Harun Yahya

''Darwin'den bu yana evrim değişti ve gelişti'' iddiasına cevap


25 Ocak 2011 tarihli NTV evrim programında konuklardan biri, "Darwin’den sonraki 150 yıl boyunca meydana gelen değişimlerin çok iyi algılanamadığını bu nedenle evrimin tam anlaşılamadığını" iddia etmiştir.

Darwin’den bu yana evrimin “değiştiği” iddiası bir anlamda doğrudur. Ancak bu doğruluk evrime bir şey kazandırmamaktadır. Çünkü bilimsel gelişmeler evrim teorisinin son derece ilkel mantıklarla kurgulanmış bir senaryo olduğunu daha da net şekilde ortaya koymuştur.

Darwin'den bu yana yaşanan gelişmelerin tümü evrim teorisini yalanlamıştır

Darwin, kendi döneminde hücreyi su dolu bir baloncuk zannediyordu. Darwinden sonra HÜCRENİN, NEW YORK ŞEHRİNİN KOMPLEKSLİĞİNİ AŞAN BİR KOMPLEKSLİĞE SAHİP OLDUĞU ANLAŞILDI.

Darwin döneminde ara fosil yoktu, fakat Darwin hayali ara formların mutlaka ileride bulunacağını düşünüyordu. Ancak sonraki yıllarda yeryüzünün tamamı kazıldığı ve 350 milyondan fazla fosile ulaşıldığı halde, TEK BİR TANE BİLE ARA FOSİL OLMADIĞI ortaya çıktı.

DARWİN DÖNEMİNDE GENETİK BİLİNMİYORDU. Bu nedenle doğal seleksiyon ile avantajlı hale gelen bir canlının başka canlılardan türeyebileceğine inanılıyordu. Genetik biliminin gelişmesi ile bu iddianın gülünçlüğü açıkça anlaşıldı.

Darwin döneminde değil elektron mikroskobu, buzdolabı, hatta tükenmez kalem bile yoktu. Darwin, CANLILARDAKİ MİKROSKOBİK YAPILARIN NEYE BENZEDİĞİNDEN HABERSİZDİ. İncelediği böcekler üzerinden kafasına göre çıkarımlarda bulunuyor, kendi hayal dünyasında çeşitli senaryolar kurguluyordu.

Darwin, kıyıda oynayan ayıların, çırpınırken balinaya dönüştüğünü iddia edecek kadar bilimsellikten uzak bir maceraperestti.

Darwin'den bu yana değişen en büyük şey, BİLİMİN EVRİM TEORİSİNİ TAM ANLAMIYLA YALANLAMASI OLDU.

Dolayısıyla 150 yıl içinde gerçekten de Darwin ve onun evrim teorisi üzerinde çok ciddi değişiklikler olmuştur. 

150 yıl sonra olan değişiklik, evrimin yerle bir olmasıdır. 

Masaüstü Görünümü