Harun Yahya

Bir Ayet Bir Açıklama:Casiye Suresi, 20


Bir Ayet Bir Açıklama

Bu (Kuran), insanlar için basiret (nuruyla Allah'a yönelten ayet)lerdir, kesin bilgiyle inanan bir kavim için de bir hidayet ve bir rahmettir. (Casiye Suresi, 20)

www.Kurandancevaplar.com

Allah ayetinde, Kuran’ın insanları Kendisi’ne ve razı olacağı ahlaka yönelttiğini haber vermektedir. Kuran, ayette de bildirildiği gibi, kesin bir bilgiyle, kalplerinde hiçbir şüphe duymaksızın iman eden müminler için doğru yola ulaştıran bir rehber, Allah’tan bir rahmet ve büyük bir nimettir.Kendisine rehber olarak Kuran'ı ve Peygamberimiz (sav)'in yolunu seçen müminin hayatı, diğer insanlardan çok farklıdır.  Kamil iman sahibi bir müminin yaşamının her anında Allah'ın ayetleri onun için yol göstericidir. Karşılaştığı her olaya mutlaka Allah'ın hükümleri ile karşılık verir. Aldığı her karar, söylediği her söz, yaptığı her iş Kuran ahlakını yaşadığının bir göstergesidir. Bundan dolayı da vicdanı daima temiz olur ve bunun getirdiği manevi huzur ile yaşar. Allah'ın Kuran ahlakını yaşayanlara rahmetinden bahşettiği bu güzel ruh hali, huzur ve neşe müminler için çok büyük bir nimettir.Allah Kuran'da doğrularla yanlışları çok açık bir şekilde bildirmiştir. Bu nedenle de vicdanlarının sesini dinleyip, nefislerinin bencil arzularından uzak duran, Allah'ın hükümlerini uygulamada kesin kararlı olan hidayet ehli kişiler için doğruyu bulmak çok kolaydır. Kuran'ın içerdiği hükümler ve ayetlerde tavsiye edilen güzel ahlak son derece açık, anlaşılır ve kolaydır. Allah'ın hidayet verdiği, samimi niyetli her insan Kuran'da anlatılanları rahatlıkla anlayabilir ve anladıklarını tüm tavırlarında ve düşüncelerinde en güzel şekilde uygulayabilir. Bu da Allah'ın Rahman ve Rahim isimlerinin çok üstün bir tecellisidir.

İnsana her şeyi kavratacak olan Rahman olan Allah'tır. Allah samimi kullarına doğru yolları gösterir, onların Kuran ahlakını yaşamalarını ve kurtuluşa ermelerini sağlar. Kuran, Furkan özelliği ile müminin doğruyu yanlıştan ayırmasına ve en hayırlı kararı vermesine vesile olur. Kuran, Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatının bir tecellisi, müminlere olan sonsuz şefkatinin bir delilidir.

 

 

Masaüstü Görünümü