Harun Yahya

Dünya Şu An Deccaliyetin Etkisiyle Cehennemi Yaşıyor, Hz. Mehdi (a.s)’ın Zuhuru İle Cenneti Yaşayacak
 

Hz. Mehdi (a.s.), 1400 seneyi aşkın bir süredir tüm İslam aleminin büyük bir sevgi ve muhabbetle beklediği; her dönemde, yaşayan her Müslümanın, yanında olmayı istediği; Allah’ın çok büyük bir lütufla lütuflandırdığı ve çok şerefli bir görevle vazifelendirdiği mübarek bir şahıstır. 

 

Peygamberimiz (s.a.v.), ‘İslam ahlakının tüm dünyaya hakim kılınması’ gibi, tüm İslam aleminin hasretle beklediği dünyayı adeta cennete dönüştürecek büyük bir nimeti, Allah’ın, Hz. Mehdi (a.s.)’ye nasip edeceğini bildirmiştir.

 

Zulüm gören, işkenceyle öldürülen insanlar, masum bebekler, bir ekmek alacak parası dahi olmayanlar, soğuk havada, bezden çadırlarda neredeyse sokakta yatanlar, hastalıklarını tedavi ettirecek para bulamayanlar veya ihtiyar ve güçsüz olmalarına rağmen hastane kapılarında saatlerce hatta günlerce tedavi sırası bekleyenler, sadece belli bir kabileye mensup oldukları için katledilenler, dinlerinden dolayı evlerinden, yurtlarından çıkartılan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, bir tarafta ardı arkası gelmeyen israf, diğer tarafta ise açlıktan ve bakımsızlıktan yok olan, ölüme terk edilen zavallı insanlar, sokağa atılan, kendi başının çaresine bakamayacak kadar küçük ve savunmasız çocuklar, ailesini geçindirebilmek için küçük yaşta okula gitmeyip, oyun oynamayıp çalışan veya dilenen çocuklar, her an hasımları tarafından öldürülme korkusuyla yaşayan insanlar…

 

Burada sayılan insanların varlığından herkes haberdardır. Hemen her gün, gazetelerde, televizyonlarda bu çaresiz, zavallı, kimsesiz ve muhtaç insanların görüntülerine rastlamak mümkündür. Pek çok kimse bu insanların içinde bulundukları durumu görür, onlara acır. Ancak bir süre sonra konuştuğu konuyu ya da seyrettiği kanalı değiştirince veya okuduğu gazetenin sayfalarını çevirince bu insanların varlığını unutur. Dünyada günümüzde yaşanan bütün sorunların tek bir nedeni vardır. Deccalinztüm dünyayı etkisi altına alması…

 

Dünyada var olan bu sorunlara genel olarak bakıldığında, tüm bu olaylara sevgisizlik, nefret, kin, düşmanlık, çıkarcılık, bencillik, umursamazlık, acımasızlık gibi deccalin etkisiyle gelişen duyguların ve akılsızlığın neden olduğu görülür. İşte Allah önce insanlara belayı, kötülüğü iyice gösterir ve deccalin bu oyununa izin vererek dünyada cehennemi yaşatır ki insanlar düşünsünler ve öğüt alsınlar. Ne var ki birçok kişi bulundukları durumdan kurtulmak için bir çaba harcamaları, İslam Birliği’nin kurulması ve Hz. Mehdi (a.s.)’ın bir an önce zuhur etmesi için dua etmeleri gerektiğini unutmaktadır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru ile dünyadaki bu karmaşanın son bulacağını ve dünyanın cennete döneceğini şöyle müjdelemiştir:

Dünyada Zenginlik ve Bolluk Olacaktır

Günümüzde yoksulluk sadece dünyanın belirli ülkelerini ilgilendiren bir problem olmaktan çıkmıştır. Köprü altında yatan, çöp karıştırarak yaşamını sürdüren, çok az bir para karşılığında hayatını tehlikeye atarak çalışmak zorunda kalan çocuklar, her türlü olumsuz koşula rağmen dışarıda yaşamak zorunda kalan evsizler, beslenme yetersizliğinden kaynaklanan çocuk ölümleri ve bunlar gibi yoksulluktan kaynaklanan daha pek çok problem bütün dünyanın gündeminde yer almaktadır. Ancak Hz. Mehdi (a.s.)’ın zuhuru ile dünya üzerinde yoksul kimse kalmayacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) mal infak etmede çok cömert olacak, ihtiyacı olanlara karşı lütufkar ve şefkatli bir tavrı olacaktır:

 

MEHDİ (A.S.) DAĞITIRKEN ÇOK CÖMERTTİR. FAKİRLERE MERHAMETLİ, TALEBELERİNE DİSİPLİNLİDİR. (Bişaretül Mustafa Şiatül Murtaza, El- Tabari, sayfa: 318)

 

Onun zamanında büyük bir bolluk olacak malı hesapsız dağıtacak hatta, insanlar artık verilen malları kendilerinde olduğu için kabul etmeyecekler. Hz. Mehdi (a.s.)’ın devrindeki bolluk ve zenginlik hadislerde şöyle bildiriliyor:

 

‘ÜMMETİMDEN MEHDİ ÇIKACAKTIR. ALLAH-U TEALA HAZRETLERİ, İNSANLARI ZENGİN KILMAK İÇİN ONU GÖNDERECEKTİR. O ZAMAN ÜMMETİM NİMETLENECEK, HAYVANLAR BOLLUK İÇİNDE VE ARZIN NEBATATI ÇOK FAZLA OLACAK, HZ. MEHDİ (A.S.), İNSANLARA EŞİT ŞEKİLDE BOL BOL MAL DAĞITACAKTIR.’ (El-kavlu’l Muhatasar fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, Hadis no: 30)

Dünyada Adalet Hakim Olacaktır

Günümüzde toplumlarda çok büyük bir bozulma ve adaletsizlik hüküm sürmektedir. Fakat  Hz. Mehdi (a.s.)’ın yeryüzü hakimiyeti sırasında toplumun her kesiminde gerçek anlamda adalet, huzur ve güven dolu bir ortam olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın eşi görülmemiş adaletinden hadislerde şu şekilde bahsedilmektedir:

 

Hz. Ali’den, Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “KIYAMETİN KOPMASI İÇİN ZAMANDA SADECE BİR GÜNDEN BAŞKA VAKİT KALMAMIŞ DA OLSA ALLAH (C.C.) BENİM EHLİ BEYTİMDEN BİR ZATI GÖNDERECEK. YERYÜZÜ ZULÜMLE DOLDUĞU GİBİ, O YERYÜZÜNÜ adaletle dolduracak.” (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

MEHDİ BENDENDİR, YERYÜZÜ ZULÜM VE İŞKENCE İLE DOLDUĞU GİBİ ONU DOĞRULUK VE ADALETLE DOLDURUR. (Sünen-i Ebu Davut, 5/93)

Dünyada Barış, Güvenlik ve Huzur Hakim Olacaktır

Günümüzde dünyanın her yerinde etnik ve siyasi sorunlar, iç savaşlar, çatışmalar, derin anlaşmazlıklar ve ihtilaflar vardır. Peygamberimiz (s.a.v.), hadislerinde ahir zamanda yaşanacak bu ortamı şöyle tarif etmektedir: 

 

“… Sonunda da BELALAR, FİTNELER VE HOŞLANMAYACAĞINIZ BİRÇOK KÖTÜ İŞLER İSABET EDECEKTİR. Arka arkaya öyle fitneler gelir ki, sonra gelen gittikçe daha büyük olduğu için önce geleni ince ve hafif bırakır.” (İmam Şa’rani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 394-395, no. 733) 

 

Ancak yine Peygamberimiz (s.a.v.)’in müjdelerine göre, bu korku ve şiddet dolu karanlık dönemin ardından Yüce Allah Hz. Mehdi (a.s.) vesilesiyle tüm insanlığı büyük bir kurtuluşa ulaştıracaktır. Yeryüzündeki tüm fitneler, savaşlar, katliamlar, terör, şiddet ve anarşi eylemleri son bulacak; yerini aydınlık, barış ve huzur dolu bir döneme bırakacaktır. Hadislerde Hz. Mehdi (a.s.)’ın “fitneleri önleyeceği” şöyle bildirilmektedir:

 

DÜŞMANLIK VE KİNİ DE KALDIRACAKTIR. Zehirli olan her hayvanın zehri de sökülüp alınacaktır. Hatta küçük oğlan çocuğu, elini yılanın ağzına sokacak da yılan ona zarar vermeyecektir. Kurt, koyun-keçi sürüsü içinde sürünün köpeği gibi olacaktır.”(Sünen-i İbni Mace, Kitabül fiten Tercemesi ve Şerhi- Kahraman Neşriyat, cilt 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, Bab 33, sf. 331-335)

