Harun Yahya

Hz. Mehdi (a.s) kimsenin tanıyıp anlamayacağı bir ruh değil, Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği yüzlerce alametin üzerinde tecelli ettiği mübarek bir insandırPeygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde ve İmam Rabbani, Celaleddin Suyuti, Bediüzzaman Said Nursi gibi büyük İslam alimlerinin açıklamalarında Hz. Mehdi (as)'ın fiziksel ve ahlaki sahip olduğu tüm özellikler, hangi ortamda çıkacağı, çıkışının alametlerinin neler olduğu, kendisine nasıl biat edileceği çok detaylı olarak tarif edilmiştir. MEHDİYETİ ANLATAN BİNLERCE HADİSİN HEPSİNDE HZ. MEHDİ (AS) BİR ZAT, BİR ŞAHIS, ALLAH'IN ÜSTÜN İLİMLER LÜTFETTİĞİ BİR BEŞER OLARAK BİLDİRİLMİŞTİR. TEK BİR HADİSTE DAHİ HZ. MEHDİ (AS)'IN RUH ŞEKLİNDE GELECEĞİ SÖYLENMEMİŞTİR. BU YÖNDE BİR İMA, BİR İŞARİ MANA DAHİ YOKTUR.

1400 senedir İslam dünyasından hiç kimse Hz. Mehdi (as)'ın ruh olarak geleceği iddiasında bulunmamıştır. Peygamberimiz (sav)'in tüm özellikleriyle anlattığı bu mübarek insanın gelişini heyecanla bekleyen yaklaşık 1,5 milyarlık İslam alemi de,  bir ruhun veya manevi bir varlığın beklentisi içinde değildir. Tüm İslam dünyası Müslümanların manevi lideri olacak, onları birleştirecek, Hz. İsa (as) ile birlikte İslam ahlakını yeryüzüne hakim kılacak, dünyaya Asrı Saadet benzeri bir güzellik yaşatacak bu mübarek insanı heyecanla beklemektedir.

1.    Peygamberimiz (sav)'in Mübarek Bir İnsan Olan Hz. Mehdi (as)'ın Fiziksel Özelliklerini Anlatması, Hz. Mehdi (as)'ın Ruhani Bir Varlık Olmayacağının Delillerindendir

Peygamber Efendimiz (sav) yüzlerce hadisle Hz. Mehdi (as)'ın görünümünün nasıl olacağını bildirmiştir. Hatta bu konuda hayret verici detayları haber vermiştir. Eğer Hz. Mehdi (as) ruhani bir varlık olarak gelecek olsa, Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as)'ın saç rengini, boyunu, endamını, gözlerini, sakalını, dişlerini, yüzünü, sırtındaki bene yüzündeki ize ve kaşlarının arasındaki kaş çatma çizgisine kadar detay vererek tüm fiziksel özelliklerini anlatmayacağı açıktır.

Ruh şeklinde olan bir varlığın, gözü, kaşı, sakalı, boyu olmaz. Omuzlarının, karnının ve tüm bedenin geniş olacağı, açık ve geniş alınlı olacağı, saçlarının siyah ve gür olacağı, gözlerinin çekik olacağı, sakalının gür ve sık olacağı, saklanın yanlarda az, aşağı tarafının uzun olacağı, sırtında nübüvvet mührünün olacağı, sırtında ayrıca mersin yaprağına benzeyen bir ben daha olacağı, burnunun ince ve küçük olacağı, burnunun orta bölümünde belli belirsiz bir çıkıntı olacağı, kaşlarının kavisli olacağı, iki kaşı arasında küçük bir çukur olacağı, alnında bir içbükeylik olacağı ve bir ben olacağı, cildinin çok güzel ve parlak olacağı gibi onlarca detay bildirilmez.

