Harun Yahya

2008'den 2010'a Türk - İslam Birliği yolunda dünyada yaşanan gelişmeler

Sayın Adnan Oktar son 30 yıldır gerek yazılarıyla gerekse kitaplarıyla Türk İslam Birliği ülküsünü hep gündemde tutan, Müslüman aleminin birliği ve beraberliği için büyük bir ilmi mücadele yürüten bir fikir önderidir. Özellikle son yıllarda Türk İslam Birliği’nin kurulmasının artık çok aciliyetli olduğunu gündeme getirmiş ve bu yönde her türlü gayretin gösterilmesi gerektiğine işaret etmiştir.

Sayın Adnan Oktar’ın fahri başkanlığını yaptığı Milli Değerleri Koruma Vakfı ve Bilim Araştırma Vakfı, Türk İslam Birliği’yle ilgili olarak gazetelere sayısız ilanlar vermiş, kamuoyunun dikkati ısrarla bu konunun önemine çekilmiştir. Tüm bu açıklamaların ve ilanların ardından 2008 yılından itibaren her gün Türk İslam Birliği yönünde çok hızlı gelişmeler yaşanmaya başlanmış ve basında da bu konuyla ilgili eskiden rastlanmadığı kadar çok haber çıkmaya başlamıştır.

Yazımızda bu olaylar yaşanmaya başlamadan önce Sayın Adnan Oktar’ın gelişmeleri yönlendiren açıklamalarından ve 2008’den 2010’a kadar çıkan Türk İslam Birliği haberlerinden bazı örnekler yer almaktadır.Türk İslam Birliği yolunda olaylar hızla ilerliyor, kimse de durduramıyor.

Adnan Oktar`ın 9 Ekim 2010 tarihli Kocaeli Tv ve Aba Tv röportajından 

Sayın Adnan Oktar gerek yazdığı kitap ve makalelerinde gerekse basına yaptığı açıklamalarında, her fırsatta kardeşliğin ve dostluğun önemi üzerinde durmakta, her türlü anlaşmazlık ve sorunun sevgi ve muhabbetle hemen çözüme kavuşacağını ifade etmektedir. Özellikle son dönemlerde çeşitli televizyon kanallarıyla yaptığı röportajlarda, Türk İslam Birliği vesilesiyle tüm dünyaya dostluğun hakim olacağına dikkat çekmektedir.

Sayın Adnan Oktar’ın bu çok yönlü ilmi çalışmalarını ve Türk-İslam Birliği’nin kurulmasının aciliyetini ve önemini vurgulayan açıklamalarını takiben, bu birliğin tesis edilmesi yolunda her geçen gün önemli bir gelişme yaşanmaktadır. Son iki yıl içerisinde;

-Türk İslam Birliği’nin, İslam dünyasında diplomatik düzeyde yapılan tüm toplantılarda temel konu olarak işlenmesi,

-Müslüman aleminin dört bir yanından birlik seslerinin yükselmesi,

-Suriye’den Katar’a, Ürdün’den Sudan’a ve Azerbaycan’a vizelerin birer birer kaldırılması,

Geçtiğimiz Kasım ayında “İslam Konferansı Teşkilatı” (İKT)’nın İstanbul’da düzenlediği “Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi” (İSEDAK) toplantısında tüm liderlerin birlik çağrısında bulunması bu gelişmelerden sadece birkaçıdır.

Bugüne kadar “Arap dünyasından, İran’ın ve İsrail’in de dahil olduğu bir birlik oluşturma” ve “Türk İslam Devletleri arasında vizeleri ve pasaportları kaldırma” fikri neredeyse hiç seslendirilmemiş hatta bu fikirlerin düşünülmesi dahi garip karşılanmıştır.

Ta ki, Sayın Adnan Oktar’ın tüm ülkelere bu yönde yaptığı çağrılara kadar...

Sayın Adnan Oktar’ın yıllardır yaptığı çağrıların ardından gerek ülkemizde gerekse Türk İslam dünyasında çeşitli yetkililer, İslam ülkelerinin birlik olması gerektiği konusunda daha önce kendilerinden duyulmamış açıklamalar yapmaya başlamış ve bu açıklamalarda Sayın Adnan Oktar’ın önerilerinden birebir alıntı yapıldığı görülmüştür.

İşte Sayın Adnan Oktar’ın uzun yıllardır yaptığı açıklamalardan ve Türk İslam Birliği yolunda 2008’den 2010’a gerçekleşen müjdeli gelişmelerden örnekler…

Türk İslam Birliği Yolunda Art Arda Adımlar Atılmaya Başlamadan Önce Sayın Adnan Oktar’ın Bu Birlik Hakkında Yaptığı Açıklamalar

Ağustos 2003:          

Sayın Adnan Oktar’ın “Türk-İslam Birliği’ne Çağrı” Kitabından “Türk İslam Birliği’nin Yapısı” Hakkında Bir Bölüm

Türk-İslam Birliği de, üye ülkelerin ulusal bağımsızlıklarını ve milli sınırlarını muhafaza ettikleri, her ülkenin kendi ulusal hak ve çıkarlarını koruyabileceği bir yapı olmalıdır. Ama tüm bu egemen ülkeleri, ortak bir “İslam kültürü” içinde birleştirecek bir vizyon, bu vizyon uyarınca ortak politikalar geliştirecek ve uygulayacak karar ve yürütme organları oluşturulmalıdır. Amaç, devletlerin yapısal olarak birleşmeleri değil, ortak politika ve menfaatler çevresinde birleşilmesi ve bu politikaların hayata geçirilmesinde birliğin yaptırım gücünün olmasıdır…

...Türk İslam Birliği’nin Müslümanları tek bir güç haline getirebilmesi ve Müslüman ülkeleri birbiri ile bütünleştiren bir yapı olabilmesi için, çağdaş toplumsal değerleri koruması, hukuka ve insan haklarına saygılı olması, demokratik anlayış üzerine inşa edilmesi de son derece önemlidir. Bu değerlerin İslam ahlakının özü olduğu unutulmamalıdır.

