Harun Yahya

Sn. Adnan Oktar'ın Deccaliyet ve Mehdiyete işaret eden ayet açıklamaları (Kaçkar TV, 19 Kasım 2010)


Son sureler hep Deccaliyete ve Mehdiyete işaret eder.

Adnan Oktar`ın 17 Kasım 2010 tarihli Kaçkar Tv röportajından 

Kuran'ın son surelerinde ahir zaman, deccaliyet ve Mehdiyetin özellikleri işari olarak kapsamlı bir şekilde açıklanmıştır. Burada yer alan ayet açıklamaları, ayetlerin birinci manalarını değil, içinde bulunduğumuz ahir zamana bakan işari manalarını içermektedir.İNŞİKAK SURESİ

84/18- Ondördüne girdiği zaman aya;

Ay ve Güneş tutulmaları Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerindendir, ayette işari olarak buna dikkat çekiliyor. 

84/19- Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

Maddde olmaktan ruh haline, ruh halindeyken madde haline döneceksiniz 

84/21- Kendilerine Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar.

Ahir zamana da işaret ediyor, insanların ahir zamanda Kuran'a tabi olmamalarına, Kuran'dan uzak olmalarına dikkat çekiliyor.

 


TARIK SURESİ

84/22- Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.

84/23- Oysa Allah, onların içlerinde sakladıklarını daha iyi bilendir.

84/24- Bu durumda sen, onlara acı bir azap ile müjde ver.

84/25- Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir (mükafaat) vardır.

Allah son surelerde, bir deccaliyetten bir Mehdiyetten bahsediyor. Bir deccaliyetin özellikleri anlatılıyor, bir mehdiyetin özellikleri anlatılıyor. Küfür yanlılarınu ve Hz. Mehdi (as) yanlılarını sürekli Kuran vurguluyor. 

86/2- Tarık'ın ne olduğunu sana bildiren nedir?

86/3- (Karanlığı) Delen yıldızdır.

Karanlığı delen yıldız, aynı şekilde hadislerde Hz. Mehdi (as) için de bu ifade geçiyor. Hz. Mehdi (as) da küfrü delip geçiyor inşaAllah. 

86/5- İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı?

Nasıl bakacak insan? Mikroskopa ihtiyaç var, spermin yapısı elektron mikroskopla tespit edilebiliyor. Ayette buna işaret var. 

86/9- Sırların orta yere çıkarılacağı gün;

86/10- Artık onun ne gücü vardır, ne yardımcısı.

Ayette ahiret anlatılıyor ama aynı zamanda Mehdiyetin zuhuruna da bakıyor. Mehdiyet devrinde FBI'ın, CIA'in, KGB'nin, derin devletlerin tüm sırları ortaya çıkacak. İnsanlıktan saklanan tüm vahşetler, tüm sırlar ortaya çıkacak. Devletlerin gizli sırı diye birşey kalmayacak. Ahiretteki olaya bakmakla beraber deccaliyete de bakıyor ayet, ne gücü var ne de yardımcısı kalacak, diyor. 

86/11- Dönüşlü olan göğe andolsun.

Göğün dönüşlü olduğunu nereden anlıyoruz? Büyük teleskoplarla anlıyoruz. Kuran bilime yol gösteriyor. Bizin ne kast edildiğini bilmemiz için bilimsel delillere ve teknik alete ihtiyaç var. Dolayısıyla bilime ihityaç var. 

86/15- Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar;

86/16- Ben de bir düzen kurup hazırlıyorum.

Şu an Müslümanlara yönelik ciddi bir operasyon var. BOP adı altında Müslümanları birbrine kırdırtacak bir plan yapıyorlar. Türkiye'yi İran'la, Vahabileri Şiilerle, Şiileri Sünnilerle savaştırmak için düzen kuruyorlar. Allah da onların bu düzenlerini yıkacak bir düzen hazırlıyor. Hz. İsa (as) ve Hz. Mehdi (as)'ı yaratıyor. 