Peygamberimiz (sav)'in, Hz. Mehdi (as)'ı bu kadar detaylı tarif etmiş olması müminler için çok büyük bir nimet ve güzelliktir. Peygamberimiz (sav)'in bu tasvirleri vesilesiyle, Hz. Mehdi (as) ortaya çıktığında kendisini görenler bu tasvirlerden hemen kendisini tanıyacaklardır.

Bir ayette, Kitap Ehli'nin Peygamber Efendimiz (sav)'i "çocuklarını tanır gibi" tanıyacakları bildirilmektedir:


Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (peygamberi), çocuklarını tanır gibi tanırlar. Buna rağmen içlerinden bir bölümü, bildikleri halde gerçeği gizlerler. (Bakara Suresi, 146)

Bu ayet işari manada, Hz. Mehdi (as)'ın tanınmasına da işaret etmektedir. Hz. Mehdi (as) da ortaya çıktığında, Peygamberimiz (sav)'in tasvirleri ışığında, insanlar onu çocuklarını tanır gibi tanıyacaklardır. Ancak buna rağmen bazı insanlar, bu mübarek şahsı tanımamazlıktan gelecekler ve kendisini inkar edeceklerdir.

Hz. Mehdi (as)'ın fiziksel özellikleriyle ilgili detaylı bilgi için bkz. http://hazretimehdi.com/fiziksel_siyah_iz.php2.    Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as)'ın Soyunu, Doğumunu, İlk olarak Hangi Şehirde Bulunacağını, Sonra İstanbul'a geleceğini detaylı olarak anlatmıştır. Bunların hepsi bir beşere ait özelliklerdir.HZ. MEHDİ (AS), PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN SOYUNDANDIR

"Kıyametin kopması için zamanda sadece bir günden başka vakit kalmamış da olsa Allah (c.c.) benim EHL-İ BEYTİMDEN (SOYUMDAN) BİR ZATI (HZ. MEHDİ (a.s.)’ı) gönderecek." (Sünen-i Ebu Davud, 5/92)

"BENİM EHL-İ BEYTİMDEN (SOYUMDAN) BİR ŞAHIS (HZ. MEHDİ (a.s.)) bütün dünyaya hakim oluncaya kadar günler ve geceler gitmez." (En-Necmu’s Sakıb, Ukayli)

"Hz. Mehdi (a.s.) ile müjdelenin.  O (HZ. MEHDİ (A.S.), KUREYŞ’TEN VE EHL-İ BEYTİMDEN (SOYUMDAN) BİR KİŞİDİR." (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 13)

"MEHDİ (A.S.), BENİM ÇOCUKLARIMDAN BİRİDİR. Yüzü gökyüzünde parlayan yıldız gibidir." (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi’nin “Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi”)


HZ. MEHDİ (A.S.) BÜYÜK BİR ŞEHİRDE DOĞACAKTIR

Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur: "Hz. Mehdi (a.s.), MEDİNE'DEN (BÜYÜK BİR ŞEHİRDEN) çıkacak ve Mekke'ye gelecek..." (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

“Medine” kelimesinin sözlük anlamı “büyük şehir”dir. Dolayısıyla Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiğine göre Hz. Mehdi (a.s.), medinede yani büyük bir şehirde doğacaktır.


HZ. MEHDİ (A.S.) “KARA KÖYÜ"NDEN ÇIKACAKTIR

Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen diğer bir hadiste de Hz. Mehdi (a.s.)'ın doğum yeri olarak “Kara” denilen bir bölgeye de işaret edilmiştir:

“Mehdi (a.s.)’ın Kara köyünden çıkacağı söylenmiştir.” (Mustafa Reşit Filizi, Risalet-ül Huruc ül Mehdi, s. 69)


HZ. MEHDİ (A.S.)'IN DOĞUMU EVDE OLACAKTIR

Hadislerde ayrıca Hz. Mehdi (a.s.)’ın doğumunun gizli olacağı; yani doğumunun evde gerçekleşeceği de bildirilmiştir:

İmam Zeyn-ul Abidin aleyhi's-selâm şöyle buyurmuştur: "Bizim Kaim'imiz (Hz. Mehdi (a.s.)) ile Allah'ın resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh (a.s.), İbrahim (a.s.), Musa (a.s.), İsa (a.s.), Eyyub (a.s.) ve Muhammed (sav) peygamberlerin her biri ile bir benzerliği vardır... İBRAHİM (a.s.) İLE, DOĞUMUNUN GİZLİ OLMASI (DOĞUMUNUN EVDE OLMASINDA) ...benzerliği vardır." (Kemal’ud-Din s. 322, 31. babin 3. hadis)

Hz. Ali b. Hüseyin Zeynel Abidin (a.s.) şöyle buyurur: "KÂİM’İMİZİN (HZ. MEHDİ (A.S.)'IN) DOĞUMU İNSANLARA GİZLİ KALACAKTIR..." (Bihar-ül Envar, c. 51, s. 135)


HZ. MEHDİ (A.S.) TÜRKİYE'DEN ÇIKACAKTIR

Peygamberimiz (sav)'in bir hadisinde Hz. Mehdi (a.s.)'ın Türkiye’den çıkacağı ve mücadelesinin sonuna kadar da buradan ayrılmayacağı bildirilmiştir:

“HZ. MEHDÎ (A.S.) RUM'DAN, TÜRKLERDEN (çünkü, eskiden Türkiye'ye “Diyar-ı Rum” deniliyordu.) AYRILMAYACAKTIR.” (İş'afü'r-Rağıbîn'den naklen Tılsımlar Mecmuası, Bediüzzaman Said Nursi, s. 212)


HZ. MEHDİ (AS), İSTANBUL'U MANEN FETHEDECEKTİR

Resullah (SAV) şöyle buyurmuştur:

Ehli Beytimden bir ŞAHIS Hz. Mehdi (as), (dünyaya) sahip oluncaya kadar kıyamet kopmaz.
O (HZ. MEHDİ (AS)), İSTANBUL'U VE CEBEL'İ (dağı- İstanbul’un 7 Tepe’sini) (MANEN) FETHEDECEKTİR.  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar)

Uzak yerlerdeki talebeleri Hz. Mehdi (a.s.)'a biat edecek. Zulümü ve zalimleri fikren etkisiz hale getirecek, ülkeler düzelecek, CENAB-I HAK KENDİSİNE İSTANBUL'U (MANEN) FETHETTİRECEKTİR. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal)

Tüm bu hadislerden açıkça görüldüğü üzere Hz. Mehdi (as);

•    Peygamber Efendimiz (sav)'in soyundan gelen,
•    Büyük bir şehirde doğan,
•    Doğumu evde gerçekleşen,
•    Mücadelesini İstanbul'da ve Türkiye'de yürütecek olan MÜBAREK BİR İNSANDIR. Ruh şeklinde veya ruhani olan bir varlık değildir.3.    Deccale Karşı Verilecek Büyük İlmi Mücadelenin Lideri olan Hz. Mehdi (as) Ruhani Bir Varlık Değildir

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde deccal ve fitnesi de detaylı olarak anlatılmıştır. Hz. Mehdi (as) bu büyük fitneye karşı amansız bir fikri mücadele verecek, deccaliyeti etkisiz hale getirerek, İslam ahlakının dalga dalga dünyaya hakim olmasına vesile olacaktır. Böyle büyük bir mücadeleyi ruh şeklinde, mefhumu belli olmayan bir varlığın yürütemeyeceği açıktır.