 

“ONUN ZAMANINDA KURTLA KOYUN BİRARADA OYNAYACAK, YILANLAR ÇOCUKLARA ZARAR VERMEYECEKTİR. İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir.”(El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, sf. 43)

Doğal Afetler Hz. Mehdi (a.s.)’ın Zuhur Etmesi ile Son Bulacaktır

İçinde bulunduğumuz yıllarda doğal afetlerin sayısının ve şiddetinin artması bilim adamlarının oldukça ilgisini çekmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, doğal afetlerin sayısının ve sıklığının artışının,  dünyanın manyetik alanının değişimi ve yerin çekirdeğinin yalpalanma hızının artması ile bağlantılı olduğunu göstermektedir. Bilimsel olarak kanıtlanan bu gerçek, görünen sebeplerdendir. Ancak aslında dünya, sıkıntısını ve huzursuzluğunu çeşitli doğal afetlerle dile getiren canlı bir varlıktır. Bu afetler de, Allah’ın Dünyaya emrettiği bir sırdır. Allah son yıllarda kadrini ve kudretinin gücünü hatırlatmak ve insanları düşündürmek için dünyada bu hayret verici olayları meydana getirmektedir.

 

Doğal afetler Allah’ın ince sanatına bir örnektir. Allah Hz Mehdi (a.s.)’ın zuhuruna kadar bu tür daha pek çok olayı şiddetlerini arttırarak devam ettirecektir (Doğrusunu Allah bilir). Zaten bilimsel açıklamalar da bu yöndedir. Ancak Hz. Mehdi (a.s.)’ın aleni zuhuruyla birlikte dünyadaki bu olaylar da Allah’ın dilemesiyle sükut bulacaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bu gerçeği bir hadisinde şöyle müjdelemiştir:

 

“TOZLU, DUMANLI KARANLIK BİR FİTNE GÖRÜLECEK, BUNU DİĞERLERİ TAKİB EDECEK, TA Kİ EHLİ BEYTİMDEN KENDİSİNE MEHDİ DENİLEN BİR ZAT ÇIKINCAYA KADAR. Şayet ona yetişirsen, ona tabi ol ve hidayete erenlerden ol.” (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

Dünyaya Kalite ve Estetik Hakim Olacak, Her Yer Sanat Yapıları ile Donatılacaktır

Cennetteki ortamın, “Her nereye baksan, bir nimet ve büyük bir mülk görürsün.” (İnsan Suresi, 20) ayetinde haber verildiği gibi bir benzeri de Hz. Mehdi (a.s.) devrinde yaşanacak, hayatın her anına  bolluk, zenginlik, güzellik ilerleme hakim olacak, sanata büyük önem verilecektir. Tüm insanlar bu konuda yoğun olarak teşvik edilecek, estetik ve sanata olan eğilim çok artacaktır. Bütün İslam alemine sanatçı bir ruh hakim olacak, sanatta çok büyük ilerlemeler kaydedilecektir. Bu konudaki bir hadis şöyledir:

 

Kıyam edecek (Kâim) olan Hz. Mehdi (a.s.), Ali’nin soyundandır. O BU YERYÜZÜNÜ, YERYÜZÜNDEN BAŞKA BİR HALE GETİRECEKTİR... (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 169)

 

Toplumun her kesiminde, herkes son derece şık ve bakımlı olacak, hep güzellikle karşılaşılacaktır. İnsanların ahlakları gibi, yaşadıkları yerler, bahçeleri, evlerinin dekorasyonu, kıyafetleri, dinledikleri müzik, eğlence şekilleri, tiyatroları, resimleri, sohbetleri de güzelleşecektir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde Hz. Mehdi (a.s.) zamanında yaşanacak bu güzel ortamı şöyle tarif etmiştir:

 

ALEMDE VİRAN BİR YER KALMAYACAK VE HZ. MEHDİ (A.S.) HER YERİ ONARACAK, ABAD (MAMUR VE ŞEN) EDECEK. (El  Mehdiyy-il Mev’ud, c:1, sf. 264)

 

Herkes Neşeli ve Mutlu Olacaktır

 

Hz. Mehdi (a.s.) devrinde yokluk ve açlık tamamen ortadan kalkacak, her türlü ürün ve mal bolluğu olacak, haksızlıklar ve zulümler sona erecek, yeryüzüne adalet tam anlamıyla hakim olacak, anlaşmazlıklar, şiddet ve çatışmalar son bulacak, barış, huzur ve güvenlik temin edilecek, teknolojik gelişmeler doruğa ulaşacak ve insanlar tüm bu teknolojik gelişmelerden en güzel şekilde faydalanacaklardır.

