Harun Yahya

Bir Ayet Bir Açıklama - Ahkaf Suresi, 16


Bir Ayet Bir Açıklama

www.Kurandancevaplar.com

İşte bunlar; yaptıklarının en güzelini kabul ederiz ve kötülüklerinden geçeriz; (bunlar) cennet halkı içindedirler. (İşte bu,) Onlara va'dolunan doğru bir vaaddir. (Ahkaf Suresi, 16)

 

Ayette, Allah'ın salih Müslümanların yaptıkları amelleri kabul edeceği ve yaptıkları kötülükleri de iyiliklere çevireceği haber verilmektedir. Kötülüklerin iyiliklere çevrilmesi elbette ki Rahman ve Rahim olan Allah’ın bir lütfudur.

İnsan kolaylıkla hata yapabilen bir varlıktır. Yanılabilir, bilmeden günaha girebilir, kötü bir davranışta bulunabilir, ağzından kötü bir söz çıkabilir. Ancak önemli olan bu hatalardan sonra tevbe etmesi ve davranışlarını düzeltmesidir. Rabbimiz böyle salih ahlaka sahip kullarına bu ayetiyle müjde vermiştir ve cenneti vaad etmiştir. Ayette bildirilen bu müjde de Rabbimiz'in kulları üzerindeki sonsuz lütfunun bir diğer tecellisidir.

Salih amellerde bulunan müminler tüm yaptıklarını Allah'ın rızasına, rahmetine ve cennetine vesile olması niyetiyle yaparlar. Tek istedikleri Allah'ın hoşnut olacağı gibi bir kul olmaktır. Yaptıklarını Allah korkusuyla ve Allah sevgisiyle yapar, Allah'ın insanın tek dostu ve tek velisi olduğunu akıllarından hiç çıkarmazlar. Rabbimiz, Kuran ayetlerinde salih kullarının yaptıklarını "üstün, büyük ve kesintisiz bir ecirle ödüllendireceğini, onların ecirlerini noksansız olarak ödeyeceğini, onlara ecirlerini iki defa vereceğini" de Kuran’da bildirmiştir. Allah müminlerin kavuşacakları güzelliğin ve mutluluğun pek yakın olduğunu da bildirmiştir. İnsanın Allah'ın sonsuz rahmetinin ve sevgisinin hep üzerinde olduğunu bilmesi, Allah'ın kendisini cennetiyle mükafatlandırmasını umması müminin kalbine büyük bir ferahlık ve huzur verir.

Müminlerin yapmaları gereken, Allah'ın eşsiz lütfuna karşılık O'na şükretmek ve daima Rabbimizi zikretmektir. Allah'ın ayetlerine uyan, kendilerine verilen öğütleri dinleyen ve ahirete hazırlık yapan insanlar her türlü eksiklik ve hatalarından arınmış olarak Allah'ın izniyle sonsuza kadar güzel bir yaşam süreceklerdir. Tüm hayatları boyunca kendilerine verilen öğütleri tutan, uyarıldıkları konularda tevazuyla teslimiyet gösteren ve korkup-sakınarak hareket eden müminler hesap günü geldiğinde de Allah'ın huzuruna arınmış olarak çıkacaklardır.

Allah'ın Rahman ve Rahim isminin tecellileri inananlar için sonsuza kadar sürecek, her mümin bunun için sonsuza kadar Rabbimiz'e hamd edecektir.

 

Masaüstü Görünümü