Harun Yahya

Radikalizmin Gelişmesinin Önlenmesi




Dünya barışı için radikalizm problemini ele almanın acil ihtiyaç olduğu açıktır. Bununla birlikte önemli olan bunun nasıl yapılacağıdır.

Afganistan’dan Libya’ya, Nijerya’dan Irak’a kadar 13 yıllık askeri operasyonlardan sonra ortaya çıkan somut bir gerçek vardır ki radikal terörist gruplar askeri güç, şiddet ve baskıyla ortadan kalkmamış aksine daha da güçlenmişlerdir.

Dahası, hava saldırıları ve kara operasyonları dahil her tür askeri operasyon daha fazla sivilin ölümüne, şehirlerin ve altyapıların yıkımına neden olurken ilgili ülkelerde öfkenin artmasına yol açmıştır ve bu öfke en çok radikal örgütlerin işine gelmiştir. Muhalif oluşturmak için milyarlarca dolar harcanması ve bunun sonucu olarak da terör örgütlerine eleman kazandırmak en arzu edilmeyen durumdur.

Bazı askeri analistlerce terör örgütlerinin liderlerinin öldürülmesi en etkili teknik olarak sunulurken, daha geniş bir perspektiften bakıldığında aslında bundan hiçbir sonuç alınamayacağı görülür. Osama bin Ladin’in öldürülmesi el-Kaide’nin sonunu getirmemiştir.

Bunun yanı sıra terör örgütleri kendilerine yönelik bu silahlı saldırıları ustaca bir propaganda aracına çevirebilmektedirler. Kendilerine yapılan bu saldırıları kendi gayelerinin haklılığı için bir delil olarak gösterme becerisine sahiptirler. Bu nedenle bu örgütler ya daha fazla güçlenirler ya da faaliyetlerini yeraltında sürdürmeye devam ederler ki bu onlara karşı askeri mücadeleyi daha etkisiz hale getirir.

Terör sarmalını kırmak için sosyoekonomik iyileştirmeler yapılmalı ve terör faaliyetlerin şiddetli gerçekleştiği bölgelerde demokratik süreçlerin uygulanması gibi politikaların açıkça devreye sokulması gerekmektedir. Ne var ki bunların tümünün yapılması için radikal düşünce yapısının kökeninde yatan cehaletin ortadan kaldırılması esastır. Bunun yapılması eğitim ve kültür faaliyetleri yoluyladır. Doğru fikirlerle doğru eğitim verilmelidir, ki bu silahlara trilyonlarca dolar harcamak ve sonrasında insani yardıma milyarlarca dolar harcamaktan daha ekonomiktir ve çok daha iyi sonuçlar getirecek bir metottur.

Yıllarca sürecek ve bir sonuç getirmeyecek yeni askeri operasyonlara başvurmak yerine, hiç denenmemiş ancak arzulanan sonuçları getirecek bu önerilere yönelmek akılcı olandır. Terörün kökenleri eğitim ve kültürel faaliyetlerle ortadan kaldırılmadıkça,  başka bir değişle bataklık kurutulmadıkça sivrisinekleri öldürmenin bir anlamı yoktur.

Bu örgütlerin entelektüel temellerine yönelik tedbir alarak birer katile dönüşmeden önce bu militanları durdurmak mümkündür. Ayrıca o zaman bu örgütlere yeni katılımlarıönlemek mümkün olacaktır. Televizyon, radyo ve internet aracılığıyla yapılacak bu tip bir entelektüel mücadeleye hiçbir terör örgütü karşı koyamaz. Entelektüel temellerini yitiren bir hareket hayatta kalamaz. Devletler ya bu görevi üstlenmeli ya da bu görevi yerine getirmeye gönüllü sivil kuruluşları desteklemelidirler.

İdeolojik kökenleri ne olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı girişilecek bir eğitim seferberliği dünya çapında karşı karşıya olduğumuz acımasız terörü önlemek için gerekli olan şeydir.

NATO aşırıcılığa karşı silahlı güçlerle mücadeleye para akıtmaya devam etmektedir, o halde neden bu tehdit hala büyümeye devam etmektedir? Cevap mali kaynakların yönlendirildiği doğrultudadır. Aşırılıkçı bir ideolojiyle sadece fiziksel güç kullanarak mücadele etmeye çalışmak pek az bir netice getirecek ve bu ideolojinin destekçilerinin sayısını arttıracaktır. Bölgedeki askeri operasyonlar daha fazla masum insanın hayatına mal olurken, bu operasyonlarda ölen kişilerin yakınları Batıya karşı kızgınlıklarından dolayı radikal gruplara katılma konusunda motive olacaklardır.

Her tür aşırıcılığa karşı uluslararası işbirliğe ihtiyacımız var.

Bu tür tehlikeli akımlar sona erdirilmelidir ve ideolojik temelleri dünya çapında yok edilmelidir. Gerçekte bu ancak Batılı müttefiklerin yardımıyla Ortadoğu ulusları tarafından yapılabilir.

Bu açıdan radikalizmi ve küresel etkilerini ortadan kaldırmak, demokrasi, çoğulculuk ve insan hakları gibi olumlu insani idealleri ayakta tutmak için eğitim en önemli adımdır. Küresel güvenliğe karşı büyük yeni bir tehdit olarak radikalizmin gelişmesini önlemek için dünya liderleri entelektüel çabalarla cahilliği ortadan kaldırmanın yollarını aramalıdırlar. 

Adnan Oktar'ın Arabian Gazette & News Rescue'de yayınlanan makalesi:

http://www.arabiangazette.com/defeating-the-proliferation-of-radicalism/

http://newsrescue.com/defeating-proliferation-radicalism/#axzz3OAxnXSzO


Masaüstü Görünümü