Harun Yahya

Adnan Oktar’ın Detroit Christian Radıo Wmuz röportajı (17 Kasım 2009)

SUNUCU: Adnan Oktar, bugün bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz.

ADNAN OKTAR: Ben de teşekkür ediyorum.

SUNUCU:
Teşekkürler. Ne kadar süredir yaratılışa inanıyorsunuz? Hiç evrime inandınız mı?

ADNAN OKTAR:
Çocukluğumdan itibaren hiçbir zaman için evrime inanmadım çünkü  Allah’ın varlığı o kadar açık ki, yani çocuk aklımla çok açık Allah’ın varlığını görmüştüm. Yaratılışın varlığını da açıkça görmüştüm.

SUNUCU: Müslümanların çoğu evrime inanıyorlar mı?

ADNAN OKTAR:
Türkiye’de %95 evrime inanmıyor insanlar. Diğer İslam ülkelerinde de bu oran, yani evrime inanmayanların oranı gittikçe yükseliyor. Çünkü Darwinizm’e karşı yaptığımız mücadele, hem internetle hem kitapla yaptığımız mücadele insanlara gerçeği gösterdi. İnsanlar artık karanlıktan aydınlığa doğru çıkıyorlar.

SUNUCU: Tamam. Emin olmak için soruyorum dünya çapında Müslümanların %95’inin mi Darwinizme inanmadığını söylüyorsunuz?

ADNAN OKTAR:
Hayır, Türkiye’de.

SUNUCU:
Okullarda ne öğretiliyor? Müslüman okullarda Darwin’in evrim teorisi mi öğretiliyor?

ADNAN OKTAR: Evet, Darwin’in evrim teorisi öğretiliyor. Yaratılış da bir satır kadar, “böyle diyenler de var” şeklinde geçiyor.

SUNUCU: İlginç, Türkiye’deki Müslümanların çoğu, ki Mr. Oktar da Türkiye’den, Türkiye’deki Müslümanların çoğu Darwinist evrim teorisine inanmıyor ama okullarda okutulan evrim teorisi. Bu bir hayli ilginç. Lütfen biraz bekleyin, bir reklam arasına giriyoruz. Daha sonra iki dakika daha Adnan Oktar ile olan sohbetimize devam edeceğiz. Kendisi HarunYahya müstear ismini kullanıyor.  Yaratılış Atlası’nın yazarı, web sitesine girebilirsiniz; www.harunyahya.com, sizin için kodlayayım, h-a-r-u-n-y-a-h-y-a.com. Burada Bob Dudka show iki dakika daha sürecek. 

SUNUCU: Bob Dudka show’u dinliyorsunuz, Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan Oktar’la olan söyleşimize devam ediyoruz. O Darwin’in evrim teorisini reddeden İslami bir Yaratılışçı. Kendisi Türkiye’den ve kitabı Yaratılış Atlasını konuşuyoruz. Ve Mr. Oktar, bu kitap, bu kitabı çok fazla yere okullara gönderiyorsunuz. Kitabı nerelere gönderdiğinizi ve aldığınız tepkileri anlatabilir misiniz?

ADNAN OKTAR: Yaratılış Atlası dünyada çok büyük etki yapan bir eser. Çünkü bu kitapta 250 milyonun üzerinde, ara fosil olmadığını gösterdik. 250 milyonun üzerinde yaratılışı ispat eden fosil olduğunu gösterdik. İnsanlar tam tersi zannediyorlardı, yani milyonlarca Darwinizm’i ispat eden fosil var zannediyorlardı. Ben 250 milyon adet yaratılışı ispat eden fosil olduğunu gösterdim. Ve tek bir tane ara fosil olmadığını yani Darwinistlerin söylediği tarzda tek bir ara fosil olmadığını ispat ettim. Hatta 10 trilyon para vereceğim dedim eğer tek bir tane ara fosil getiren olursa dedim. Şu an bütün Darwinistler demogojiden başka bir şey yapmıyorlar. Tek bir ara fosil gösteremiyorlar. Ayrıca tek bir proteinin  tesadüfen meydana gelmesi de imkansız. Bunu da bilimsel olarak ispat ettim. Hatta Dawkins uzaylılar yapmıştır diyor artık; proteinleri, kromozomları, yani insanların hücrelerindeki kromozom yapısını ancak uzaylıların yapabileceğini söylüyor. Bu da Darwinizm’in yenilgisinin açık alametidir, açık delilidir. Kitapları da yayınevi karşılıyor. Dawkins’in yayınevi nasıl karşılıyorsa, onun kitaplarının tanıtımını nasıl yapıyorsa, otobüslerde orada burada tanıtımını yaparken nasıl para buluyorsa, aynı şekilde benim yayınevimde aynı stilde çalışıyor.

SUNUCU: Tamam. Burada, Amerika’da hükümet okullarında evrim öğretiliyor ve yaratılışçı bilimadamları kitaplarını bu okullarasokamıyor, Yaratılış kitapları hükümet okullarında sansür ediliyor. Türkiye’de  de aynı sorun mu yaşanıyor? Hükümet okullarında sizin kitabınız, Yaratılış Atlasını da sansür etmek isteyenler mi, var,?

