Harun Yahya

Sansürsüz iddia 4: Peptid bağın laboratuvarda oluşturulabildiği iddiası evrim adına sonuçsuz bir çabadır


Sansürsüz programında proteinin kendi başına oluşamaması gerçeği karşısında oldukça sıkıntılı anlar yaşayan Darwinistler, proteine ait yüzlerce şarttan biri olan peptid bağlarından yalnızca birinin laboratuvarda oluşturulabildiği iddiasını öne sürmüşlerdir. Oysa, böyle bir çalışma yapılmış olsa dahi, mevcut yaşamsal sistemler dahilinde bilinçli ve kontrollü ortamda gerçekleştirilen yalnızca tek bir kimyasal bağın varlığının proteinin varlığını açıklamanın yanına bile yaklaşamadığı açıktır. Darwinistler, tümüyle işlevsel bir proteinin iddia ettikleri şekilde TESADÜFEN ve tam olarak nasıl ortaya çıktığı konusunda hala açıklamasızdırlar.


Sadece tek bir peptid bağının onlarca yıl boyunca yapılan çalışmaların sonrasında, laboratuvarda, bilinçli bilim adamlarının denetimi altında oldukça zorlu şartlar dahilinde oluşuturuluyor olması bu mekanizmanın tesadüfen oluşamayacağının göstergesidir.

Bu gerçek, proteine ait tek bir detayın bile ne kadar büyük komplekslik içerdiğini gösterir.

Zaten tek bir peptid bağının oluşturulması, proteini meydana getiren yüzlerce şarttan tek bir tanesini bile meydana getirmemektedir. Tek başına hiçbir şey ifade etmemektedir.

 Proteine işlev verecek olan belli sayıda, belli dizilimde ve belli şekildeki amino asit zincirinin tamamının peptid bağları ile bağlanması gerekmektedir. Dolayısıyla bu bağın, yüzlerce hatta binlerce amino asitlik tek bir protein için tek tek oluşturulması gerekmektedir.

Tek bir peptid bağ üzerinden spekülasyon yapan Darwinistlerin her bir bağ için aynı kompleks süreci açıklamaları gerekmektedir.

Darwinistlerden istenen, tek bir proteinin oluşumunu gösterebilmeleridir. Kimyasal reaksiyonların varlığı canlılık değildir. Etrafta birbiri ile peptid bağ ile bağlanmış yüzlerce amino asit olsa da bunlar hiçbir şekilde bir araya gelerek protein oluşturmayacaklardır. Proteinin meydana gelişi için her biri birbirinden imkansız pek çok şartın gerçekleşmesi gerekir. Asıl önemlisi ise, proteinin varlığı için yine proteinler gerekir.


 

Masaüstü Görünümü