Harun Yahya

Fosiller Evrimi Yalanlıyor: İlmi Mercek, Sayı 120


 

Yaş: 25 milyon yıllık

Dönem: Oligosen

Bulunduğu Yer: Dominik Cumhuriyeti

 

 

Kesik kanatlılar familyasına dahil olan böceklerin genel özelliği, kanatlarının kesik yapılı, antenlerinin ise dirsekli olmasıdır. Bu amber örneğinde görülen detayları iyi korunmuş olan böcek, tıpkı günümüzdeki kesik kanatlılar gibi milyonlarca yıl önce de aynı kusursuz ve eksiksiz yapıya sahipti. Evrimciler insanları, canlıların tümünün değişim geçirerek ilkelden gelişmişe doğru ilerlediklerine inandırmaya çalışırlar. Ama milyonlarca yıllık amberler, böyle bir değişimin gerçekleşmediğini mükemmel deliller sunarak göstermektedirler.

 

 

 

 

 

 

Yaratılış Atlası İçin Ne Dediler?

 

Trier Piskoposu  - Piskopos Dr. Stephen Ackerma 

2 Ekim 2013

 

Sayın Piskopos Dr. Stephan Ackermann adına, Sayın Adnan Oktar’ın "Yaratılış Atlası" kitabını aldığımızı teşekkür ederek teyit etmek isterim. Lütfen teşekkürlerimizi iletiniz. Sayın Piskopos’un hayır dualarını size ileterek sevgi ile selamlıyoruz.  

 

Saygılarımla,

Marco Weber

 

 

Masaüstü Görünümü