ADNAN OKTAR: Türkiye’de okullarda tabii ki okutulması yasaktır. Yani ancak Milli Eğitim Bakanlığı’nın tavsiye ettiği kitaplar okullara girer. Fakat Türk halkı internetten rahatça kitaplarıma ulaşabiliyor. Seksen milyon adet kitabım bu sene internetten indirildi. Satış olarak da aynı sayıda yaklaşık aynı sayıda kitabım satıldı. Bu da çok büyük bir etki yaptı. Özellikle Darwin’in söylediği sözleri insanımız hayretlerle karşıladı. Mesela diyor ki Darwin; “eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş yavaş gelişmelerle türemişse, neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil?” İşte bu Darwinizm’in ölümü, bu anlatılan, Darwin’in anlattığı olay, bu yüzyılda da bu şekildedir. Yani 2009 yılında da böyledir, bütün jeolojik tabakalar araştırılmış fakat ara fosil bulunamamış; bilakis mükemmellik, altın oran ve simetriyle insanlar karşılaşmıştır. Ben de bunu bütün dünyada ve Türkiye’de insanlara öğrettim veya yaydım. Artık Darwinizm bundan sonra bir daha belini kaldıramaz dünyada. Darwinizm tarih olmuştur artık.

SUNUCU: Tamam. Bir  dakika bekleyin, son birkaç dakikamızı birlikte geçireceğiz, sonra kısa bir reklam aramız daha olacak ve tartışmamıza Harun Yahya müstear ismini kullanan Adnan Oktar ile devam edeceğiz. Kendisi bir Türk İslam alimi ve bir yazar ve 7 ciltlik Yaratılış Atlasının yazarı, Bu Darwin’in evrim teorisinin yanlış olduğunu gösteren tartışmalı bir kitap ve orada hükümetler izin vermese bile Türkiye ve Orta Doğu’da okullara girmesine çalışıldı. Ve bizim Islami bir Yaratılışçı ile söyleşimizde ona sorularımız var. Ve kendisinin sitesine girebilirsiniz, harunyahya.com, şöyle yazılıyor h-a-r-u-n-y-a-h-y-a.com Şu andan itibaren iki dakika daha konuşmamıza devam edeceğiz, burada Bob Dutko show’da.

SUNUCU: Bob Dutka Show’u dinliyorsunuz, Türk İslam alimi Adnan Oktar ile son dakikalarımız. Kendisi aynı zamanda Darwin’in evrim teorisinin yanlış olduğunu savunuyor. Harun Yahya müstear ismini kullanıyor. 7 ciltlik Yaratılış Atlası’nın yazarı, biz Yaratılış Atlası’nın 1. cildi hakkında konuşuyoruz. Ve bu kitap Orta Doğu’da bir tartışma yarattı çünkü birçok İslami hükümet okulları yaratılış biliminin delillerinin okullarda anlatılmasına izin vermiyor. Kendisi bu bilginin okullara girmesine çalışıyor. Onunla çevirmeni Ahmet Babuna aracılığıyla konuşuyoruz.  O zaman Adnan Oktar’a soralım, fosil kayıtları hakkında konuşuyordunuz ve ben de size katılıyorum, ara geçiş formu yok, ben de size katılıyorum. Fakat ara geçiş formu olduğunu savunan bazı evrimciler olacaktır. Soyu tükenmiş bir hayvanın fosilini bulup bunun aslında ara geçiş formu olduğunu iddia edeceklerdir. Bu kişilere ne söylemek istersiniz?

ADNAN OKTAR:
Nesli tükenmiş o hayvanlar altın oranla yaratılmış, simetrik, boydan boya mükemmel, kusursuz varlıklardır. Sadece soyu tükenmiştir, o kadar. Yani başka hiçbir özelliği yoktur. Kromozom yapılarını, kas yapılarını, sinir yapılarını da düşünürsek çok mükemmel kusursuz olduğunu anlarız. Ara fosil olması için asimetrik, altın oranın tamamen dışında, patolojik, anormal varlıklar olması lazım ve bunların sayısının milyon değil de, milyarlarca olması gerekiyor. Ve her yerin böyle anormal mahluklarla dolu olması gerekiyor. Böyle varlıklara hiçbir zaman için rastlamıyoruz. Gayet düzgün ve mükemmel varlıklara rastlıyoruz. Mutasyon asimetrik bozulmalar meydana getirir, yani sağı solu hayvanın tamamen ayrı olur ve patolojik olur. Simetrik ve düzgün hayvanlara ara fosil demeleri, Darwinistlerin çaresizliklerinin ve bitişlerinin bir alametidir. Kendileri de bunun ara fosil olmadığını söylüyorlar. Zaten ünlü Darwinistlerin bu konudaki ifadeleri çok açıktır. Ahmet onları size açıklasın. Darwin başta olmak üzere.

SUNUCU: Güzel, peki, bu  büyüleyücü bir kitap ve adı Yaratılış Atlası. Adnan Oktar tarafından yazılmış ve kendisi Harun Yahya müstear ismini kullanıyor. Yine web sitesine girip bakabilirsiniz, harunyahya.com, H-A-R-U-N-Y-A-H-Y-A diye yazılıyor. Öncelikle Ahmet babuna’ya bizimi için çevirmenlik yaptığı için teşekkür edelim. Mr. Oktar, biliyorum biz Hristiyanız siz de Müslümansınız, ve aynı dini inancı paylaşmadığımızı biliyorum ama bugün bize katılıp Darwin’in evrim teorisiyle ilgili konuşmanızı  çok takdir ediyorum. Teşekkürler. 

ADNAN OKTAR: Ben de teşekkür ediyorum. Bütün Hıristiyanları, bütün Musevileri, bütün Müslümanları çok seviyorum. Amerikalıları da çok seviyorum. Hepinize çok selam ediyorum.

SUNUCU: Vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler.

Masaüstü Görünümü