Harun Yahya

Bir kimsenin rüyasında Hz. Mehdi (as)'ı gördüğünü söylemesi, Hz. Mehdi (as)'ı tanımak için delil kabul edilemez


Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as) hakkında çok detaylı bilgiler vermiştir. Hz. Mehdi (as)'ın çıkışını müjdeleyen yüzlerce alameti kapsamlı olarak haber vermiş, Hz. Mehdi (as)'ın fiziksel özelliklerini hayret verici detaylarla eksiksiz şekilde tarif etmiş, Hz. Mehdi (as)'ın ahlakını en ince detayına kadar anlatmıştır. Büyük İslam alimleri de Peygamberimiz (sav)'in hadislerine dayanarak, Hz. Mehdi (as)'ın Hicri 1400'de çıkacağını, İslam dünyasının birliğini sağlayacağını, Hz. İsa (as) ile birlikte İslam ahlakının yeryüzüne hakimiyetine vesile olacağını herkesin kolaylıkla anlayabileceği şekilde, hikmetli bir üslupla açıklamışlardır. Hz. Mehdi (as) Allah'ın kaderde takdir ettiği kişidir. Samimi müminler, gördükleri ve şahit oldukları olayları vicdanlarıyla değerlendirerek yani imanın nuruyla Hz. Mehdi (as)'ı tanıyabilirler. Ama kesin olarak şu kişi Hz. Mehdi (as)'dır demek Kuran'a uygun değildir. Biz ancak Allah'ın izniyle İslam ahlakı dünyaya hakim olduğunda, Hz. İsa (as) bu mübarek zatın arkasında namaz kıldığında, "Allahualem bu kişi Hz. Mehdi (as)'dır" diyebiliriz. Dolayısıyla "ben şu kişiyi rüyamda Mehdi olarak gördüm, demek ki bu şahıs Mehdi" gibi çıkarımlarda bulunmak da Kuran'a ve sünnete uygun değildir.


Rüyasında görüp 'Allah'tan bana vahyoldu, bu kişi Mehdidir, sizin de buna göre amel etmeniz gerekir' diyenler Kuran'a göre çok büyük bir hata yapıyorlar.

Adnan Oktar’ın 9 Ağustos 2010 tarihli Adıyaman Asu TV röportajından
 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Peygamberimiz (sav) görmediği rüyayı söyleyenlerin konumunu şöyle haber vermiştir:


İbni Ömer (r.a) rivayet ediyor:

Yalanların en büyüğü kişinin görmediği rüyayı gördüm demesidir.


(Buhari, Tabir: 45, Müsned 2:96, 119; Camiüs Sagir -Suyuti nin derlediği Feyzül Kadir esas alınarak yapılmış tercümesi
 
Bir kişinin rüysasında gördüğü herhangi bir şahıs için mehdilik iddiasında bulunması, o kişinin sahte mehdi ilan edilmesi anlamına gelir. Ve sahte mehdilerin, sahte peygamberlerin, sahte mesihlerin ortaya çıkması da Hz. Mehdi (as)'ın geliş alametlerinden biridir. Hadislerde bu konu şöyle açıklanır: 


Her biri Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı gönderilmedikçe kıyamet kopmayacaktır. (Tirmizi, Fiten 43; Ebu Davud, Melahim 16) 

Her birisi kendinin Tek Mabud olan Allah'dan Resul olarak gönderildiğini iddia eden altmışyalancının çıkması. (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 3
 


Hadislerde, 30 ve 60 gibi farklı sayıların verilmesi, ahir zamanda ortaya çıkacak sahte mehdilerin ve sahte peygamberlerin sayıca çok olacağını göstermektedir.

Sahte peygamberlere Kuran ayetlerinde de dikkat çekilmiştir. Bu konudaki bir ayet şöyledir:

Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken "Bana da vahy geldi" diyen ve "Allah'ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim" diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün 'şiddetli sarsıntıları' sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara: "Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan) çıkarın, bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O'nun ayetlerinden büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azabla karşılık göreceksiniz" (dediklerinde) bir görsen... (Enam Suresi, 93) 
 

Masaüstü Görünümü