 

Kuran ahlakının gereği olarak insanların devlete ve onun birimlerine tam itaatli olmalarıyla toplumda huzur ve sükunetle insanlar özledikleri neşe ve mutluluğa kavuşacaklardır. 

 

İnsanlar Hz. Mehdi (a.s.)  devrinde yaşamlarından o kadar memnun olacaklar ki, bir hadiste yer aldığı gibi, bu güzelliklerden daha fazla yararlanmak için                  

Allah’tan ömürlerinin uzatılmasını isteyeceklerdir. Hadiste şu şekilde bildirilmiştir:

 

… KÜÇÜKLER KEŞKE BEN BÜYÜK OLSAYDIM, BÜYÜKLER DE KEŞKE BEN KÜÇÜK OLSAYDIM DİYE TEMENNİ EDERLER... İyi insanların iyiliği artar, kötülere karşı bile iyilik yapılır.” (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)

 

Sevgi Tüm Dünyaya Hakim Olacaktır

 

Hz. Mehdi (a.s.), hoşgörü, sabır, merhamet ve sevgiyle insanları sürekli olarak         Allah’a bir ve tek olarak iman etmeye davet edecek, onları Kuran ahlakını ve sünneti yaşamaya çağıracaktır. İslam ahlakının dünyaya hakimiyeti ile oluşacak sevgi ortamı hadislerde şu şekilde haber verilmektedir:

 

(Hz. Mehdi (a.s.)’ın) Zamanında NE BİR KİMSE UYKUSUNDAN UYANDIRILACAK, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR. (El Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

 

Hadislerde de belirtildiği gibi Hz. Mehdi (a.s.) tüm dünyaya İslam ahlakını barış yoluyla hakim kılacak, savaş ve şiddetten kaçınacak, herkese sevgi ve şefkatle yaklaşacaktır. Hz. Mehdi (a.s.)’ın izleyeceği yol dünya çapında büyük bir kültürel atılımla insanların İslam ahlakına yöneltilmesi olacaktır.

 

Kuran Ahlakı Tüm Dünyaya Hakim Olacaktır

 

Peygamberimiz (s.a.v.)’in ve sahabelerin vefatından sonra dinin içine Kuran ile taban tabana zıt hurafeler, ibadet şekilleri sokulmuş, Resulullah (s.a.v.) adına hadisler, hükümler uydurulmuştur. Ve bunların birçoğu günümüze kadar gelmiştir. Yüzyıllar süren bu süreç içinde samimi Müslümanlar bunları elden geldiğince ayıklayarak, dinin aslını ayakta tutmaya çalıştılarsa da, bugün İslam adına ortaya atılan birçok konunun Kuran’da yerinin olmadığı açık bir gerçektir.

 

Hiç şüphesiz neyin din ahlakına uygun olup neyin olmadığı konusunda başvurulabilecek kaynak Kuran’dır. Dolayısıyla Hz. Mehdi (a.s.) zamanında dine sonradan ilave edilmiş hurafeler Kuran ölçü alınarak, birer birer uygulamadan kaldırılacaktır. Bi’dat hiç kalmayacak ve dinin gerekleri aynı Peygamberimiz (s.a.v.) zamanındaki gibi yerine getirilecektir, gerçek din anlayışının ortaya çıkmasıyla bu konuda da müthiş bir kalite hakim olacaktır:

 

İNSANLAR KURAN’I KENDİ NEFİSLERİNE GÖRE YORUMLADIKLARI ZAMAN HZ. MEHDİ (A.S.) ONLARIN DÜŞÜNCELERİNİ KURAN’A DOĞRU YÖNLENDİRİP ONU KURAN’IN GERÇEKLERİNİN HİZMETİNE SUNACAK. SONRA SİZE KİTAB VE SÜNNETİN NASIL UNUTULDUĞUNU GÖSTERECEK VE ONUN CANLI ANLAMLARINI İHYA EDECEK. (Nehcü’l Belağa, Hutbe 134)

 

HZ. MEHDİ (A.S.) VESİLESİYLE CENNET BENZERİ BİR ORTAM TÜM DÜNYAYA HAKİM OLACAKTIR

 

Yüce Rabbimiz Kuran’da müminlerin asıl yurdunun cennet olduğunu bildirir. Hz. Mehdi (a.s.) Kuran ahlakına uygun yaşadığı ve insanları da bu yönde eğittiği için o dönemdeki her türlü estetik kavramı, cennete göre şekillenecektir.

