Harun Yahya

En aciliyetli konu tahkiki imanın sağlanmasıdır


Günümüzde düşüncesi, sosyal statüsü, milleti, ırkı, ülkesi ne olursa olsun tüm insanların canını yakan, onları muzdarip eden sıkıntıların hepsinin kökeninde Allah'a samimi imanın, candan bağlılığın ve tam teslimiyetin eksikliği vardır. İnsanların 1800'lü yılların ortalarından itibaren evrim teorisinin desteğiyle, Allah'a imandan ve din ahlakından adım adım uzaklaştırılmaları, ardı ardına yaşanan büyük felaketlere sebep olmuştur.

Farklı milletlerden ve ırklardan insanlara değer vermeyip, onları adeta bir tür hayvan olarak görüp köleleştiren ve tüm kaynaklarını sömüren emperyalizm; savaşın, çatışmaların ve kanlı ihtilallerin insanları sözde ilerletecek onlara mutluluk getirecek tek çözüm olduğunu savunan komünizm; insanları kafatası ölçülerine göre değerlendiren, diğer ırklara ve toplumlara yok edilmesi gereken birer düşman gözüyle bakan faşizm ve bu tarz akla, vicdana ve bilime aykırı tüm ideolojiler Darwinizm'den destek bulup güçlenmiş ve dünyayı adeta kan gölüne çevirmişlerdir.

Benzer şekilde, kimsenin kimseye güvenmemesi gerektiğini telkin eden, tüm insanların birbirine şüpheyle yaklaşmasına sebep olan, kimsenin bir diğerini candan sevmesine imkan tanımayan, haklı olanın değil güçlü olanın üstün olduğu yalanını telkin eden dünya görüşünün temelinde de insanların kör tesadüflerin eseri oldukları ve yaptıklarından dolayı kimseye hesap vermeyecekleri yanılgısını savunan Darwinizm vardır.


Dini anlatırken önce kişinin imanını iyice pekiştirmek lazım, imanın zevkini alan kişi coşkuyla dini uygulamaya başlar.

Adnan Oktar'ın 8 Mayıs 2010 tarihli Kocaeli TV röportajından
 


 

Özetle deccaliyet, Darwinizm ve materyalizmi bugün mevcut olan tüm teknik ve teknolojik imkanları kullanarak yaymakta ve ayakta tutmaktadır. Gazeteleri, dergileri, televizyonları, radyoları, sinema filmlerini, interneti kullanarak dinsizliği telkin eden, dinsizliği ayakta tutmak için de sözde bilimsel dayanak olarak Darwinizm'i kullanan deccaliyet, İslam alemini de esaret altına almıştır ve büyük acılar yaşatmaktadır.

Deccaliyetin bu kadar aktif faaliyet gösterdiği bir ortamda yapılacak en önemli çalışma ise, insanların samimi olarak Allah'ın varlığına ve birliğine iman etmelerine vesile olmaktır. Tahkiki olarak, yani tam vicdani kanaatiyle imanın hakim olması, tüm bu acıların ve sıkıntıların hemen ortadan kalkmasının en önemli yoludur. İnsanlar samimi olarak iman ettiklerinde, candan Allah'a bağlanıp sevdiklerinde dünyanın adeta cennet güzelliğine kavuşacağı açıktır. Çünkü candan iman, sevginin, neşenin, huzurun, güzelliğin, estetiğin, kalitenin, asaletin tam anlamıyla yaşanması demektir. Tahkiki imanın olduğu yerde sanat olur, bilim olur, gelişme olur, barış olur, herşeyin en güzeli olur.

Bunun için öncelikle insanların batıl bir din olarak sığındıkları bir pagan dini olan Darwinizm yanılgısının fikren ortadan kaldırılması, bununla birlikte Allah'ın apaçık varlığının sayısız delillerinin yani iman hakikatlerinin en güzel, en etkileyici şekilde anlatılması gereklidir. Ancak böyle bir çalışma yapılırken bilimsel ve akılcı bir üslubun kullanılması son derece önemlidir.
 

Asıl olan insanların imanlarının kurtarılmasıdır. Bunun iman hakikatleri çok güzel bir nimettir.

Adnan Oktar’ın 4 Eylül 2010 tarihli Kocaeli TV röportajından
 


 

Akla ve mantığa uymayan, yüzeysel, gerçek dışı, samimiyetsiz anlatımlar insanlar üzerinde olumsuz bir etki yapar ve onları Allah'tan ve dinden daha da uzaklaştırabilir.  Bu nedenle Müslümanların dini tebliğ ederken sahip oldukları vakit ve imkanı en iyi şekilde değerlendirmeleri, insanların İlmihallerden, Fıkıh kitaplarından ve diğer İslami kaynaklardan kolaylıkla öğrenebilecek konular yerine onlara Allah'ı sevdirecek, Allah'tan samimi olarak korkmalarına vesile olacak, Allah için yaşamanın zevkini kavramalarını sağlayacak konuların anlatılması çok önemlidir. Müslüman, bilimin ortaya koyduğu tüm bilgileri en akılcı şekilde kullanarak inkarın Darwinizm putunu kırıp yok edecek kültüre ve bilgiye sahip olmaldır. Bilimin her dalında bilgi sahibi olmalı, bunları Allah'ın dini için en verimli şekilde kullanmayı bilmelidir. Allah'ın varlığının delillerini de en hikmetli, en çarpıcı, en etkileyici şekilde, teknolojik imkanları değerlendirerek en güzel şekilde anlatabilmelidir.

İmansızlığın insanlığın başına büyük felaketler getirdiği bir dönemde, önce insanların imanına vesile olmak ve imanlarını sağlamlaştırmak varken, aciliyetli olmayan konulara vakit ve imkan ayırmak akılcı bir yol değildir.
 

Masaüstü Görünümü