Harun Yahya

Vicdan Sahibi İnsanlar Wikipedia Gibi Yanlı Yayın Yapan Sitelerdeki İftiralara Değil, Doğrulara İtibar Ederler

Dünyaya dikkatlice bakan ve yaşananları akılcı bir gözle değerlendiren her insan şu an dünyada iyilerle kötüler arasında tarihi bir kültürel mücadele yaşandığını görecektir. Bir yanda Allah sevgisini, Allah korkusunu, iyiliği, kardeşliği, barışı ve dostluğu savunanlar diğer yanda ise dejenerasyonu, çatışmaları, savaşları körükleyen ve insanların tüm mutluluğunu elinden alanlar var. Aile ve ahlak kavramını ortadan kaldırmak isteyen nefret ve çatışma insanları birbirlerini savunur ve ortak hareket ederken, Allah’ın emrettiği güzel ahlakın dünyaya hakim olmasını isteyenlerin çoğunlukla birbirlerinden ayrı oldukları acı bir gerçek. İyilerin parça parça olması ise, kötülerin özel bir organizasyonu. Gazete, dergi, televizyon ve internet gibi iletişim araçlarını kullanılarak iyiler aleyhinde yapılan propagandalar çoğu zaman iyilerin bir araya gelmesine engel olan temel sebep oluyor.

Oysa, birbirlerinin yaptıkları çalışmalara, bu çalışmaların faydalı neticelerine bakmadan veya birbirlerinden doğrudan bilgi almadan, duyduklarına göre hareket etmek iman edenlerin sakınması gereken bir tutumdur. Her üç dine göre de iman edenlerin iftiraya maruz kalacakları, akıl almaz suçlamalarla karşılaşacakları, bu iftiralar sebebiyle kimi zaman yargılanacakları kutsal kitaplarında anlatılan bir bilgidir. Üç dinin hükmüne göre de inananlar, bir başka inanan hakkında duydukları bilgiyi araştırmadan, incelemeden, olayın aslına dair bilgi edinmeden yargıya varmazlar.  Çünkü bilirler ki, Allah yolunda hizmet eden her mümin bu hizmetinin engellenebilmesi için türlü baskılara, yalanlara, iftiralara, yıldırmalara maruz kalabilir. Ve bu iftiraların ortaya atılmasının ana sebeplerinden biri de, insanların iman edenlerden uzaklaşmasını dolayısıyla din ahlakının yayılmasını engellemektir.

Bilgi ya da internet çağı olarak nitelendirilen bu yüzyılda iman edenler aleyhine sıkça kullanılan mecralardan biri ise şüphesiz websiteleridir. Özellikle Wikipedia gibi, ziyaretçilerinin üyelik ya da ücret ödemeden ekledikleri içeriklerden oluşan siteler geniş kitlelere rahatlıkla ulaşabilmektedir. Wikipedia, kendisini “özgür ansiklopedi” olarak nitelemekte, buna karşın sitede gerçekleşen bir çok uygulama gerçeğin böyle olmadığını göstermektedir.

Wikipedia’da belli bir anlayış ve dünya görüşünü temsil eden tek yanlı bilgilendirme ve bir nevi sansür sistemi hüküm sürmektedir. Wikipedia sitesiyle ilgili yaşanan bir çok olay bu gerçeği gözler önüne sermektedir.

Wikipedia’nın Özgür Olmadığını Gösteren Sayısız Olaydan İki Örnek

Bunlardan ilki; Almanya’da Stuttgart Doğa Tarihi Müzesi’nin yöneticisi olan, ünlü paleontolog Dr. Günter Bechly’nin adına açılmış olan Wikipedia sayfası ile ilgilidir. Dr. Günter Bechly Darwin’in doğumunun 150. Yıl kutlamalarında müzede bir sergi düzenlemiştir. Bechly, sergide bir terazinin bir tarafına yaratılışı savunan birçok kitabı, diğer tarafına da Darwin’in Türlerin Kökeni kitabını koyarak, Darwin’in kitabının sözde daha ağır bastığını göstermiştir. Serginin ilgi çekmesi ve bir basın toplantısının gündeme gelmesi söz konusu olunca Bechly gazetecilerin sorularına cevap verebilmek için, Yaratılışı savunan bilimsel kitapları okumaya başlamıştır. Bu okuma ve araştırma sonrasında Bechly aslında Darwinizm’in savunulacak bir yanı olmadığını görerek, Yaratılışa inandığını ve evrim teorisinin doğru olmadığını açıklamıştır. Bechly bu açıklamasının hemen ardından ise -Yaratılışı savunan birçok bilim adamının başına geldiği gibi- müzedeki görevinden alınmıştır.

