Harun Yahya

Bakteriler Arasındaki Kusursuz İş Birliği ve Düzen


Bakteriler Arasındaki Kusursuz İş Birliği ve Düzen

www.yaratilisdelilleri.com

21. yüzyılın başında keşfedilen bir biyolojik olgu şöyledir: Okyanus dibindeki çamur tabakasında bulunan bazı bakteri ve arkebakteriler metan tüketmekte ve bizim için hayati öneme sahip bir faaliyeti gerçekleştirmektedirler. Bu mikroorganizmaların her yıl yaklaşık 300 milyon ton kadar metan tükettikleri sanılmaktadır. Uzmanlara göre; “Bu miktar, insanların tarım, çöp gömme, ya da fosil yakıt kullanma yollarıyla atmosfere saldıkları metan miktarına eşittir.” Dolayısıyla bir zamanlar varlığı olanaksız sanılan bu metan yiyen canlıların şimdi gezegenin karbon dolaşımı açısından çok önemli olduğu görülmektedir. 

Burada dikkat çekici olan diğer bir olgu da söz konusu bakteriler arasındaki kusursuz iş birliği ve düzendir. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılın teknolojisiyle anlaşılabilen bu iş birliği şöyle özetlenebilir: 

Bakteriler sayesinde (onlardan bazı yapısal farklılıklar taşıyan) arkebakteriler oksijensiz ortamda metanla beslenebilirler; arkebakteriler ise bakterilerin ihtiyacı olan karbonu sağlarlar.

Okyanusların binlerce metre derinliklerinde, oksijenin dahi bulunmadığı çamur katmanında yaşayan bu gözle görülmeyen canlılar durmaksızın insanlar için çalışırlar. Bu tek hücreli canlıların yok olmaları durumunda neler olacağını düşünmek, bizim için önemlerini açıkça gösterir: Bu mikroorganizmalar ortadan kalktıkları takdirde, açık denizlerin dibinde bulunan büyük miktardaki metan gazı atmosfere karışır, sera etkisi nedeniyle küresel ısınma baş gösterir, dünyanın her yerindeki iklim dengeleri bozulur ve dünya yaşayamayacağımız kadar sıcak bir gezegene dönüşür.

Yapılan araştırmalar okyanusların altındaki yer kabuğunun içinde bazı bakteri türlerinin yaşadığını göstermektedir. Bu mikroorganizmaların doğal yaşam alanı, deniz yüzeyinin binlerce metre altındaki okyanus tabanının 300 metre derinliğe kadar olan bölümüdür. Yaşam alanlarının yanı sıra, söz konusu canlıların faaliyetleri de insanı hayrete düşürmektedir. Bu bakterilerin besin kaynakları kayalardır; kayaları yiyerek beslenirken tüm canlılar açısından çok önemli bir işi daha gerçekleştirirler: Okyanuslarda, elementlerin ve kimyasal maddelerin dolaşımına önemli katkıda bulunurlar. Yeryüzündeki yaşam için çok önemli olan bu işlemi yapan bu tek hücreli organizmalar, tüm laboratuvarlar ve bilim adamlarının bir araya gelseler bile asla yapamayacakları bu işi kolaylıkla gerçekleştirirler.

Kuşkusuz bu Rabbimiz’in kusursuz ilminin tecellilerinden biridir. Yüce Allah’ın yaratma ilmi Kuran’da şu şekilde bildirilmiştir:

Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. (Talak Suresi, 12)

 

 

Masaüstü Görünümü