Harun Yahya

Sansürsüz iddia 12: ''Türk düşmanlığı Darwin'in kendi kişisel görüşüdür, sorgulanamaz'' iddiasının geçersizliği


17 Mayıs 2010 tarihli Sansürsüz programında gündeme getirilen Darwin’in Türk düşmanlığı konusu ile ilgili olarak Darwinist katılımcılar bunun evrim teorisini bağlamayacağını ve sorgulanamayacağını, bunun Darwin’in tamamen kişisel görüşü olduğunu iddia etmişlerdir. Oysa yanılmaktadırlar. Darwin’in Türklerle ilgili sözü aşağıdaki gibidir: 


Doğal seleksiyona dayalı kavganın, medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu gösterebilirim. Düşünün ki, birkaç yüzyıl önce Avrupa, TÜRKLER TARAFINDAN İŞGAL EDİLDİĞİNDE, Avrupa milletleri nasıl risk altında kalmıştı, bugün Avrupa'nın TÜRKLER TARAFINDAN İŞGALİ bize ne kadar gülünç geliyor.


Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türklere karşı kesin bir galibiyet elde etmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, çok sayıdakı AŞAĞI IRKLARIN medenileşmiş yüksek ırklar tarafından ELİMİNE EDİLECEĞİNİ (YOK EDİLECEĞİNİ) görüyorum. (Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. I, 1888. New York: D. Appleton and Company, s. 285-286)


 


Darwin’de bu sapkın  görüşü şekillendiren temel kavram evrim teorisidir. Dolayısıyla Darwin’in Türk düşmanlığının altında yatan temel neden, evrim teorisinin Darwin’i sürüklemiş olduğu derin ırkçı düşünce ve aşağı ırk kavramıdır. 
 

Darwin, sözlerinden de anlaşıldığı gibi, necip Türk milletini kendince aşağı ırk olarak görmekte ve bu ırkın ELİMİNE EDİLMESİ YANİ YOK EDİLMESİ gerektiğini hezeyanına kapılmaktadır. Bu, Darwin’in kişisel görüşü değildir. Bu, sahte evrim ideolojisine göre Darwin’in yaptığı sapkın ve son derece tehlikeli bir çıkarımdır. Bu sapkın mantık ile bir topluluğu “aşağı ırk” olarak kabul ederek, onların elimine edilmelerini, yani YOK EDİLMELERİNİ savunan bir beynin sağlıklı bir beyin olmadığı açıktır. 
 

150 yıldır kitleler, Darwin’in bu sapkın fikri ile zehirlenmişlerdir. 150 yıldır bu sapkın fikirle zehirlenen toplumlar, dünya savaşlarının içine girmiş, kitle katliamları yaşamış, tüm dünyada tam 350 milyon insanın katledilmesini izlemiştir. Bu vahşetin ve dünyayı savaş alanına çeviren faşist, komünist diktatörlerin fikir babaları Darwin, savundukları görüşler de, Darwin’in yukarıdaki görüşleridir.
 

Türkleri kendince aşağı ırk olarak gördüğü için elimine edilmesi gerektiği hezeyanına kapılan Darwin’in bu ırkçı mantığı, onun fikirlerini adeta bir kanun gibi benimseyen Hitler, Mussolini, Lenin, Marx, Stalin gibi faşist ve komünist diktatörler tarafından hayata geçirilmiştir. (Konuyla ilgili detaylı bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.) 
 

Son bir yüzyıldır dünyaya yayılmış olan ırkçı hareketlerin tümü doğal seleksiyonun iş başında olduğunu düşünen ve kendisini bu konuda görevli addeden Darwin savunucularının önderliğinde gerçekleştirilmiştir. Örneğin okullarda katliam gerçekleştiren ırkçı Darwinist öğrenciler, geride bıraktıkları video çekimlerinde Darwin’in mirasını bu katliamlarla nasıl tamamladıklarını anlatmaktadırlar. (Konuyla ilgili detaylı bilgiyi buradan okuyabilirsiniz.) 
 

Çevresindeki insanları tıpkı Darwin gibi hayvandan farksız birer “aşağı ırk” olarak gören bir topluluk için böyle katliamları gerçekleştirmek son derece kolaydır. Çünkü onlar, tıpkı Darwin gibi, aşağı ırkların elimine edilmesi gerektiği fikri ile ortaya çıkarlar. 
 

Eğer Darwin’in necip Türk milletine yönelik bu çirkin yakıştırması “kendi kişisel görüşüdür sorgulanamaz” şeklinde kabul edilirsee, o zaman Darwin’in fikirleriyle hareket ettiğini büyük bir övünç içinde dile getirmiş olan faşist ve komünist diktatörlerin ırkçı uygulamalarını da aynı mantıkta değerlendirmek gerekir ki, elbette bu imkansızdır. Darwinistler kabul etmek istemeseler de gerçek açıktır. Darwin, oluşturduğu aşağı ırk kavramı ile kitleleri zehirlemiştir. 20. yüzyılda yaşanan ve şu an hala yaşanmaya devam eden dehşet verici katliamlar, çevresindeki insanları birer hayvan olarak gören ve onların elimine edilmeleri gerektiğini düşünen, evrim fikri ile zehirlenmiş beyinler tarafından gerçekleştirilmektedir. Darwinistlerin, tüm dünyada yaşanan katliamların, savaşların, acının, kanın ve gözyaşının gerçek sebebini görmezlikten gelmeleri de bu gerçeği değiştirmeyecektir.


 

Konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz: 

 http://us1.harunyahya.com/Detail/T/EDCRFV/productId/18955/DARWINIZM_FITNESININ_
DUNYAYA_GETIRDIGI_ZARAR,_ARTIK_DARWINIST__YAYINLAR_TARAFINDAN_DA_ITIRAF_EDILIYOR_-1-

http://us1.harunyahya.com/Detail/T/EDCRFV/productId/19710/DARWINIZM_FITNESININ_
DUNYAYA_GETIRDIGI_ZARAR,_ARTIK_DARWINIST__YAYINLAR_TARAFINDAN_DA_ITIRAF_EDILIYOR_-2_

http://www.harunyahya.org/sosyal/sosyal_darwinizm/sosyal_darwinizm1.html
http://www.harunyahya.org/evrim/hy_Turk_Dusmanligi/dtd1.html

Masaüstü Görünümü