sabit durarak geçirirler. Fakat bitkilerin bu hareketsiz yaşamı, onların fonksiyonlarının azlığı veya kendilerini savunamayacakları anlamına gelmez.

Peki, bitkiler savunmalarını nasıl sağlarlar? Kendileriyle beslenen bir sürü veya virüs saldırısı gibi durumlarda kaçma imkanları olmadığı için kendilerini nasıl korurlar?

Allah her bitkiye yaşadığı ortama ve şartlara göre savunma mekanizması vermiştir. Örneğin; bazı bitkiler savunma olarak on binlerce farklı bileşiği sentezleyebilirler. Özelleşmiş metabolitler (canlılarda çeşitli tepkimeler sırasında ortaya çıkan ve normal olarak vücutta birikmeyerek başka bileşiklere dönüşen kimyasal bileşikler.) diye bilinen bu kimyasallar sayesinde çevrelerinden gelen geçici tehditlere karşı direnç gösterebilirler. Ayrıca bu metabolitler insanlar için de faydalıdır, 1/3’ü tıpta kullanılır.

Görüldüğü gibi bitkilerin hareket kabiliyeti yoktur ama Allah’ın kendilerine bahşettiği özel yetenekler ile son derece şaşırtıcı davranışlar gösterebilir, yaşamlarını sürdürebilmek için özel tedbirler alabilir, nesillerini devam ettirmek için çeşitli yöntemlere sahip olabilirler.

Allah canlılar üzerindeki hakimiyetini ve benzersiz yaratışını bir ayette şöyle bildirmektedir:

İşte Rabbiniz olan Allah budur. O’ndan başka ilah yoktur. Her şeyin Yaratıcısıdır, öyleyse O’na kulluk edin. O, her şeyin üstünde bir vekildir.”” (Enam Suresi, 102)

 

Masaüstü Görünümü