Harun Yahya

Ahir zamanda kan akıtacak olan deccaldir. Hz. Mehdi (as), deccalin sel gibi akıttığı bu kanları durdurmaya gelecektir.
Peygamber Efendimiz (sav)'in pek çok hadisinde Hz. Mehdi (as) ile ilgili haber verdiği en önemli bilgilerden biri Hz. Mehdi (as)'ın hayatının hiçbir döneminde kan akıtmayacak olmasıdır. Nitekim Peygamberimiz (sav),Hz. Mehdi (as)'ın manevi önderliğindeki devir için "uykuda olan bir kimse dahi uyandırılmaz ve bir damla kan bile akıtılmaz." diye bildirmektedir. (El-kavlu'l Muhtasar fi alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)
 

Bir başka hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (sav) bu gerçeği şu şekilde ifade etmektedir:

(Hz. Mehdi (as)) zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır.(El Kavlu'l Muhtasar fi alametil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)

 

Kan akıtmamak Allah'ın,Peygamberimiz (sav)'e vahyederek Hz. Mehdi (as)'a olan emridir. Dolayısıyla Hz. Mehdi (as)'ınislam ahlakını bütün dünyada hakim kılarken sevgi, şefkat, merhamet, dostluk ve kardeşlik dışında başka yollara başvurması mümkün değildir.Çünkü aksi haşa Allah'ın emrine aykırı davranmak anlamına gelmektedir.

Hz. Mehdi (as) sevgi ve şefkat insanıdır. Allah'ın Hz. Mehdi (as)'ınruhunda yarattığı yoğun sevgi ve şefkatin,dünyanın her köşesine etki edeceği hadislerde şu şekilde ifade edilmektedir:


İmam-ı zaman (Hz. Mehdi (as))'ın bereketiyle insanların kalpleri karşılıklı sevgi ve birlikle dolacaktır. (Bihar-ul Envar, cilt 53, sayfa 187; Mikyaal al-makaarem, cilt 1, sayfa 52) (Hz. Mehdi (as) zamanında) sevgi ve şefkat dünyanın köşe bucak her yerine hakim olacaktır. (İkbal'ul-a'mal sayfa 507; Bihar-ul Envar, cilt 21, sayfa 312)


 

Ahir zamanda oluk oluk kan akıtılacağını söyleyen bir kısım art niyetli kişiler ve çevreler,gerek hadis bilgilerinin yetersizliğinden gerekse hadisleri şeytanın da etkisiyle bilinçli olarak çarpıtmalarından dolayı kendilerince Hz. Mehdi (as)'a böyle bir görev atfetmişlerdir. Ahir zamanda kan akıtılacağı doğrudur,ama sel gibi kanı Hz. Mehdi (as) değil, deccal akıtacaktır. Deccaliyet kan ve irin demektir. Deccal ahir zamanda Müslümanlara karşı kin ve nefreti doruk noktaya çıkartacak, Müslüman alemi başta olmak üzere bütün insanlığı tarihte görülmemiş bir zulüm sisteminin içine hapsedecektir. Hadislerde de Peygamber Efendimiz (sav) ahir zamanda yaşanacak olan bu zulüm ortamını bizlere tarif etmektedir:
 


“... (O sırada) fitneler, karışıklıklar, ihtilaller çok olur da insanlar birbirlerini öldürürler. İnsanlar kendi canlarına kıyarlar ve yeryüzünü belalar kaplar. İşte öyle sıkıntılı bir zamanda ... Mel'un (lanetlenmiş) deccal ... Çıkar.”(imam şarani, ölüm, kıyamet, ahiret ve ahir zaman alametleri, bedir yayınevi, s. 482) 


“Dünya herc-ü merc (cinayetler, ölümler, kargaşa) içinde kaldığında, fitneler zuhur ettiğinde, yollar kesildiğinde, bazıları bazılarına hücum ettiğinde…”(kıyamet-ahiret ve ahirzaman alametleri, s.454) 

Müslümanların Hz. Mehdi (as)'ın kan akıtmayacağını bütün dünyaya iyice anlatmaları gerekiyor. Kan akıtacak olan deccaldir.

Adnan Oktar`ın 18 Ekim 2010 tarihli Adıyaman Asu Tv röportajından 

Allah Hz. Mehdi (as)'ı akan bu kanı durdurmak için gönderecektir. Hz. Mehdi  (as) "anti" kandır. İnsanları şiddete, çatışmaya sürükleyen, birbirlerini adeta bir tür hayvan olarak görmelerine sebep olan, bencilliği, zalimliği, acımasızlığı telkin eden deccaliyetin dini Darwinizmi ve materyalizmi tam anlamıyla susturacak olan Hz. Mehdi (as)'dır.Bunu yaparken bilimi ve felsefeyi kullanacak, deccaliyeti kendi silahıyla etkisiz hale getirecektir.

Deccaliyetin tam anlamıyla susturulmasıyla, kavgaların, savaşların, çatışmaların, öfkenin ve kinin yerini, sevgi, şefkat, merhamet, huzur, barış, güven, kardeşlik ve dostluk alacaktır. Hz. Mehdi (as) devrinde tüm silahlar yok edilecek, askeri giderlere yapılan harcamalara, bilime, sanata, teknolojiye ve insanlığun yararına olan diğer çalışmalara harcanacaktır. Peygamber Efendimiz(sav),  Hz. Mehdi (as) dönemindeki bu güzelliğibizlere 1400 sene önce şu şekilde haber vermiştir:


Düşmanlık ve kini de kaldıracaktır... Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak, artık allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Savaş da ağırlıklarını bırakacak. (Sünen-i İbn-i Mace, 10/334) Harp (erbabı) ağırlıklarını (yani silah ve saireyi) bırakır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 496)


 

Masaüstü Görünümü