86/17- Sen kafirlere bir mühlet ver, az bir süre tanı.

İslam'ın hakimiyetine de az bir süre kaldı inşaAllah. 10 yıl içinde inşaAllah olacak. 17. ayet, Allahulaem 2017'ye işaret ediyor.

 


A'LA SURESİ

87/2- Ki O, yarattı, 'bir düzen içinde biçim verdi',

Geometrik düzgünlükte, altın oranla biçim veriyor. 

87/4- 'Yemyeşil-otlağı' çıkardı.

87/5- Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.

Petrole işaret var. Kara bir duruma sokulması bitkilerin. Bitkiler yer altında fermantasyondan vs geçtikten sonra petrol halini alıyor. 

87/6- Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın.

87/7- Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.

Peygamberimiz (sav)'e hitap var ama aynı zamanda Müslümanlara da hitap var. Hz. Mehdi'ye de işaret var. Unutulmaması gereken ne varsa hepsi aklında kalacak. Unutturmayacak olan Allah, ama gerektiğinde de unutturum diyor. Saklı olan  Hz. İsa (as)'dır, Hz. Mehdi (as)'dır. Açığa çıkacak olan da Hz. İsa (as)'dır, Hz. Mehdi (as)'dır. 

87/8- Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.

Mehdiyetin kilit açıklaması; kolay için başarılı olacak. Hz. Mehdi (as) dini kolaylaştıracak zorlaştırmayacak, kolay olanı emredecek. 

87/9- Şu halde, eğer 'öğüt ve hatırlatma' bir yarar sağlayacaksa, 'öğüt verip hatırlat.'

Mehdiyetin vafsıdır bu, etkili olacaksa etkili olan yerlerde dini anlatıp öğüt verecek. 

87/10- Allah'tan ‘İçi titreyerek korkan’ öğüt alır-düşünür.

Önce Allah korkusu ve Allah inancını esas yapmak lazım. Allah bu ayette önemli bir yol gösteriyor. Allah'tan korkmayan insana dümdüz anlatım yok. Önce Allah'ın varlığı, birliği, yüceliği anlatılacak ve Allah'tan korkması anlatılacak. 

87/11- 'Mutsuz-bedbaht' olan ondan kaçınır.

87/12- Ki o, en büyük ateşe yollanacaktır.

Romantik düşünen, herşeye ağlayan, herşeyde içine kapanan insanlar ahir zaman özelliğidir. Deccaliyet mutsuzluk ve bedbahtlık vermiştir. Mutsuz ve bedbaht bir nesil meydana getirdi deccal. Adam mutsuz, neşesiz dolaysıyla Kuran'a da yaklşmıyor. Deccaliyetin bir oyunu bu, romantik ağlamayı anlatan şarkılarla, filmlerle, romanlarla insanları kendi içlerine kapatıp sürekli ağlayan, üzülen, neşesiz bir toplum haline getiriyor, dolayısıyla Kuran'dan uzak bir toplum haline getiriyor.

 


FECR SURESİ

89/1- Fecre andolsun,

89/2- On geceye,

89/3- Çifte ve tek'e,

Fecr aynı zamanda Hz. Mehdi (as)'ın güneşinin çıkışıdır, İslam güneşinin çıkışıdır.

On geceye; Allahualem Muharrem ayının 10'unda Hz. Mehdi (as)'a biat olacak Allah'ın izniyle.

Çift ve tek; iki iki çiftler zaten ayetin 2110 ebcedi, 2120 de de kıyamet var inşaAllah. 

89/4- Akıp-gittiği zaman geceye,

Deccaliyet akıp gidiyor, küfür yok oluyor, karanlık dağılıyor. 

89/6- Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi?

89/7- 'Yüksek sütunlar' sahibi İrem'e?

Yüksek sütünları deviriyor Allah, dünyanın pek çok yerinde vardı yüksek sütünlar. Irak, Amerika, Mısır, pek çok yerde var. İstanbul'da da Mısır'dan getirilmiş iki sütun var. Aslında o sütunlar şeytan çağırmakta kullanılan özel yapılardır. En üst kısımları koniktir. Ateist masonların kullandığı bir sistemdir. 