Ağustos 2003:

Sayın Adnan Oktar’ın “Türk İslam Birliği’ne Çağrı” Kitabından “İslam Ortak Pazarı” Hakkında Bir Bölüm

Ekonomik iş birliği, hem istikrarın sağlanması hem de kalkınma açısından önemlidir. Pek çok Müslüman ülkenin acil ihtiyacı, ekonomisinin istikrara kavuşması ve sağlam temeller üzerine oturtulmasıdır. İslam dünyasında endüstrinin gelişimine önem verilmesi, gerekli yatırımların yapılması zaruridir. Bütün olarak bir kalkınma projesi geliştirmek gerektiği de açıkça görülmektedir. Eğitim, ekonomi, kültürel yapı, bilim ve teknoloji bir arada gelişmelidir. Bir yandan çalışma alanları teknolojik olarak geliştirilirken, öte yandan çalışanların eğitim düzeyinin ve kalitesinin artırılması sağlanmalıdır. Toplumlar daha üretici olmaya özendirilmelidir. Çoğu Müslüman ülkede yaşanan yoksulluğun, eğitimsizliğin, gelir dağılım dengesizliğinin ve diğer sosyo-ekonomik sıkıntıların ortadan kaldırılmasında ekonomik iş birliklerinin büyük katkısı olacaktır. SERBEST TİCARET ALANLARI OLUŞTURULARAK, GÜMRÜK BİRLİĞİ SAĞLANARAK VE ORTAK PAZARLAR MEYDANA GETİRİLEREK BU İŞBİRLİĞİ KURULABİLİR.

20 Aralık 2007:

Türkiye 10-20 Yıl İçinde Süper Devlet Olacak

Adnan Oktar: Genel olarak dünyanın gidişatı iyiye gidecek, benim kanaatim o. Özellikle Türk İslam dünyasında bir birleşme, bütünleşme meydana gelecek. TÜRKİYE HEM İSLAM ALEMİNİN HEM TÜRKLÜK ALEMİNİN LİDERİ OLACAK. BUNUN DA 10-20 YIL İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEĞİNİ UMUYORUM. Ama dünyada ve Avrupa’da, Avrupa Birliği’nin parçalanacağını düşünüyorum ve sosyal yönden bir çöküntüye uğrayacağını düşünüyorum. Amerika’da da yine bu Türk İslam Birliği’nden kaynaklanan bir rahatlama olacağını ve dünya dengesini kurmada Amerika ve Türk İslam Birliği’nden oluşan iki süper devletin dünyayı idare edeceğini düşünüyorum. (Vatan  TV röportajı)

15 Ocak 2008:

Türkiye ile Azerbaycan “Tek Millet İki Devlet” Olarak Birleşsin

Sunucu: Türkiye’nin yeniden Osmanlı dönemindeki gibi bölgeye hakim, eski gücünde bir ülke olmasını istiyorsunuz. Dünyaya yön veren bir ülke olmasını istiyorsunuz. Bu konuma Türkiye gelebilecek mi?

Adnan Oktar: Zaten yüzyılların mirası bu. Bütün İslam ülkeleri bunu istiyor. Bütün Türk devletleri istiyor. Azerbaycan’a sorun, direkt Türkiye’nin yönetiminde olmayı istiyorlar. “Türkiye ile sınırlarımızı kaldıralım. Tek devlet olalım” diyor Azerbaycan. (Çay TV röportajından)29 Ocak 2008:

Türkiye’nin Liderliği Hakkında

Adnan Oktar: TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK DEVLET OLACAK. TÜRK-İSLAM ALEMİNİN LİDERİ OLACAK İNŞAALLAH. Türkiye zaten özgür ama daha da özgür olur, daha da demokrat olur. Daha da iyi olur, olacak inşaAllah.

KON TV: Yani bütün bu koşullar içinde Türkiye’nin gerçekten bir lider ülke olabileceğine inanıyor musunuz?

Adnan Oktar: Bizim milletin mayası çok güzel, yani milletimiz çok iyi. ÇOK RAHAT LİDERLİK YAPACAK GÜCE SAHİP. (Konya TV röportajından)

2 Şubat 2008:

İran da Türk İslam Birliği’ne Katılmaya Gönüllü

Adnan Oktar: Bir kere her devlet kendi sınırları içinde olmak üzere bir Cumhuriyetler Birliği tarzında bir yapılanma.

Kaçkar TV: Olur diyorsunuz.

Adnan Oktar: Tabi ki, bu anarşiyi de durdurur, terörü de durdurur, kargaşayı da durdurur… Şu an bölge yanıyor. Ortadoğu perişan durumda herkes rahatsız. Filistin de rahatsız. İsrail de rahatsız. Suriye rahatsız, İran rahatsız. Rahatsız olmayan hiç kimse yok aşağı yukarı bölgede. Bu birliktelik bütün bu rahatsızlığı kökünden silip atacak birşeydir.

Kaçkar TV: Yani İran da buna dahil olabilir.

Adnan Oktar: Tabi tabi.

Kaçkar TV: Sahip çıkabilir diyorsunuz.

Adnan Oktar: Tabi ki.

