Harun Yahya

Bir Ayet Bir Açıklama: Talak Suresi, 12


www.Kuranmucizesi.com

Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz (Talak Suresi, 12)Allah, insanların Kendi büyüklüğünü kavrayabilmeleri için evrendeki düzeni sayamayacağımız kadar çok detayla birlikte yaratmıştır. Ayette, Allah'ın var ettiği bu düzenden bahsedilirken, Allah'ın her şeye güç yetirdiği ve ilmiyle her şeyi kuşattığı da haber verilmektedir. Ve insanların iman hakikatlerine, Kuran mucizelerine bakarak Allah’ın gücünü, kudretini bilip öğrenmeleri gerektiği bildirilmektedir.

Allah'ın aklı, ilmi ve kudreti sonsuzdur. Şu anda meydana gelen her şeyi, her an, Allah yaratmaktadır. Yağan her yağmur damlasını, doğan her çocuğu, yaprakların fotosentezini, canlıların vücutlarındaki işlemleri, galaksilerdeki yıldızların rotalarını, yarılan her tohumu ve düşünüp düşünemediğiniz her olayı Allah sürekli yaratmaktadır. Kendiliğinden oluşan hiçbir şey yoktur. Meydana gelen her şeyi yaratan Allah'tır. Allah, yaratmış olduğu varlıklara daimi olarak "emirler" indirdiğini de ayetinde haber vermektedir.

Tüm olaylar ancak Allah'ın emriyle gerçekleşebilir. Allah, her şeyin Yaratıcısı olarak, tüm varlıkların üzerinde kontrol sahibidir. Bulutları Allah sürükler, rüzgarları Allah estirir, Güneş'e Allah ısı ve ışık verir, kuşları havada Allah tutar, tohumu Allah yarar, insanın kalbini Allah attırır, bitkilere Allah fotosentez yaptırır, gezegenleri yörüngesinde Allah gezdirir, içimizdeki moleküller, hormonlar, enzimler Allah’ın dilemesiyle işlevlerini yerine getirebilir. Biz uyurken, otururken, yürürken, aklımızın ucundan bile geçirmezken Allah evrende var olan tüm sistemlerin hepsini an be an yaratır. Varlığımızın devamı için meydana gelen işlemlerin her biri Allah'ın kontrolündedir. Küçük bir adım atabilmemiz bile, yerin çekim kuvvetinden iskelet sistemimize, sinir ve kas sistemimizden beynimize ve kalbimize, hatta dünyanın dönüş hızına kadar herşey Allah'ın ince ince yaratmasına bağlıdır. Kainatta tek kudret sahibi olan, Allah'tır.

Masaüstü Görünümü