Darwinizm’i savunurken Dr. Bechly hakkında kapsamlı bilgiler yayınlayan Wikipedia Dr. Bechly’nin evrimi inkar etmesinin ardından sitede doktorun adına açılan sayfayı silmiştir.[1]

İkinci olay ise Baylor Üniversitesi’nde Profesör ünvanıyla öğretim üyeliği yapan Walter Bradley adına açılmış olan Wikipedia sayfasına ilişkindir. Geniş bir araştırma, yayın, eğitim geçmişi olan Prof. Bradley Yaratılışı savunan bilimsel yayınları ve kitaplarıyla da tanınıyor. Wikipedia Nisan 2017’de Bradley’in sayfasını çok kısa 2 paragrafa indirmek suretiyle sansürlemiştir.[2]

Tahakküm Altındaki Wikipedia

Bu iki olay Wikipedia’nın, kendi kanaatlerini dile getiren bilim insanlarına yer veremeyecek kadar yoğun bir Darwinist tahakküm altında tutulduğunu göstermektedir. Gerçekten de bugün evrimi savunanlar, bilimsel bulguları yani Yaratılış gerçeğini açıklayanları, akademik kurumlardan, medyadan ve hatta internet ortamından uzaklaştırabilmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir. “Evrim yok” diyen bir genç eğitim kurumlarında sınavı geçememekte, bir bilim insanı akademik kariyer yapamamaktadır. Üstelik çoğu zaman bilim adına hareket ettiklerini iddia edenler, bilimin Yaratılışı ispat ettiğini gördükleri için bilime dahi tahammül edememektedir.

Bugün dünyada Darwinist diktatörlüğün varlığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu diktatörlük farklı düşüncelerin anlatılmasına, bilimsel delillerin ortaya konmasına izin vermemekte, Yaratılışçıları kendilerince itibarsızlaştırmak ve onları bilim-karşıtı, gerici kişiler gibi göstermek için tek yanlı propagandalarına devam etmektedir. Wikipedia, Darwinist diktatörlük etkisi altında kullanılan mecralardan biri olmaktan imtina etmelidir.

Nitekim Wikipedia’nın “mühim biri değil” diyerek sayfasını sildiği Yaratılışçı Dr. Günter Bechly dünyanın en önemli fosil koleksiyonerlerinden biridir.  Bechly o kadar önemli bir paleontologtur ki birçok türe adı bile verilmiştir. Buna rağmen Wikipedia Bechly’e sırf Darwinizm karşıtı olduğu için “önemsiz biri” diyebilmektedir.

Wikipedia’ya yapılan yazı girişleri editör olarak isimlendirilen kişilerin denetim ve düzenlemesinden geçmektedir. Bu editörler, sadece evrim ve yaratılış konusunda değil, kendi ideolojileriyle hemfikir olmayan her kesime karşı taraflı tutum sergilemektedir. Çoğunlukla da dindar, Allah’ın varlığına inanan, materyalist ideolojilere karşı olan kişiler hakkında yanlış bilgiler girilmesine göz yumulmakta, yanlışların düzeltilmesine de izin verilmemektedir. İçeriklerdeki bilgileri düzeltmek için yapılan başvuru ve girişimler ısrarla reddedilmektedir. Bu durum Wikipedia’nın içeriğindeki bilgilerin doğru olmasına değil, belli bir ideolojiye uygun olup olmamasına göre hareket ettiğini göstermektedir.

Wikipedia’nın objektiflikten uzak olduğu ve ideolojik bir amaç güttüğü açıktır.

Wikipedia’nın Temsil Ettiği Zihniyete Karşı Müslümanlar, Museviler ve Hıristiyanlar İş Birliği Yapmalı

Wikipedia’nın taraflı tutumu her dinden Allah’a inananlara karşı bir tutumdur. Böyle bir tutum karşısında dindarların, “Bu Müslümanlara karşı bir tavır, bizimle bağlantılı değil” veya “Bu Hıristiyanlara karşı takınılan bir tutum, bizle ilgili değil” demesi doğru bir davranış biçimi olmayacaktır. Tam tersine imana, dine, Yaratılışa inananlara karşı bir tutum olduğunda Müslüman, Hristiyan, Musevi tüm inananların birlik olması, bir diğerini savunup desteklemesi gerekir. Aksi, inananların dağılması demektir ki bu da Darwinist diktatörlüğün tam da isteyeceği şeydir. Şunu unutmamalıyız: Darwinistler, Yaratılışçıların, dindar ve iyi insanların bir araya gelip Allah’ın şanını yaymak için birlikte çalışmasını engellemek istemektedir.

Barışı, dostluk ve iyiliği tavsiye edenler tarihte her zaman toplum tarafından baskı görmüşler, yalanlara, iftiralara, karalama kampanyalarına maruz bırakılmışlardır.

Hz. İsa Peygamber ve havarileri de “delilik, kişisel çıkar peşinde olma, yeni bir din oluşturma” gibi pek çok iftiraya maruz kalmış ve eziyet görmüşlerdi. Ancak ilk Hristiyanlar bu tür iftiralara asla itibar etmemişler, Hz. İsa Peygamberi ve Havarilerini savunup desteklemeye devam etmişlerdir. Kötü niyetli kişilerin bu çirkin iftiralarını, onların doğru yolda olduklarına dair bir delil saymışlardır.

Buna rağmen bazı yüzeysel düşünen insanların ise söz konusu iftiraların etkisinde kaldığı da olmuştur. İncil’de iman edenlerin karşılaştıkları imtihanlara değinen bölümlerde samimi iman edenlere destek olma cesaretini gösteremeyen zayıf kişilikli insanlardan da bahsedilir.


