Harun Yahya

Müslümanların bir lideri olması Adetullah'ın gereğidir, ahir zamanda da Müslümanlar Hz. Mehdi (as)'ın manevi liderliği etrafında toplanacaktır




Adnan Oktar'ın 19 Ağustos 2010 tarihli Kahramanmaraş Aksu TV röportajından

Hangi düşünceye, hangi inanca sahip olursa olsun belli bir amaçla birarada bulunan insanların mutlaka onları temsil eden bir önderleri, bir liderleri bulunur. Allah tarih boyunca her mümin topluluğunu liderleriyle birlikte yaratmıştır. Hz. Nuh (as)'ın dönemindeki müminlerin başında liderleri olarak Hz. Nuh (as), Hz. Musa (as)'ın dönemindeki müminlerin başında liderleri olarak Hz. Musa (as), Hz. Muhammed (sav) döneminde sahabelerin lideri olarak Peygamber Efendimiz (sav), Talut döneminde müminlerin lideri olarak Talut, Zülkarneyn döneminde ise Zülkarneyn bulunmuştur.Hiçbir mümin topluluğu lidersiz olmadığı gibi ahir zamanda da Müslümanlar lidersiz kalmayacak, Hz. Mehdi (as)'ın zatı, bizzat Müslümanların manevi lideri olacaktır.

Katoliklerin, Ortodoksların, Musevilerin ve hatta masonların dahi bir lideri varken, Müslümanların lidersiz olması gerektiğini savunan anlayış, Müslüman aleminin yaşadığı acı ve sıkıntıları görmezden gelmektedir. Allah Kuran'da Müslümanlara dağılıp ayrılmamalarını emretmiştir. Eğer Müslümanlar Allah'ın bu emrine uymaz, tarihteki tüm Müslümanlar gibi manevi bir önderin liderliğinde biraraya gelmezlerse, İslam aleminin yaşadığı zorlukların ve acıların son bulması, dünyanın dört bir yanında ezilen ve baskı altına alınan Müslümanların kurtuluşa ermesi mümkün değildir. Allah'ın Kuran'da Müslümanlara gösterdiği yol; "haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koymalarıdır." (Şura Suresi, 39) Patani'de, Afganistan'da, Irak'ta, Filistin'de, Çad'da, Moro'da, Doğu Türkistan'da ve daha pek çok yerde Müslümanların haklarına tecavüz edildiği açık bir gerçektir. Bu durumda Müslümanların, haklarını ilimle, kültürle, bilgiyle ve sanatla en hikmetli ve etkili şekilde savunmak için birlik olmaları gerektiği açıktır. Unutmamak gerekir ki Allah, "Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever." (Saff Suresi, 4) İçinde bulunduğumuz dönemdedünya Müslümanlarını Allah yolunda ilimle ve bilgiyle mücadele etmek için biraraya getirecek, onlara yol gösterecek, Darwinizmin ve materyalizmin belalarına karşı onları en güzel şekilde koruyacak olan zat ise Hz. Mehdi (as)'dır.

Pakistan'da camide namaz kılarken bombalanan mazlumların, Çin hapisanelerinde akıl almaz işkencelere maruz kalan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin, Filistin'de okula giderken kurşunların hedefi olan çocukların, Irak'ta her gün ölüm korkusuyla yaşayan sivillerin, Afganistan'da hastanede yatarken bombardımana maruz kalanların, yıllardır mülteci kamplarında yaşam sürenlerin, hayatta kalabilmek için gizlice ibadetlerini yerine getirenlerin sorumluluğu Müslümanların manevi bir lider etrafında birleşmelerini istemeyenlerin üzerindedir. Kuran ayetlerini ve Peygamberimiz (sav)'in sahih hadislerini gözardı ederek, Müslümanların lidersiz, başsız, öndersiz olmaları gerektiğini savunanlar bu gerçeği gözardı etmemelidir. 

Masaüstü Görünümü