(Kaçkar TV röportajından)

28 Şubat 2008:

Türk İslam Birliği Kurulduğunda Kafkaslarda ve Orta Doğu’da Oluşacak Memnuniyet

Adnan Oktar: Filistin’in kurtuluşu bize bağlı. İsrail’in kurtuluşu da bize bağlı. İsrail de bizle rahat edebilecek durumda. Ermenistan da, Türkistan da, Tacikistan da, İran da, Pakistan da… Hepsi bizle kurtulacak görünüyor. Fas, Tunus, Cezayir bayram yaparlar Türkiye lider olursa. Onun için bu görevi artık geciktirmeyelim. Türkiye bu göreve bir talip olsun. Bakın kimse itiraz edecek mi? Türkiye çıksın desin “Biz talibiz bu göreve”, “Hayır arkadaş, ben bunu kabul etmiyorum” diyen kimse çıkmayacak. Herkes bunu istiyor. (Konya TV röportajından) 

8 Mart 2008:

Önce Türk İslam Birliği

Adnan Oktar: Bunu her zaman söylüyorum. BUNUN TEK ÇÖZÜMÜ VARDIR: TÜRK İSLAM BİRLİĞİ. Türk İslam birliği olduğunda Avrupa tam anlamıyla huzurlu olacaktır, zengin olacaktır. Amerika huzurlu olacaktır, zengin olacaktır. İsrail tarihinde görülmemiş şekilde rahat edecektir. Ermenistan ve Ermeniler tarihlerinde görülmedik şekilde rahat edecektir. BU BİR GÜZELLİKTİR, BİR HUZURDUR, KARDEŞLİK BİRLİĞİDİR. BU BİRLİĞİ DÜNYADAKİ BÜTÜN POLİTİK SİSTEMLERİN BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇMESİ İÇİN DESTEKLEMESİ GEREKİR VE HİÇ VAKİT GEÇİRİLMEMESİ GEREKİYOR. Ben İsrail’de ölenler için de rahatsız oluyorum, Filistin’de ölenler için de rahatsız oluyorum. İsrail’de ölenler peygamber soyundan gelen insanlardır. Hz. Musa (a.s.)’nın, Hz. İbrahim (a.s.)’ın, Hz. Yakup (a.s.)’ın soyudur, onların torunlarıdır. Bu mutlu olacağımız birşey değil onların ölmesi. Aynı şekilde Filistin’de ölenler de Hz. İsmail (a.s.)’in soyudur. Bu da mutlu olacağımız bir şey değil. Bunlar bizi rahatsız eden şeyler. “Gelin kardeş olalım, gelin birlikte olalım, gelin beraber olalım” diyoruz. Bu da ancak Türk İslam birliği ile olur. (Yabancı Basın Toplantısı)

23 Nisan 2008:

Türkiye’nin Avrupa’ya Değil, Avrupa’nın Türkiye’ye İhtiyacı Var

Adnan Oktar: “Türkiye’nin bir kere devlet tecrübesi var. Yani imparatorluk tecrübesi var. Ülkeleri yönetme tecrübesi var. Ve yeteneği var. Bir de Türk milleti steril kaldı. Yani ahlak olarak Anadolu ahlakı bozulmadı. Anadolu bir kutu gibi muhafaza edildi. O misafirperverliği, temizliği, güzel ahlakı, sevecenliği, insancıllığı, komşuluk anlayışı, merhamet anlayışı, fedakarlık anlayışı olduğu gibi kaldı. Avrupa bunu kaybetti… Avrupa’nın rahatsız olacağı birşey değil ki, bu Avrupa için bir kurtuluş. Avrupa’nın jandarması gibi olmuş olacak aynı zamanda bu Türk İslam Birliği. Çünkü Avrupa’yı koruyan, dünyayı koruyan, dünyaya huzur ve güvenlik veren çok güçlü bir yapılanma olmuş oluyor. Avrupa bir kere esenlik ve huzur içinde yaşayacak. Avrupa niye bunu istemesin? Değişecek bir şey yok. NATO’yu da destekler bu sistem, Avrupa Birliğini de destekler. Avrupa Birliği için çok büyük bir nimet bu. Çünkü Avrupa Birliği bu sayede müthiş zengin olur… Türk İslam Birliği’nin şefkati onları da saracaktır. Huzur içinde yaşayacaklardır.” (MPL TV röportajından)

23 Nisan 2008:

Mezhep Ayrımının Yanlışlığı ve Müslümanların Birbirini Sevmesi Gerektiği Hakkında

Adnan Oktar: Mezhep ayrımları, Hanefi, Sünni, Şafi hiçbir ayrım yapmadan MÜSLÜMANLAR BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVSİNLER, KARDEŞ OLSUNLAR. Hepimiz aynı Allah’a inanıyoruz. Aynı peygambere inanıyoruz. Aynı kıbleye dönüyoruz. Aynı peygamberleri seviyoruz. Aynı melekleri seviyoruz. Her şeyimiz aynı. Bu tarz detaylarla bölünmeye kalkmak hatta düşman olmak, şeytanın oyununa gelmek olur. Sakın böyle bir şey olmasın. Hepimiz samimi candan inşaAllah Müslümanlarız. Candan kardeşleriz. (SUUD 1 TV, Suudi Arabistan röportajından)