89/9- Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud'a?

Vadi; masonların toplandığı yerlere vadi denir. Kayaları da oyup biçmek de masonlukta bir semboldur. Mikap taş yaparlar, büyük bir kayayı oyarak şekillendirerek küp haline getirirler. 

89/11- Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı.

Azgınlık yapıyorlar, terör, anarşi, bombalama yapıyorlar, Müslümanları birbirine düşürüyorlar. 

89/14- Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir.

Sizi görüyorum, gözlüyorum diyor Allah. Mason localarında da bir üçgen içinde göz olarak smebolize ediliyor. Tüm localarda vardır, o gözden Allah bizi seyrediyor derler. 

89/17- Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

89/18- Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

89/19- Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz.

89/20- Malı 'bir yığma tutkusu ve hırsıyla' seviyorsunuz.

89/21- Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu,

Deccaliyetin özellikleri anlatılıyor; yoksulları korumamak deccaliyetin özelliğidir. İnsanlardan kalan herşeyi yiyip, parçalayıp, darmadağın ediyorsunuz, yok ediyorsunuz. Şu an heryerde mal yığılıyor ve malı yığdıkları için konomik kriz geldi. 21. ayet; 21. yüzyıla bakıyor Allahualem, ebcedi de 2100. Deccaliyetin en azgın olduğu devirler, çok çok az Müslümanın kaldığı tarihlerdir. 

89/22- Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman;

Kıyamette insanlar alenen, açıkça melekleri görüyorlar. 22. ayet, ebcedi de 2120, Allahualem kıyametin kopuş tarihini işaret ediyor, iki iki klit bir tarih. Kıyamet koptuğunda melekler dizi dizi inecek, alenen görecek insanlar. 

89/23- O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp-hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda?

89/26- Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz.

O zaman düşünüyor ama bir fayda göremezler diyor Allah. Keşke namaz kılsaydım, keşke Müslümanlarla birlikte olsaydım, keşke Hz. Mehdi (as)'a uysaydım. Müthiş bir azap olacak, yani Allah o zaman insanları tam bir kontrol altına alıyor, hiçbir yere gidemiyorlar. 

89/27- Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis,

89/28- Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön.

Dengelenmiş nefis. Sen Allah’tan razı olarak dön, salih samimi müslümanların arasına gir. Son durum, en son cennetle neticeleniyor.

 


BELED SURESİ

90/1- Hayır; bu şehre yemin ederim,

Ayet Peygamberimiz (sav)'e bakması yönüyle açıktır, ama Mehdiyete de bakıyor; "sen bu şehirde oturmakta iken" diyor Allah. 

90/5- O, hiç kimsenin kendisine asla güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?

90/6- O: "Yığınla mal tüketip-yok ettim" diyor.

5. ayet 6. ayet deccaliyete bakıyor. Yığınla mal, müthiş bir israf, müthiş bir hırs, tamah var. Müthiş bir güce sahip olduğunu sanıyor. Ama yıkılmaya başlıyor. Ne zaman yıkılmaya başlıyor? 56 'dan sonra diyor Bediüzzaman. 

90/7- Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?

Deccaliyet Allah'a inanmadığı için kimsnein görmediğini düşünür. Ben görüyorum diyor Allah. 

90/10- Biz ona 'iki yol-iki amaç' gösterdik.

90/11- Ancak o, sarp yokuşa göğüs germedi.

90/12- Sarp yokuşun ne olduğunu sana öğreten nedir?

90/13- Bir boynu çözmek (bir köleye özgürlük vermek)tir;

90/14- Ya da açlık gününde doyurmaktır,

90/15- Yakın olan bir yetimi,

90/16- Veya sürünen bir yoksulu.

90/17- Sonra iman edenlerden, sabrı birbirlerine tavsiye edenlerden, merhameti birbirlerine tavsiye edenlerden olmak.

