Harun Yahya

Ölümler, Daha Çok İnsan Öldürerek Durdurulamaz
Siyac (SEYAJ)[2] Bu açıklamaya göre Yemen’de tam 5 milyondan fazla çocuk temiz içme suyu ve gıda yetersizliği nedeniyle hastalık ya da ölüm tehdidi altında. Bunun nedeni ise ülkeye bir aydır gıda, ilaç ve yakıt malzemesi sokulamaması.

Ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapmış olduğu stokların büyük bir kısmı tükendi. Su ve elektrik tesisleri kullanılamıyor, gemi ve uçak trafiği de durmuş durumda.

Örgütün verdiği bilgiye göre Sana’da okullar kapalı ve 5 milyondan fazla öğrenci öğrenim hakkından mahrum. 150 kadar okul silah deposu olarak kullanıldığı kuşkusu ile bombalandığı için kullanılamaz durumda. Bombalar nedeniyle tahrip olanlar sadece okullar değil, üstelik. Hastaneler ve enerji tesisleri, uluslararası hukuka ve anlaşmalara aykırı da olsa askeri amaçlarla kullanıldığı şüphesiyle tahrip edilmiş. Çatışmalar nedeniyle 500 bin kişi evini terk edip göç etmek zorunda kalmış.

Şüphesiz bu koşullardan ilk etkilenecek olanlar çocuklar. San'a, Aden, Saada, Taiz, el-Hodeidah, Ibb, Ataq ve Haradh’ta  en az 3 milyon çocuk elektrik kesintileri nedeniyle oldukça zor durumda. Bu şehirlerde gıda, sağlık ve barınma konusunda büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Dünya Gıda Programı (WFP) geçtiğimiz gün, Yemen'de gıda yardımlarının yakıt sıkıntısı nedeniyle yapılamadığını ve durma noktasına geldiğini duyurmuştu. BM Cenevre Ofisi'nden yapılan açıklamada örgüt, çatışmaların devam ettiği Yemen'de tüm taraflara, ihtiyaç duyulan yakıtın sağlanıp gıda yardımlarına devam edilebilmesi için çatışmalara ara verilmesi çağrısında bulunmuştu.[3] Ne var ki bu çağrı şu ana kadar bir karşılık bulmadı.

Arabistan liderliğindeki koalisyon, dünyanın çeşitli yerlerinde yapılan hata tekrarlanarak, hava bombardımanı ile netice alacağını zannediyor. Oysa hava bombardımanı çatışmaları, iç çekişmeleri bitirmeyip arttıran, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine de yol açan tehlikeli bir yöntem. Bazı siyasetçiler ve askerler, teröre ve ayrılıkçı hareketlere karşı olmanın tek göstergesinin hava bombardımanını desteklemek olduğunu sanıyorlar. Daha şaşırtıcı olan ise ülkesine verdiği zarar ortada iken yerli siyasetçilerin de bu tarz operasyonlara büyük destekler sunması.

Yemen’deki çatışmalarda rolü olan tüm militanlar, askerler ve siyasetçiler bilmelidir ki; cinayet hiçbir zaman bir başka cinayet işleyerek çözülmez. Ölümleri durdurmanın yolu daha çok insan öldürmek değildir.

Hava bombardımanı ile Yemen halkı adeta toptan cezalandırılmaktadır. Zeydi, Sünni, suçlu, suçsuz, çocuk, kadın, yaşlı, hasta ayırt etmeden bir halk toptan vurulmaktadır. Bu gayri insani bir yöntemdir ve tam bir acizlik göstergesidir. Top yekûn bombardıman yapmak ya da bir ülkeyi ablukaya almak açık bir başarısızlığın, yetersizliğin bir çeşit ifadesidir.

Tüm demokratik sistemlerde suç işleyen kişiler azılı katiller bile olsa, yakalanarak adaletin önüne çıkarılıp yargılanmaktadır. Hiçbir Avrupa ülkesinde; bir bölgede yaşayan onlarca insanın tek bir suçluyu cezalandırmak adına öldürüldüğünü göremezsiniz. Çünkü kimi zaman yanlış uygulamalar olsa da buralarda insan hayatı çok önemlidir ve meşru olmayan bir nedenle bir insanın hayatına kastedenler bunun kanun önünde hesabını vereceğini bilirler.

Tevrat ve İncil’de yer alan “öldürmeyeceksin” emri, Kuran’da da vardır. Allah, Müslümanlara bir insanın öldürülmesinin tüm insanları öldürmek gibi olduğunu bildirmiştir.

Samimi olarak iman eden ve Kuran’a uyan bir insan, Sünni ya da Zeydi olsun tek bir kişinin hayatını korumak için dahi maksimum çabayı sarf eder. Bu sebeple, hava bombardımanını savunmak ve “elbette böyle operasyonda kazayla bir-iki kişi de ölebilir” demek Müslümanın kullanabileceği bir üslup değildir.

Yemenli Müslümanların izlemesi gereken barışmak ve barıştırmak olmalıdır. Bunun için öncelikle tarafların sadece sevgi üslubunu tercih etmesi gereklidir.  Çünkü İslam'ın temel kaynağı olan Kuran, sevgi, şefkat, merhamet, tevazu, fedakârlık, hoşgörü ve barış kavramlarını öne çıkarmaktadır. 

Husiler ile hükümet, İran ile Arabistan çatışmayı öne çıkaran üslubu bir an önce terk etmelidir. Aksi takdirde Yemen’de büyük bir insanlık dramı yaşanması söz konusu olacaktır. Başta Türkiye olmak üzere diğer İslam ülkeleri de bir an önce seferber olup Yemen’de barışı tesis ederek, daha çok Müslümanın ölümüne hemen engel olmalıdır. Aciliyetli olan yapılmalı ve ateşkesin sağlanması ile nihai barışın tesisi beklenmemeli, önce büyük bir insani yardım kampanyası başlatılmalı ve halka ulaştırılmalıdır.

[1] SEYAJ Organization for Childhood Protection
[2] http://www.seyaj.org/news.php?id=703
[3] https://www.wfp.org/countries/yemenAdnan Oktar'ın National Yemen'de yayınlanan makalesi:

 

http://nationalyemen.com/2015/05/03/deaths-cannot-stop-more-people-being-killed/

Masaüstü Görünümü