14 Temmuz 2008:

Kafkas İttifakı’nda Ermenistan’ın Önemi Hakkında

Adnan Oktar: Ermeniler, onlar bizim kardeşlerimizdir. Onlar da bizim canımız inşaAllah. Ermenistan da inşaAllah Türk İslam Birliği içerisinde yerini alacaktır. Boş yere kendilerini üzüyorlar. Biz onları kardeş olarak görüyoruz, dost olarak görüyoruz. İnşaAllah. Türk İslam Birliği’nin o şefkatli kolları içerisinde onlar da yerlerini bulacaklardır. Huzur içerisinde yaşayacaklardır. Güvenlikleri sağlanacaktır. İnşaAllah Laçin Koridoru’nu da severek ve isteyerek açacak Ermeni kardeşlerimiz. (Erzincan Can TV röportajından)

Sayın Adnan Oktar, Türk İslam Birliği’nin yapılanmasının nasıl olacağını ve önemini anlattığı açıklamalarında, tüm İslam ülkelerine olduğu gibi İran’a karşı da kardeşçe ve dostça yaklaşmış, İran’ın da bu birliğin içinde yer alması gerektiğini bildirmiştir. Sayın Adnan Oktar ayrıca, İran’ın da böyle bir birliği desteklediğini ve katılmak konusunda gönüllü olduğunu belirtmiştir. Nitekim basında çıkan haberlerde de bu durum açıkça görülmektedir. Sayın Ahmedinejad sık sık birlik çağrısı yapmakta, İstanbul’a geldiğinde Sünni bir imamın arkasında namaz kılmakta, Türkiye’nin önemini vurgulamakta ve aslında açıkça Sünni bir ülkenin liderliğinde Müslümanların birleşmesine sıcak yaklaştığını göstermektedir. Bu durumu delillendiren gelişmelerden biri de, Türk İslam Birliği’nin öncüsü niteliğindeki Kafkas Birliği’ne İran’ın da dahil olmak istemesidir.

27 Temmuz 2008:

Türkiye’nin Ağabeylik Rolü ve Türk Ordusunun Gördüğü Sevgi Hakkında

Adnan Oktar: Aslında Türkiye’nin o bölgede ağabey olması lazım, yani lider olması lazım. Yani Türkiye’nin ağırlığını koyup, direkt ağabey konumunda olması hatta bütün Ortadoğu’nun, bütün İslam ülkelerinin lideri konumuna gelmesi lazım, sözü geçen bir lider olarak. Çünkü, Türkiye, çok aklı başında insanların, samimi insanların bulunduğu bir ülke. Çok vicdanlı insanların olduğu bir ülke. Ordusu mükemmeldir. Çok çok vicdanlıdır. Böyle kılı kırk yarar, çok iyi eğitimlidir. Ve bütün ülkelerde seviliyorlar, nereye gitseler seviliyorlar. Mesela Bosna’ya gidiyorlar seviliyorlar, Somali’ye gidiyorlar, seviliyorlar. Her yerde saygı görüyorlar. Afganistan’da çok sevilip saygı görüyorlar. Böyle fiili bir durum var. Demek ki bütün Ortadoğu, bütün İslam alemi Türk ordusunu seviyor ve Türk milletini seviyor. Demek ki ağabeylik yapmalarını istiyorlar. Yani Türkiye’nin burada ortaya çıkıp, bu ağabeyliği yerine getirmesi gerekiyor, İslam ülkelerinde ve Türk devletlerinde de... (Kordon TV röportajından)

5 Ağustos 2008:

Farklı Mezhebe Mensup Kişilerin Beraber Namaz Kılabileceği Hakkında

Adnan Oktar: Her şeyimiz aşağı yukarı aynı. Teferruattaki bu ayrılıklardan dolayı böyle bir muhalefet ruhu çok çok çirkin olur. Şeytanın oyununa gelmek olur. Buna şiddetle dikkat etmeleri lazım kardeşlerimizin. Bir de birbirlerini çok sevmeleri, bütün Müslümanların birbirini sevmesi lazım. Mesela bir Şii ile karşılaştığı zaman hemen sarılıp safa etmesi hal hatır sorması… Mesela Vahabi kardeşlerimizle karşılaştığında onların evine gidip onlara sarılmaları, yemeklerini yemeleri… HATTA NAMAZ KILARKEN BAZEN DUYUYORUM. NAMAZ KILMIYORLAR ARKASINDA. BU ÇOK ANORMAL BİRŞEY. ARKALARINDA GÖNÜL HUZURUYLA NAMAZ KILMALARI LAZIM. Şİİ DE OLUR. VAHABİ DE OLUR. SÜNNİ DE OLUR... Hiç fark etmez hepimiz kardeşiz. Bu düşmana malzeme vermek olur. Küfre malzeme vermek olur. Müslümana bu yakışmaz. (Al Baghdadi TV, Irak röportajından)

Bediüzzaman Said Nursi Türk İslam Birliği’ni 100 Yıl Önce Müjdelemiştir

Büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de İslam dünyasının aydınlık geleceğini, 1911 senesinde Şam’daki Cami-i Emevi’de verdiği ünlü hutbesinde şu sözleriyle bildirmiştir:

“Bu zamanın en büyük farz vazifesi, İttihad-ı İslâm’dır.” (Hutbe-i Şamiye, s. 90)

Bediüzzaman’ın bunu söylediği devirde, büyük Osmanlı İmparatorluğu yıkılmak üzereydi. Yıkıldığında, içinden onlarca farklı devlet çıktı ve bunların büyük bölümü Batılı güçlerin sömürgeleri haline geldiler. Osmanlı yönetimi altında asırlarca huzur ve barış bulmuş olan Ortadoğu, Siyonizm’in bölgeye girmesiyle tam bir savaş ve çatışma diyarı haline geldi. Aralarında hiçbir zaman anlaşamayan ve giderek farklı siyasi kamplara ayrılan İslam ülkeleri, bu durumun acı sonuçlarını 20. yüzyılda yaşadılar. Kısacası Bediüzzaman, Müslümanların siyasi, ekonomik ve kültürel sorunlarının birlik yokluğundan kaynaklandığını görmüş ve gelişen olaylar da onu doğrulamıştı. Ancak Bediüzzaman, Müslümanların içine düştükleri durumun bir “fetret devri” olduğunu ve yakında biteceğini de belirtmekteydi. İmanın ona kazandırdığı basiretle, tüm Müslümanlara müjde vermişti:

“Ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılabatı içinde en yüksek gür seda, İslam’ın sedası olacaktır...” (Sunuhat, Yeni Asya Yayınları Mart 1996, s. 62)

Tüm Müslümanlara müjdelemek isteriz ki, Üstad’ın haber verdiği o istikbal artık çok yaklaşmıştır. Bugün hem İslam, dünyanın “en gür sedası” olma yolundadır; hem de onun en büyük vazife olarak gösterdiği “İttihad-ı İslam”, yani İslam Birliği yaklaşmaktadır.

5 Ağustos 2008:

İsrail’in Türk İslam Birliği İçindeki Konumu Hakkında

Muhabir: İsrail ne yapacak?

Adnan Oktar: Onlar da  rahatlayıp, onlar da kurtuluşa erecek, yani Türk İslam Birliği içerisinde, Türk İslam Birliği’nin himayesinde olacağı için İsrail. Bu terör sorunundan şiddetten o da kurtulmuş olacak. Onun duvarları yıkılmış olacak. İsrail de bir nevi şu an hapishane durumunda. Her tarafı duvarla kaplı. O duvarlar yıkılacak. İsrail de rahata kavuşacak, bölgeyle çok rahat ticaret yapacak, üzerindeki baskı kalkacak. Dolayısıyla İsrail’in de diğer Müslüman devletlere, Müslüman ülkelere yaptığı baskı kalkmış olacak. Tam bir barış ve huzur çağı gelmiş olacak. Onun için Türk İslam Birliği’nin bir an önce oluşması dünyanın en büyük birinci sorunudur diyebilirim. (Al Baghdadi TV, Irak röportajından)

2 Kasım 2008:

Türk İslam Ülkeleri Arasında Pasaport ve Vize Kalkacak

Adnan Oktar: Türkiye’nin öncülüğünde, Türk devletlerinin birleşmesi ile meydana gelecek, Türk Birliği’nin yardımıyla bir Türk İslam Birliği oluşacak inşaAllah. BU TÜRKİYE’NİN ÖNCÜLÜĞÜ İLE OLACAK. Buna doğru zaten adım adım gidiyoruz. Zaten en ideali de Türkiye’nin liderlik yapmasıdır. Her ülke devlet olarak ayrı olacak ama; bir manevi birlik olacak inşaAllah, Avrupa Birliği gibi. PASAPORT KALKACAK, VİZELER KALKACAK. Ülkeler birbirleriyle rahatça ticaret yapabilecekler. Alışveriş yapabilecekler. Kardeş olacaklar. Bunun oluşması için ilk zemin inşaAllah Azerbaycan ile olacaktır. Ve İslam ülkelerinden yine Suriye. Azerbaycan da hem Türk hem de Müslüman olan bir ülkedir. Suriye de bizim Müslüman olan kardeşimizdir. SURİYE İLE DE BİRLEŞECEĞİZ İNŞAALLAH. BUNLAR İLK ADIMLAR OLACAKTIR... Bu zaten eskiden beri Türkiye’nin üzerinde olan bir görevdir. Türkiye her zaman fiilen Türk İslam aleminin liderliğini üstlenmiştir. HER YERDE BUNU HİSSETTİRMEKTEDİR. HER YERDE BİR AĞABEYLİK GÖREVİ OLDUĞUNUİ DOLAYLI YOLDAN VEYAHUT DOLAYSIZ OLARAK DA GÖSTERMEKTEDİR. HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIKTA TÜRKİYE DEVREYE GİRMEKTEDİR. Mesela Kafkas İttifakı’nın oluşmasında Türkiye devreye girmiştir. Diğer ülkelerin arasında anlaşmazlık olduğunda Türkiye arabulucu konumunda olmaktadır. Doğalgaz boru hattı projesi olsun, petrol boru hattı projesi olsun, diğer projelerde de Türkiye’nin öncülüğü çok açık görülmektedir. Türkiye bunu zaten resmi bir açıklama yapmadan da şu an fiilen yapmakta ve bu, devam etmekte ve gelişmektedir. (The Gulf Today, Birleşik Arap Emirlikleri röportajından)

27 Ağustos 2008:

Kurulacak Birliğin Avrupa ve Amerika Üzerindeki Olumlu Etkisi Hakkında

Adnan Oktar: Türkiye bölgede Amerika’nın da lehinde, Rusya’nın da lehinde bir faaliyet yapıyor. Çin’in de lehinde bir faaliyet yapıyor. Ve hepsi memnun. Amerika da memnun Türkiye’de. Avrupa da memnun. Rusya da memnun. Çin de memnun. Azerbaycan’la birleşince bu memnunluk yine devam edecek yeni birşey olmayacak. (Azerbaycan Gazete 525 ve Atv röportajından)

2008 Yılından İtibaren Türk İslam Birliği Yolunda
Dünyada Yaşanan Gelişmeler


(Önemli Bir Hatırlatma: Yazı boyunca kullandığımız Türk İslam Birliği haberleri, mevcut haberlerin ve gerçekleşen yüzlerce gelişmenin yalnızca kullanabildiğimiz çok küçük bir bölümüdür. Tüm haberlere http://adnanoktarnedemistineoldu.blogspot.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.)