İslam insanları özgür kılmak istiyor, Allah insanların alabildiğine özgür olmasını istiyor. Hz. Mehdi (as) tüm insanları douyuracak ve özgür kılacak. Mehdiyet devrinde bu ayet tam tahakkuk edecek. Ne yetimler eziyet görecek ne yoksul eziyet görecek, hepsi rahat edecek Mehdiyet devrinde. Sabrı tavsiye ahir zamanda en önemli konulardan biri. Bir anda olmaz sabredeceğiz. Mehdiyette zulüm yok, kan dökmek yok, hep merhamet var. Kadınlara merhamet, çocuklara merhamet, Hristiyanlara merhamet, Musevilere merhamet, hatta küfre, dalalete dahi merhamet. Biz onların küfürden kurtulmalarını istiyoruz, cennete gitmelerini istiyoruz ve merhametle bakıyoruz.

 


LEYL SURESİ

92/1- Sarıp-örttüğü zaman geceye andolsun,

Tüm dünyayı şu an karanlık sardı, simsiyah karanlık. 

92/2- Parıldayıp-aydınlandığı zaman gündüze,

İşari olarak Mehdiyete bakıyor, tüm dünya pırıl pırıl olacak. 

92/4- Gerçekten sizin çabalarınız (çelişkili, parça parça) darmadağınıktır.

Küfür çelişkili, parça parça darmadağınık, Müslümanlar da parça parça. 

92/6- Ve en güzel olanı doğrularsa,

En güzel olan nedir? İslam'ın hakmiyeti, İttihad, barış, kardeşlik, güzel olan herşey. 

92/10- Biz de ona en zorlu olanı (azaba uğramasını) kolaylaştıracağız.

Mehdiyeti hakim edeceğiz, başarılı kılacağız. 

92/8- Kim de cimrilik eder, kendini müstağni görürse,

Deccaliyetin özelliği kendini müstağni görmesi. Allah tüm dünyada küfrün yıkılışını kolaylaştıracak. Yıkılmaz sanıyorlar, ama Allah kolaylaştıracak yıkılacak. Komünizm de yıkılmaz gibiydi, yıkıldı giit. Şimdi de tüm dünyada küfrü yıkacak. 

92/12- Şüphesiz, Biz'e ait olan, yol göstermektir.

Allah yol göstermeyi Kuran'la yapıyor, Kuran'ı tanıtacak olan Hz. Mehdi (as)'dır. 

92/13- Gerçekten, son da, ilk de (ahiret ve dünya) Bizim'dir.

Alfa ve Omega olarak geçiyor incilde, A ve A harfleri. İncil'de bu önemli bir konudur. Son Mehdiyettir, İsa Mesihdir, ilk olan Hz. Adem'dir. 

92/15- Ona, ancak en bedbaht olandan başkası yollanmaz;

Kendini içine kapanmış, İslam'ın, imanın neşesini yaşamayan, sürekli hüzünlü, sürekli neşesiz insanlar. 

92/17- Sakınan ise, ondan uzak tutulacaktır.

İslam'a, Kuran' yakın olan, cehennemden uzak tutulacak. 

92/18- Ki o, malını vererek temizlenip-arınır.

92/19- Onun yanında hiç kimsenin karşılığı verilecek bir nimeti (borcu) yoktur.

92/20- Ancak yüce Rabbinin rızasını aramak için (verir).

Müslüman malı bol bol dağıtır, Allah rzıası için. Egosit değildir, bencil değildir. Mal durursa sizin üzerinizde pisliğe dönüşür diyor Allah. Malı tutmayı Allah kir olarak görüyor, verirseniz mal da siz de temizlenirseniz diyor. Mal desinler diye değil, çıkar için değil, Allah rızası için veriliyor. 

92/21- Muhakkak kendisi de ileride razı olacaktır.

Ayet ahiretteki durumu anlatıyor ama işari olarak Mehdiyet dönemine de bakıyor. Hz. Mehdi (as) zamanında insanlar tam anlamıyla razı olacaklardır. 21. ayet 21. yüzyıla bakıyor. İslam dünyaya hakim olduğunda, insanların kendisi de razı olacaktır.