 

Hz. Mehdi (a.s.)’ın cennete duyduğu bu özlem, onun çevresini cenneti andırır mekanlara dönüştürmesine vesile olacaktır. Cennet, elbette ki bir insanın hayal edebildiğinin çok üzerinde sanat eserlerine, dünyada hiçbir insanın erişemeyeceği kusursuzlukta görüntülere ve güzelliklere sahip olan bir mekandır. Ancak Hz. Mehdi (a.s.) Kuran’a uygun bakış açısıyla dünyadaki tüm imkanları kullanarak, cennetin bir nebze de olsa benzerini dünyada insanlara yaşatacaktır. Öncelikle Kuran’da emredilen temizlik anlayışını yansıtacak, insanların kullandıkları tüm mekanlar, yollar, ibadethaneler, eğlence yerleri, işyerleri, evler kısacası her yer tertemiz olacaktır.

 

İnsanların sosyal hayatları ve aralarındaki ilişkiler de son derece samimi, saygılı ve kaliteli olacaktır. Eğlence merkezleri, dinlenme alanları, müzik dinlenen yerler en rahat kullanılacak şekilde düzenlenecektir. Gençlerin gittikleri eğlence ortamlarında sağlığa zararlı hiçbir yiyecek ve içecek bulundurulmayacak, her ortamda insanların sağlığı gözetilecektir. Bir hadis-i şerifte Hz. Mehdi (a.s.)’ın bu güzel ortama vesile oluşu şöyle anlatılmıştır:

 

Ebu Said Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: ...Daha sonra Allah Teala Ehl-i Beyti’mden birini ((Hz. Mehdi (a.s.)’ı) zulümle dolan yeryüzünü adaletle doldurması için gönderecektir. Gökyüzü ve yeryüzünün sakinleri ondan (Hz. Mehdi (a.s.)’dan) razı olacaklar. Yeryüzü bütün bitkilerini onlara yeşertecek ve gökyüzü sürekli onlara yağmur yağdıracaktır. ...ALLAH TEALA’NIN YERYÜZÜNE İNDİRDİĞİ BUNCA HAYIR SEBEBİYLE, ÖLÜLER YENİDEN YAŞAMAYI ARZULAYACAKLARDIR. (El-Beyan, s.72, Es-Sevaik-ul Muhrika, s.161, Yenabi-ul Mevedde, c.2, s.177)

 

SAYIN ADNAN OKTAR HZ. MEHDİ (A.S.)’IN DÜNYAYI CENNET GİBİ BİR MEKANA DÖNÜŞTÜRECEĞİNİ ANLATIYOR

 

• Kuran’ın samimi yorumlanması önemlidir. Bağnaz elinde Kuran’la vahşet yapar, Hz. Mehdi (a.s.) elinde Kuran’la dünyayı cennete çevirir. (A9 TV; 1 Ağustos 2013)

 

• Mehdi (a.s.)’ın görevi sevgi insanı olmasıdır. Sevgiyi ve güzelliği öğretir, mesleği budur. Allah’ı sevdirir, Allah’ın yarattıklarını sevdirir. Dünyayı cennete benzetmekle mükellef şahsın adıdır Mehdi. (A9 TV; 28 Mart 2014)

 

• Mehdi (a.s.) güzel olan ama şiddetli güzel olan, çok çok güzel olan her şeyin icrasını yapan kişidir. Teşvik eden, yapan, uygulayan ve dünyaya da

uygulatan kişidir. (A9 TV; 28 Mart 2014)

 

• Mehdi (a.s.)’dan önce kadınlara hürriyet olmuyor, huzur olmuyor. Mehdiyet kadınları cennet gülü gibi dünyaya sunacak. Cennet gülü gibi açacaklar dünyada kadınlar. Kadınlığın güzelliğini ortaya koymuş olacaklar. Kadınlar şu an dünyanın büyük bölümünde horlanıp, aşağılanıyorlar ki dünya tatlısı, dünyanın en güzel çiçekleri, dünyanın en güzel süsleri. (A9 TV; 29 Eylül 2013)

Masaüstü Görünümü