28 Mayıs 2008: TÜRKİYE MÜSLÜMANLARA “AĞABEYLİK” YAPSIN


Yeni Şafak Gazetesi

Lübnan İslami Amel Partisi Lideri Fethi Yeken’in açıklamaları:

“Türkiye’nin bölgedeki öneminin de altını çizen Yeken, TÜRKİYE’DEN MÜSLÜMAN ARAP DEVLETLERİNE “AĞABEYLİK” YAPMASINI BEKLEDİKLERİNİ söyledi. Türkiye’nin gerek stratejik konumu, gerek tarihi birikimi ile Arap Birliği’ne önderlik edebilecek durumda olduğunu anlatan Yeken, “Yiğit düştüğü yerden kalkar” diyerek Osmanlı’ya atıfta bulundu.”

30 Mayıs 2008:  ECONOMIST’TEN AB’YE UYARI: TÜRKİYE’NİN BİZE DEĞİL, BİZİM ONA İHTİYACIMIZ VAR


Tercüman Gazetesi

4 Haziran 2008: AZERBAYCAN VE TÜRKİYE İKİ AYRI DEVLET TEK MİLLET


Yeni Şafak Gazetesi

26 Haziran 2008: MÜSLÜMANLARIN KARDEŞLİĞİ PEKİŞİYOR


Milli Gazete

18 Haziran 2008: İSLAM ORTAK PAZARI KURULUYOR


Tercüman Gazetesi

6 Temmuz 2008: “İSLAM ÜLKELERİ İLE İŞBİRLİĞİ ARTIRILMALI”


Sabah Gazetesi

25 Temmuz 2008: ARAP DÜNYASINDAN TÜRKİYE’YE TAM DESTEK


Yeni Asya Gazetesi

31 Temmuz 2008: TÜRKİYE-SURİYE İŞBİRLİĞİ


Anayurt Gazetesi

31 Temmuz 2008: “HAYAL PROJE” GERÇEK OLDU


Referans Gazetesi

13 Ağustos 2008: BAŞBAKAN ERDOĞAN: ROLÜMÜZ AĞABEYLİK


Yeni Şafak Gazetesi

14 Ağustos 2008: KAFKAS İTTİFAKI İÇİN İLK ADIM


Akşam Gazetesi

16 Ağustos 2008: Şİİ BİR LİDER, SÜNNİ İMAMIN ARKASINDA NAMAZ KILDI


Sabah Gazetesi

20 Ağustos 2008: TÜRK İSLAM BİRLİĞİ, AFRİKA’YA DA HUZUR GETİRECEK


Vatan Gazetesi

25 Ağustos 2008: ERMENİSTAN’DAN YAKINLAŞMA TALEBİ


8 Sütun İnternet Haber Sitesi

4 Eylül 2008: SUUDİ ARABİSTAN BASININDA TÜRKİYE’NİN ÖNCÜLÜĞÜNE ÖVGÜ


Suudi Arabistan, El Watan

5 Eylül 2008: SARKOZY’DEN BÜYÜK ÖVGÜ: “AVRUPA TÜRKİYE’YE MİNNETTAR”


Milliyet Gazetesi

14 Eylül 2008: İRAN,KAFKAS PLATFORMU’NDA YER ALMAK İSTİYOR


Zaman Gazetesi

5 Ekim 2008: TÜRKMENİSTAN’LA GÜÇLENEN BAĞLAR, TÜRK İSLAM BİRLİĞİ’NİN ÖNCÜSÜ


Sabah Gazetesi

12 Ekim 2008: IRAK’IN İSTİKRARI TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİNDEN GEÇER


Milliyet Gazetesi

17 Ekim 2008: BALKANLARI YÖNETEBİLECEK TEK GÜÇ; TÜRKİYE’DİR


Milli Gazete

19 Ekim 2008: TÜRKİYE DÜNYA YÖNETİMİNDE DAHA FAZLA SÖZ SAHİBİ OLACAK


Star Gazetesi

27 Ekim 2008: KABİL’İN ANAHTARI TÜRKLERE EMANET


Zaman Gazetesi

29 Ekim 2008: RUS ORDUSU: TÜRKLER GÜVENİLİR


Sabah Gazetesi

31 Ekim 2008: İSRAİL CUMHURBAŞKANI: TÜRKİYE İSLAM DÜNYASI İÇİN BÜYÜK BİR UMUT


Türkiye Gazetesi

11 Kasım 2008: IRAK’TAN “BİRLEŞELİM” ÇAĞRISI


Akşam Gazetesi

22 Kasım 2008: TÜRKİYE GELECEĞİN LİDER ÜLKESİ OLACAK


Akşam Gazetesi

22 Kasım 2008: TÜRK BİRLİĞİ İÇİN İLK ADIM


Yeni Şafak Gazetesi

25 Kasım 2008: RUSYA TÜRKİYE’Yİ STRATEJİK MÜTTEFİK OLARAK GÖRÜYOR


Star Gazetesi

30 Kasım 2008: HAZAR’DA ÜÇ DEVLET TEK MİLLET


Sabah Gazetesi

6 Aralık 2008: TÜRKİYE-AFGANİSTAN-PAKİSTAN ÜÇLÜ ZİRVESİ


ntvmsnbc.com

7 Aralık 2008: AB: TÜRKİYE İLE GLOBAL GÜÇ OLURUZ


Türkiye Gazetesi

17 Aralık 2008: AMERİKALI YETKİLİLER TÜRKİYE’NİN İSLAM DÜNYASI İÇİN MODEL OLDUĞUNU SÖYLÜYORLAR


Akşam Gazetesi

23 Aralık 2008: KAZAKİSTAN’DAN  TÜRK BİRLİĞİ’NE ÇAĞRI


Haberler.com

31 Aralık 2008: TÜRKİYE, ARAP DÜNYASINI BİRLEŞTİRİYOR


Türkiye Gazetesi

6 Ocak 2009: SURİYE: ARAMIZDA SINIR DEĞİL, BİRLİK OLSUN


Türkiye Gazetesi

9 Ocak 2009: GAZZE’YE TÜRK ASKERİ İSTİYORLAR


Türkiye Gazetesi

1 Şubat 2009: BM GENEL SEKRETERİ: LİDERLİĞİNİZE İHTİYACIMIZ VAR


Türkiye Gazetesi

5 Şubat 2009: İSRAİLLİ ÜNLÜ HAHAM MENAHEM FROMAN TÜRKİYE’Yİ İŞARET ETTİ


Hürriyet Gazetesi

17 Şubat 2009:  TÜRK BAYRAĞI, SURİYE MECLİSİNDE DALGALANDI


Zaman Gazetesi

17 Şubat 2009: OBAMA: “TÜRKİYE’NİN LİDERLİĞİNİ TAKDİR EDİYORUM”