 


ALAK SURESİ

96/1- Yaratan Rabbin adıyla oku.

Müslümanlar müthiş kültürlü, müthiş okyan, herşeyi çok iyi araştıran inceleyen olacaklar. Kültürlü toplum yenilmiyor, cahil toplum yeniliyor. Afganistan'da cahillik yaygın çok rahat netice aldılar. Irak'ta cahillik yaygın çok rahat netice aldılar. Aydın kültürlü olan insanlara küfür dokunamıyor. 

96/4- Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.

Hem okuma hem yazma. Hem de yazın diyor. Kitap basmak, cd hazırlamak, yayınlar; insanları bilgilendirmenin önemine dikkat çekiyor. Cahil oldu mu fitneci oluyor, alay ediliyorlar, küçük düşürüyorlar. Cahil zırvalarıyla insanları zehirliyorlar ve Müslümanlar yeniliyor. Ama Kuran'a davet eden tutumla, Kuran'ın üslubuyla da Müslümanlar güçlü oluyor. 

96/6- Hayır; gerçekten insan, azar.

96/7- Kendini müstağni gördüğünden.

6. ayet; 1882 Darwin'in ölüm tarihini veriyor ebcedi. Haşa deccal kendisini Allah gibi görüyor. Deccaliyet Allah'a dönüşü reddeder. 

96/9- Engellemekte olanı gördün mü?

96/10- Namaz kıldığı zaman bir kulu.

Müslümanları ibadetten, zikirden, Kuran'a yakın olmaktan, Allah'ın hükümlerini yerine getirmekten engeleyecek. Nasıl yapacak? Bazı ülkelerde devlet kararıyla, askeri gücüyle bunu yapıyor. Çin'de namaz kılmak yasak, ancak bayramlarda izin veriyorlar. Camilerin kapsına yazmışlar, devlet memuru namaz kılamaz, 18 yaş civarındakiler namaz için gelemez, ancak 45-60 yaş araası namaz kılabilir diyorlar, o kadar çok şart var ki camiye girmek adeta imkansız, Kuran eğitimi yapmak yasak. Deccaliyet bu engellemesine dikkat çeliliyor. Namaz kılmak dünyanın hemen hemen her ülkesinde suç, üniversitelerde, devlet dairelerinde dünyanın %95i suç. İşte bu deccaliyettir. 

96/11- Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,

96/12- Ya da takvayı emrettiyse.

Görmeyecekler demek ki, görmeyenlere görmeleri için izah ediyoruz.

Doğru yol üzerinde olan Mehdiyettir, takvayı emreden Mehdiyettir. 

96/13- Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.

Bir daha gördün mü diyor. Demek ki perde çekilecek gözlerine, büyü yapılacak göremeyecekler. Hz. İsa (as)'ın gelişi açık, Hz. Mehdi (as) gelişi açık olmasına rağmen, Bediüzzaman aleni ve net olarak anlatmasına rağmen göremeyecekler. İslam'ın hakimiyetini, İttihadı İslam'ı, Mehdiyeti, İsa Mesihi hepsini yalanlıyor. 

96/15- Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;

96/16- O yalancı, günahkar olan alnından.

Alında düşünme merkezi var. Ona da dikkat çekiyor Allah. Sürüklemek, mecbur etmektir. Küfürden çıkmaya, küfürü güçsüzlüğe sokmayaa ve iptal etmeye onları mecbur edeceğim diyor. Deccalin alnında kafir yazacak diyor, deccalin ve küfrün simalarından tanınacağına işaret ediliyor. 

96/17- O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.

Deccal ekip halinde çalışır. Mehdiyet de talebeleriye karşı atak yapar, iki tarafın da başı vardır ve iki tarafın da talebeleri vardır. 

96/19- Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş.

Hz. Mehdi (as) ve talebeleri asla boyun eğmeyecektir.

Masaüstü Görünümü