... İmanlıların hepsi Süleyman'ın eyvanında (tek tarafı dışarıya açık olan oda) toplanıyordu. Halk onlara büyük saygı duyduğu halde, dışarıdan hiç kimse onlara katılmayı göze alamıyordu. (Elçilerin İşleri, 5:12-13) [Hz. İsa (as):] "Ama siz kendinize dikkat edin! İnsanlar sizi mahkemelere verecek... [ve] dövecekler. Benden ötürü [Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü] valilerin, kralların önüne çıkarılacak, böylece onlara tanıklık edeceksiniz. ... Sizi tutuklayıp mahkemeye verdiklerinde, 'Ne söyleyeceğiz?' diye önceden kaygılanmayın. O anda size ne vahyolunursa onu söyleyin. Çünkü konuşan siz değil, Allah olacak. (Markos, 13:9-12)
Benim adımdan ötürü [Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü] herkes sizden nefret edecek. Ama sonuna kadar sebat gösteren kurtulacaktır." (Markos, 13:13)
[Hz. İsa (as):] "... Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi... zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız... Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü [Allah rızası için bana uyduğunuzdan ötürü] herkes sizden nefret edecek. Ne var ki, başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Sebat göstermekle canlarınızı kazanacaksınız." (Luka, 21:5-19)
[Allah rızası için] Mesih'in adından ötürü hakarete uğrarsanız, size ne mutlu! ... Ama bir kimse Mesih inanlısı olduğu için acı çekerse, utanç duymasın. (Petrus’un Birinci Mektubu 4:14-16)Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, sebat gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, ... başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere sabrettim! Ama Rab beni hepsinden kurtardı... Allah yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm görecek. Ama kötüler ve sahtekârlar, aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. (Pavlus'tan Timoteos'a 2. Mektup, 3:10-13)Kardeşlerim, çeşitli denenmelerle karşılaştığınızda kendinizi çok sevinçli sayasınız. Biliyorsunuz ki, imanınızın sınanması dayanma gücü oluşturur. Bu dayanma gücü mükemmel sonucunu göstersin. Öyle ki hem olgun olasınız hem de mükemmelliğe eresiniz. Hiçbir konuda eksiğiniz kalmasın. (Yakup'un Mektubu, 1:2-4)


Allah’a İman Edenler İttifak Etmezse Deccaliyet Güç Bulur

Günümüzde dinsizlik hızlı bir yangın gibi yayılmaktadır. Şiddet, uyuşturucu, alkol, kaybolan aile değerleri, intihara yönelen kitleler, adaletsizlikler, zulüm ve haksızlıklar toplumun her kesimini etkilemektedir. Dinsizliğin insanları içine çekmeye çalıştığı yöne doğru bu gidişin durdurulması ise ancak dinsizliğin felsefesine karşı yapılacak kültürel mücadele ile mümkündür. Bu kültürel mücadelenin vakti çoktan gelmiştir. İyilerin bir an önce ittifak edip imkanlarını birleştirmesi ve ortak ilmi faaliyetlere yönelmesi gerekmektedir.

Allah’a iman edenlerin ortak çalışma yapacakları zaman, Wikipedia gibi taraflı bir kaynaktan bilgi alarak bu faaliyetlerden vazgeçmesi ise kuşkusuz çok yanlış bir tutum olacaktır. İman edenlerin bir kişi veya faaliyet hakkındaki düşüncelerini yönlendiren rehberi, o kişinin kutsal kitaplarından öğrendikleri, vicdanları, akılları ve ferasetleri olmalıdır. Darwinist, materyalist, Allah’ın varlığını inkar eden ve dindarlara karşı taraflı tutum izleyen bir kaynak müminler için hiçbir zaman muteber bir rehber olamaz. Böyle bir kaynak yüzünden, hayırlı bir çalışmadan vazgeçmiş olmak ise kuşkusuz utanç verici ve küçük düşürücü olur.

 Hristiyanlar, Museviler, Müslümanlar ve tüm iyi insanlar; Deccaliyet’in dünya çapında örgütlediği kötülüğe karşı ancak ittifak ettiklerinde başarılı olabilirler. Bu ittifakı engellemek için Deccaliyet’in oluşturduğu tuzaklara düşmeden, kararlı ve azimli olarak yapılacak her çalışma, Hakkın hakim olması için önemli bir adımdır. Tüm iman edenler iyiliğin hakimiyetinde öncü olmak için gayret etmelidir. Ahir zaman gibi büyük ve tarihi bir dönemden geçerken, iman edenlerin kültürel mücadelesine seyirci kalmak, özellikle de kötülüğü yaygınlaştırmaya çalışanların inananları hedef alan iftiralarına, yalanlarına  itibar etmek, Haktan hakikatten taviz vermek kuşkusuz ki vicdansızlık olacaktır.


 [1] https://evolutionnews.org/2017/10/wikipedia-erases-paleontologist-gunter-bechly/[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Bradley_(engineer)


Masaüstü Görünümü