Star Gazetesi

21 Şubat 2009: DIŞİŞLERİ BAKANI YEMEN’DE OSMANLI VALİSİ GİBİ KARŞILANDI


Zaman Gazetesi

22 Şubat 2009: YIL 2020: TÜRKİYE LİDER ÜLKE


Hürriyet Gazetesi

26 Şubat 2009:  İRAN TÜRKİYE’YE, ‘ARABULUCU OL’ DEDİ


Radikal Gazetesi

4 Mart 2009: ÜNLÜ STRATEJİST FRIEDMAN: TÜRKLER TARİH SAHNESİNE İMPARATORLUK OLARAK DÖNECEK


Sabah Gazetesi

5 Mart 2009: STRATFOR’UN BAŞKANI: ‘’İSLAM BİRLİĞİ’Nİ KURUN’’


Ensonhaber.com

10 Mart 2009: ABD TÜRKİYE’YE MUHTAÇ


Radikal Gazetesi

17 Mart 2009: İNGİLTERE KRALİÇESİ’NİN HUKUK DANIŞMANI: “TÜRKİYE DÜNYA ÇAPINDA ROL OYNAYACAK”


Timeturk.com

23 Nisan 2009: CEZAYİR: TÜRKİYE’Yİ HAYRANLIKLA İZLİYORUZ


Türkiye Gazetesi

29 Nisan 2009: FRANSA DIŞİŞLERİ BAKANI: TÜRKİYE AVRUPA İLE MÜSLÜMAN DÜNYASI ARASINDA BİR KÖPRÜ


Yeni Asya Gazetesi

26 Mayıs 2009: KIRGIZİSTAN İLE İLİŞKİLER GÜÇLENİYOR


Zaman Gazetesi

4 Haziran 2009: İRAN ÜNİVERSİTELERİNDE TÜRK DİLİ OKUTULACAK


Türktime.com

11 Haziran 2009: TÜRKİYE VE PAKİSTAN: TEK MİLLET İKİ ÜLKE


Hürriyet Gazetesi

19 Haziran 2009: SOMALİ EĞİTİM BAKANI: TÜRKİYE BİZİM İÇİN REHBER ÜLKE


Türkiye Gazetesi

19 Haziran 2009: IMF BAŞKAN YARDIMCISI LIPSKY: TÜRKİYE‘NİN ROLÜ ARTACAK


Haber7.com

24 Haziran 2009: RUSYA DEVLET BAŞKANI MEDVEDEV: RUSYA, İSLAM DÜNYASININ BİR PARÇASI


İyibilgi.com

25 Haziran 2009: TÜRKİYE KADAR ÖNEMLİ BAŞKA BİR ÜLKE YOK


Türkiye Gazetesi

28 Haziran 2009: AFGANİSTAN’DA TÜRKİYE’NİN ROLÜ BÜYÜK


Türkiye Gazetesi

10 Temmuz 2009: IRAKLI LİDERLER TÜRKİYE İLE BİRLEŞMEK İSTİYOR


Sabah Gazetesi

11 Temmuz 2009: GÜRCİSTAN SINIRINDAN VİZESİZ GEÇİŞ


Dunyabulteni.com

17 Temmuz 2009: MÜSLÜMANLAR İSLAM BİRLİĞİ İLE AYAĞA KALKABİLİR


Vakit  Gazetesi

20 Ağustos 2009: TÜRKİYE, İRAN, IRAK VE SURİYE ARASINDA BİRLİK OLUŞUYOR


Rasthaber.com

1 Eylül 2008: TÜRKİYE-ERMENİSTAN ANLAŞTI, SINIR KAPILARI AÇILACAK


Türkiye Gazetesi

2 Eylül 2009: SADECE TÜRK-ERMENİ SINIRI DEĞİL AZERİ-ERMENİ SINIRI DA AÇILACAK


Radikal Gazetesi

6 Eylül 2009: TÜRKİYE, UYGURLARA BAKIŞI DEĞİŞTİRDİ


Yeni Şafak Gazetesi

9 Eylül 2009: TÜRKİYE, DÜNYANIN İLK MODERN MÜSLÜMAN SÜPER GÜCÜ OLACAK


Sabah Gazetesi

16 Eylül 2009: TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA VİZE UYGULAMASI KALKTI


Haberturk.com

19 Eylül 2009: FİLİPİNLER, TÜRKİYE’NİN TECRÜBESİNDEN FAYDALANMAK İSTİYOR


Zaman Gazetesi

20 Eylül 2009: IRAK VE TÜRKİYE BAKANLARI TEK HÜKÜMET GİBİ TOPLANIYOR


Bugün Gazetesi

25 Eylül 2009: SURİYE 82. VİLAYET GİBİ


Taraf Gazetesi

1 Ekim 2009: ERMENİLER ÇEKİLİYOR


Bugün Gazetesi

1 Ekim 2009: KIRGİZİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ GÜÇLENİYOR


Türkiye Gazetesi

6 Ekim 2009: İRAN KÖPRÜYÜ KURDU, TL’YLE TİCARETİ SEÇTİ


Timeturk.com

8 Ekim 2009: TÜRKİYE ARAP DÜNYASINI BARIŞTIRIYOR


Başbakan Erdoğan’ın sözlü güvencesiyle Suudi Arabistan Kralı Abdullah ve Suriye Devlet Başkanı Başar Esad arasındaki küslük sona erdi. (Zaman Gazetesi)

11 Ekim 2009: TÜRKİYE BOSNA HERSEK VE SIRBİSTAN HEYETLERİNİ İSTANBUL’DA BİR ARAYA GETİRDİ


