Harun Yahya

Yaratılış gerçeğinin okullarda okutulması ihtimali neden Darwinistleri tedirgin ediyor?


Darwinizm, bir sahtekarlık, dev bir yalan olmasına rağmen, bizim okullarda evrimin okutulmasına bir itirazımız yoktur. Fakat eğer okullarda evrim okutulacaksa, aynı zamanda YARATILIŞ GERÇEĞİNİN DE OKUTULMASI GEREKİR.

Darwinistler bu ihtimalden dolayı dehşete düşmektedirler. Asla ve kesinlikle Yaratılışın müfredata girmemesi gerektiğini iddia etmekte, bu fikirden olağanüstü derecede tedirgin olmaktadırlar. Amerika'da çeşitli okul ve öğretmenlerin mahkemelere verilme gerekçeleri budur.

Oysa eğer teorilerinin doğru olduğuna inanıyorlarsa, Darwinistlerin bu tekliften çekinmemeleri gerekir. Bizim talebimiz; okullarda Yaratılışın bilimsel delillerinin ve fosillerin gösterilmesi, buna karşı varsa evrimin de delillerinin gösterilmesi, kararın ise öğrenciye bırakılmasıdır.

Öğrencilere yönelik hiçbir yönlendirme yapılmayacaktır. Onlara yalnızca bilimsel deliller sunulacaktır. Onlar, gördükleri deliller üzerinden karar verecek, bu konuda tamamen hür olacaklardır.

Bu son derece adil bir sistemdir. Eğer teorilerine güveniyorlarsa Darwinistlerin bundan korkmamaları, bu kadar dehşete kapılmamaları gerekmektedir. Bizler bu konuda nasıl rahat ve kendinden emin hareket ediyorsak, Darwinistler de eğer bilimsel delil sunabileceklerse, aynı rahatlıkta davranmalıdırlar.

Fakat tam tersine, DARWİNİSTLER BU İHTİMALDEN DAHİ DEHŞET VE KORKU İÇİNDEDİRLER. Bahsini ettiğimiz tekliften şiddetli şekilde korkmaktadırlar. Böylesine adil bir sistemin okullara girme fikrine tahammül edememektedirler.

Kuşkusuz bunun tek sebebi ellerinde tek bir tane bile bilimsel delil olmamasıdır. Bilimsel delillere karşı şiddetli ve küçük düşürücü bir yenilgi ile karşılaşacaklarını çok iyi bilmektedirler. Darwinistlerin müfredatta Yaratılış fikrinden bu kadar korkmalarının, Yaratılış savunucuları ile karşılıklı tartışmaya çıkamamalarının TEK sebebi budur.

Darwinistler şunu anlamalıdırlar: Yaratılış gerçeği okullara girse de girmese de şu anda tüm dünyaya zaten yayılmış durumdadır. Bunun yanısıra özellikle genç nesil, evrimin bir sahtekarlık olduğunu çok iyi ve net delillerle bilmektedir. İnternette bütün dünyaya ücretsiz olarak ulaştırılan HARUN YAHYA KÜLLİYATI BİR ÜNİVERSİTEDİR. Her ülkeden, her dilden herkes bu üniversiteden faydalanabilmekte, 7’den 70’e herkes bu dili anlayabilmektedir. Dolayısıyla Darwinistlerin, MUTLAKA GERÇEKLEŞECEK OLAN KESİN DARWİNİST YENİLGİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLMELERİ ALLAH’IN DİLEMESİ DIŞINDA İMKANSIZDIR. Her zaman tüm Darwinistlere hatırlattığımız gibi, 21. Yüzyıl, EVRİMİN DEHŞETLİ ÇÖKÜŞÜNÜ VE YARATILIŞ GERÇEĞİNİN TÜM DÜNYAYA YAYILIŞINI GÖRECEĞİMİZ BİR YÜZYIL OLACAKTIR. Bu Allah’ın vaadidir ve Allah’ın vaadi mutlaka gerçekleşecektir.

Masaüstü Görünümü