Bediüzzaman Hazretleri de ahir zamanda Darwinizm ve materyalizmin güçleneceğini, deccaliyetin bu güçten destek alarak yayılacağını, ancak Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ın fikri mücadeleleriyle bu fitnelerin son bulacağını belirtmiştir. Hz. Mehdi (as)'ın birinci görevinin de, Darwinizm ve materyalizmi fikren etkisiz hale getirmek olduğunu söylemiştir. Bediüzzaman'ın da belirttiği gibi, Hz. Mehdi (as) bu görevini tam olarak yerine getirecek, Darwinizm'i ve materyalizmi fikren ortadan kaldırarak, insanların imanlarının kurtulmasına vesile olacaktır:

Birincisi: Fen ve felsefenin tasallutiyle (etkisiyle) ve MADDİYUN VE TABİİYYUN TAUNU (Darwinizm ve materyalizm hastalığı), BEŞER İÇİNE İNTİÇAR ETMESİYLE (insanlar arasında yayılmasıyla), her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyun fikrini (materyalizmi) TAM SUSTURACAK bir tarzda imanı kurtarmaktır.


Ruh şekliden bir varlığın;
-    Darwinizme ve materyalizme karşı ilmi mücadele yapamayacağı;
-    Bu dinsiz ideolojileri fikren etkisiz hale getirmek için kitaplar yazamayacağı, belgeseller hazırlayamayacağı, konferanslar düzenleyemeyeceği;
-    Bu ideolojileri tam anlamıyla susturarak imanı kurtaran bir çalışma yapamayacağı açıktır.
Bu önemli ve hayati çalışmaları bir beşer olarak zuhur edecek Hz. Mehdi (as) yerine getirecek ve Allah'ın izniyle İslam ahlakını dünyaya hakim kılacaktır.4.    Peygamberimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as) İle İlgili Haber Verdiği Hadislerin Tümü Bir Ruh İçin Değil, Bir İnsan İçin Geçerlidir

Burada Peygamber Efendimiz (sav)'in Hz. Mehdi (as) ile ilgili hadislerinden sadece birkaç örneğe yer verilmiştir. Bu konuda detaylı bilgil almak isteyen kimseler www.hazretimehdi.com sitesine başvurabilirler.

İstanbul'u manen fethedecek olan bir ruh değildir.
Hz. Mehdi (as), Konstantiniyye ve Deylem Dağını (manen) fethedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

Allah Teâlâ Hazretleri, mümin kullarına Roma'nın merkezi olan İstanbul'un tesbih ve tekbir ile (manen) fethini nasip buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır.

Peygamber Efendimiz (sav)'in gömleğini giyip, kılıcını kuşanacak ve mübarek sancağını açacak, kutsal emanetlerle birlikte çıkacak olan bir ruh değil, Hz. Mehdi (as)'ın zatıdır.

Hz. Mehdi (as), Peygamberimiz (sav)'in sancağı, gömleği, kılıcı, işaretleri, nuru ve güzel ifadesiyle yatsı vaktinde çıkar. (Ali b. Sultan Muhammed el-Kari el-Hanefi, "Risaletül Meşreb elverdi fi mezhebil Mehdi")

ALLAH'IN ELÇİSİ İÇİN HAZRETİ CEBRAİL (AS) TARAFINDAN Bedir Savaşı sırasında getirilen sancak İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ (AS)) TARAFINDAN YÜKSELTİLECEKTİR. BU SANCAĞIN ÖZEL NİTELİĞİ dört bir yanda bir aylık masefedeki DÜŞMANLARIN KALBİNE KORKU SALIYOR OLMASIDIR. Buna eşdeğer olarak, İNANANLARIN KALPLERİNDE MEMNUNİYETİ VE SAĞLAMLIĞI ARTTIRACAKTIR. (Bihar-ül Envar, Cilt. 51, Sayfa 135; Cilt 52, Sayfa 328; Mikyaal al-Makaarem, Cilt 1, s. 241)

İslam alemi ruhani bir varlığa değil, Hz. Mehdi (as)'ın zatına biat edeceklerdir.