Türkiye Gazetesi

12 Ekim 2009: TÜRKİYE VE ERMENİSTAN, TARİHİ PROTOKOLÜ İMZALADI


Radikal Gazetesi

17 Ekim 2009: AZERBAYCAN TÜRKİYE SINIRI DA AÇILSIN


Vakit Gazetesi

19 Ekim 2009: ARNAVUTLUK’LA DA VİZE KALKIYOR


Türkiye Gazetesi

16 Ekim 2009: IRAK’LA DEV İŞBİRLİĞİ


Sabah Gazetesi

16 Ekim 2009: SURİYE VE IRAK TAMAM, SIRADA RUSYA VAR


Zaman Gazetesi

19 Ekim 2009: KATAR DA VİZEYİ KALDIRDI


Risalehaber.com

20 Ekim 2009: SUDAN’LA DA VİZELER KALKIYOR


Hürriyet Gazetesi

26 Ekim 2009: PAKİSTAN DA VİZELERİ KALDIRIYOR


Star Gazetesi

26 Ekim 2009: KARABAĞ’DA KORİDOR AÇILIYOR


Sabah Gazetesi

26 Ekim 2009: SIRP KAPISI DA AÇILIYOR


Türkiye Gazetesi

2 Kasım 2009: TÜRKLER TEK ÇATI ALTINDA BİRLEŞİYOR


Türkiye Gazetesi

7 Kasım 2009: AHMEDİNEJAD’DAN İSLAM BİRLİĞİ ÇAĞRISI


Haber Vaktim

8 Kasım 2009: İSLAMİ BİRLİĞİN YOL HARİTASI İSTANBUL’DA ÇİZİLİYOR


Vatan Gazetesi

9 Kasım 2009: İSTANBUL’DA LİDERLERDEN BİRLİK ÇAĞRILARI


Turktime.com

12 Kasım 2009: AZERBAYCAN VE ÜRDÜN’LE DE VİZELER KALKIYOR


Nethaber.com

Sonuç:
Türk İslam Birliği Entelektüel, Soğuk Konuşmalarla Değil Samimiyet,
İçtenlik ve Sevgiyle Kurulacak Bir Gönül Birliğidir


Türk İslam Birliği yolunda son iki yıl içinde yaşanan bu hızlı gelişmeler birer müjdedir ve tüm İslam dünyasında ve dünyada yaşanacak barış ortamı için büyük önem taşımaktadır. Ancak Mehdiyet’in gündeme getirilmediği, Türk İslam Devletleri arasında sevgi, gönül birliği oluşturmadan sürekli teknik toplantılar yaparak oluşturulacak bir birliğin Peygamber Efendimiz (sav)’in hadislerinde müjdelediği gibi dünya çapında bir etki uyandırması mümkün değildir. Atılan bu adımların ve yapılan siyasi girişimlerin sonuç verebilmesi için asıl gerekli olan, Sayın Adnan Oktar’ın her röportajında belirttiği gibi, tüm bu gelişmelerin Mehdiyet’e ve İslam ahlakının dünya hakimiyetine zemin hazırlamak niyetiyle yapılması ve bunun büyük bir heyecan, şevk ve coşkuyla dile getirilmesidir. İçinde bulunduğumuz dönemin Türk-İslam aleminin şevkle ve coşkuyla beklediği birleşmenin gerçekleştirilmesi için çok uygun bir dönem olduğu açıkça görülmektedir. Bu ortamın çok iyi değerlendirilmesi ve bu kutlu birliğin oluşması için gereken adımların bir an önce atılması şarttır. Bu nedenle, akıl ve vicdan sahibi tüm insanlar her türlü önyargıyı, katı düşünceyi, anlaşmazlığı teşvik edecek mantıkları tamamen geride bırakarak, sevgiyle, şevkle, heyecanla Türk İslam Birliği’nin tesisi için çalışmalı, samimiyetle bunun için gayret etmelidir.Türk İslam Birliği bir kaderdir. Allah muhakkak bu birliği gerçekleştirecektir. Önemli olan samimi ve salih olanların bu mübarek dönemde, sahip oldukları tüm imkanları kullanarak ellerinden gelenin en fazlasını yapmaları ve Allah’ın izniyle Türk İslam Birliği’nin kurulmasını sağlayanlardan olmanın şerefine erişmeleridir.


“Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.” (Saff Suresi, 8-9)
 

Masaüstü Görünümü