Harun Yahya

BİR AYET BİR AÇIKLAMA:Tur Suresi, 28


BİR AYET BİR AÇIKLAMA

www.Kuranmucizesi.com

"Şüphesiz, biz bundan önce O'na dua (kulluk) ederdik. Gerçekten O, iyiliği bol, esirgemesi çok olanın ta Kendisi'dir." (Tur Suresi, 28)

Ayette bildirildiği gibi, Allah insana tüm hayatı boyunca sayısız iyilikte bulunan, onu esirgeyip koruyan ve ona eşsiz güzellikler bahşedendir. Var olan her şey Allah’tandır. Tüm güzellikler, incelikler, nimetler Rabbimiz'in sonsuz aklının tecellilerindendir. Rabbimiz bağışı çok olan, karşılıksız olarak armağan edendir.

Yaşadığımız her an, Yüce Allah’ın sayılamayacak kadar çok nimetiyle muhatabızdır. Bu nimetlere karşılık olarak Allah bizden Kendisi’ne şükretmemizi istemektedir.

Rahman ve Rahim sıfatıyla Rabbimiz, insanlar üzerinde sonsuz merhamet sahibi olan, esirgeyen ve bağışlayandır. Allah, fiziksel nimetlerin yanında manevi olarak da çok büyük lütuflarda bulunur: Salih kullarının hatalarını affeder, tevbelerini kabul eder, onları korur, kötülüklerini örter, hidayetlerini artırır, doğru yola iletir.

Allah'ın yarattığı tüm canlılar kusursuz ve üstün bir yaratılış sayesinde yaşamlarını sürdürmektedirler. Her biri Allah'ın üstün aklına, sonsuz şefkat ve merhametine teslim olmuştur. Allah, ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi onlara vermiştir. Her canlının varlığını sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi yakınında bulması da, Allah'ın rahmetinin delillerinden bir tanesidir. Rabbimiz yarattıklarına "şefkat edendir, esirgeyen"dir. (Bakara Suresi, 143)

Allah sonsuz rahmet sahibidir ve insanları unuttuklarından ve yanıldıklarından dolayı sorumlu tutmaz. Güç yetiremeyecek durumda olana sorumluluk yüklemez. İnsanlara sabrı ve tevekkülü öğreterek üzerlerindeki yükü kaldırır. Bütün bunlar Rabbimiz’in sıfatlarının tecellilerindendir.

Dünyada çok fazla güzellik, çok fazla nimet vardır ve her nimetin de bir yaratılış amacı vardır. Nimetler, insanlar bunları, nefislerinin dilediği gibi şuursuzca ve sorumsuzca tüketip harcasınlar diye yaratılmamıştır. Allah verdiği nimetlerle kullarına karşı sevgisini, merhametini göstermektedir. Nimetin verilmesindeki hikmetlerden biri, o nimeti kullanan kişinin Allah'a yönelmesi, O’na şükretmesi, dua etmesidir.

Her türlü sıkıntıyı gideren, felaketlerden insanları koruyan yalnızca sonsuz şefkat sahibi olan Allah'tır. İman sahipleri karşılaştıkları her türlü zorlukta, sıkıntıda ve hastalıkta yalnızca sonsuz merhamet sahibi olan Allah'a sığınırlar ve O'nu vekil edinirler.

 

 

Masaüstü Görünümü