Halifenin ölümü anında ihtilaf olur. Medine halkından bir kişi koşarak Mekke'ye çıkar. Mekke halkından bir grup onu (Hz. Mehdi (as)'ı), istememesine rağmen (bulunduğu yerden) çıkarırlar. Hacer-i Esved'le Makamı İbrahim arasında ona (Hz. Mehdi (as)'a) biat ederler. (Sünen-i Ebu Davud, 5/94; El-Kavlu'l Muhtasa Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Rükun ile Makam arasında kendisine biat edilecektir. Hz. Mehdi (as) o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

Müslüman dünyasını ayrılıklardan kurtarıp birleştirerek Türk İslam Birliği'ni sağlayacak olan ruhi bir varlık değildir.

İman edenlerin Efendisi (sav) der ki: "... ALLAH SİZİN İÇİN, SİZİ BİRLEŞTİRECEK VE SİZİ DAĞINIKKEN BİRARAYA GETİRECEK BİRİNİ (HZ. MEHDİ (AS)'I) ÇIKARANA DEK... Beklerseniz, ödüllendirileceksiniz ve sizin haksızlığa uğratılmanızın intikamını alacak (Darwinizm'e, materyalizme ve ateizme ilmi zeminde gereken cevabı verecek) olanın ve haklarınızın kurtarıcısı olanın, o (Hz. Mehdi (as)) olduğunu kesinlikle anlayacaksınız..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 182)

Ruh halinde bir varlık İslam aleminin manevi lideri olamaz.

Malik bin Zamra der ki, Emirülmüminin Ali aleyhisselam bana şöyle buyurdu: "... Hayrın çoğu o zamandadır ey Malik! O ZAMANDA KÂİM'İMİZ  (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDECEK ... SONRA ALLAH HERKESİ ONUN ETRAFINDA TOPLAYACAK." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 242)

... Ve sonra istemediği halde biatlarını kabul eder. Eğer siz ona yetişirseniz, ona biat ediniz. Çünkü o yerde de gökte de Hz. Mehdi (as)'dır. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Kahraman Neşriyat, s. 35)

Ruh şeklinde bir varlığın az kardeşinin olması mümkün değildir.

Kardeşi az olandır (Risalet ül Mehdi, s161)

Peygamberimiz (sav) Hz. Mehdi (as)'ın bekar olacağını söylemiştir. Peygamberimiz (sav)'in ruh şeklinde bir varlıktan bahsetmediği açıktır.

Mes'ûdî şöyle nakletmektedir: "Ali b. Hazma, İbn-i Sirâc ve İbn-i Ebi Said, bir ara İmam Rıza'nın (a.s) huzuruna vardıklarında Ali B. Hazma İmam'a şöyle arzetti: "Ey Resulullah'ın oğlu, biz, siz (Ehli Beyt imamların)dan şöyle nakletmişiz ki; HER İMAM ÖLMEDEN ÖNCE MUTLAKA EVLADINI GÖRÜR. (Acaba bu doğru mudur?) İmam (a.s) cevabında şöyle buyurdu: "Şunu da hadise eklediniz mi "KÂİM (HZ. MEHDİ) HARİÇ?" (İsbât-ül Vasiye (Mes'udî), s. 201)

Hz. Mehdi (as) tüm insanların, hatta denizdeki balıkların, havadaki kuşların onun sevgisiyle coşacakları bir insandır. İnsanlar sevgilerini ruh şeklinde bir varlığa değil, Hz. Mehdi (as)'ın zatına yönelteceklerdir.

Onun (Hz. Mehdi (as)'ın) hilafetinden yer ve gök ehli, bütün yabani hayvanlar, kuşlar, hatta denizdeki balıklar bile razı olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

Allah onun (Hz. Mehdi (as)'ın) muhabbetini insanların kalplerine yerleştirecektir. Böylece onlar, gündüzleri arslan kesilen ve geceleri de ibadetle geçiren bir toplum olacaklar. (Ukayli "En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal")

Kuran'da ve hadislerde haber verilen Dabbet-ül Arz bilgisayar ve internet teknolojisine işaret etmektedir (doğrusunu Allah bilir) >>>

Masaüstü Görünümü