Harun Yahya

Cübbeli Ahmet'in Arifan Dergisindeki Hz. Mehdi (a.s.) gelmedi iddiasına cevap


PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN AHİR ZAMANLA İLGİLİ HABER VERDİĞİ OLAYLARIN HEPSİ GERÇEKLEŞMİŞTİR

Allah Peygamberimiz (sav)'e çok sayıda mucize lütfetmiş, bu mucizeleri bir çok insanın imanının güçlenmesine vesile kılmıştır. Tüm Müslümanlar için bu mucizeler, şevkle ve coşkuyla anlatılması gereken birer güzellik ve nimettir.

Peygamberimiz (sav)'in yaşadığı süre içinde Allah'ın lütfuyla gösterdiği mucizelerin yanı sıra, vefatının ardından da gerçekleşen mucizeleri  vardır. Bunlar Allah'ın Peygamberimiz (sav)'e vahiyle bildirdiği gayb haberleridir ve bunların büyük bir kısmı ahir zamana dair haberlerdir. Allah, Peygamberimiz (sav)'e adeta bir tablo gibi ahir zamanda olacak olayları teker teker göstermiş, hangi olayın ardından nasıl gelişmeler olacağını bildirmiştir. Peygamberimiz (sav) de Müslümanların ahir zamanda olduklarını anlayıp bilmeleri için hayret uyandıracak şekilde detaylı olarak tüm olayları sahabeye anlatmıştır.Bu alametlerin gerçekleştiğini gördüğümüzde, Hz. Mehdi (as)'ın zuhur ettiğini anlamamızı istemiştir. 1400 yıldır tüm İslam alemi Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği bu alametlerin gerçekleşmesini heyecanla gözlemiş, her devirde Hz. Mehdi (as)'ı şevkle beklemiştir.

İslam aleminin 1400 yıldır beklediği bu alametler Hicri 1400'e girilmesiyle birlikte, adeta bir tespihte dizili tanelerin ardı ardına gelmesi gibi, tam Resulullah (sav)'in tarif ettiği şekilde birbirini takiben gerçekleşmeye başlamıştır. Şüphesiz bu çok heyecan verici, hayranlık uyandırıcı güzel bir gelişmedir. Peygamberimiz (sav)'in mucizelerin gerçekleştiğini görmek, Allah'ın tüm peygamberlerin suhuflarında bildirdiği mübarek bir kul olan Hz. Mehdi (as) döneminde olmak, Allah'ın izniyle Hz. İsa (as)'ın inişine ve İslam ahlakının tüm dünyaya hakim oluşuna şahitlik edecek olmak Allah'ın bu devrin Müslümanlarına lütfettiği çok büyük, çok değerli, çok kıymetli bir nimettir.

Resulullah (sav)'in alenen gerçekleşen bu mucizelerini görmezlikten gelmek, alenen, tüm dünyanın gözü önünde olmuş olaylar "Hayır, bu olayların hiçbiri olmadı" diyerek reddetmek, Allah Katında ağır bir sorumluluğu olan bir tutumdur. Aleni ve apaçık olarak gerçekleşen bu alametleri örtbas etmeye çalışanlar, hem kendilerinin hem de bu yanlış bilgiyle yönlendirdikleri insanların sorumluluğunu üstlenmektedir.Ayrıca bu kişiler çok önemli bir gerçeği de unutmaktadır: Peygamberimiz (sav)'e 1400 sene önce bu olayların gerçekleşeceğini haber veren ve 1400 sene sonra bu olayların hepsini yaratan Allah, kaderde Mehdiyeti engellenemez ve örtbas edilemez olarak yaratmıştır.İslam ahlakının dünyaya hakim olması, bu hakimiyetin Hz. Mehdi (as) vesilesi ile bu yüzyılda gerçekleşmesi, inşaAllah, Allah'ın takdir ettiği kaderdir.

 

1. PEYGAMBERİMİZ (SAV), RAMAZAN AYINDA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI OLACAĞINI HABER VERMİŞ, 1981VE 1982'DERAMAZAN AYINDA AY VE GÜNEŞ TUTULMALARI OLMUŞTUR.

1981 yılında (Hicri 1401'de) Ramazan ayının 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur. Yine "ikinci olarak", 1982 yılında (Hicri 1402'de) Ramazan ayının 14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur.

  

 

2.PEYGAMBERİMİZ (SAV) DOĞU TARAFINDAN, ÇOK PARLAK, ÇİFT KUYRUKLU, DÖNÜŞ YÖNÜ DOĞUDAN BATIYA OLAN BİR YILDIZ DOĞACAĞINI HABER VERMİŞTİR;2009 YILINDA ÇİFT KUYRUKLU YILDIZ OLAN LULİN DÜNYAYA EN YAKIN NOKTADAN GEÇMİŞTİR.

  

Ashabın verdiği habere göre, Resulullah Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur:

"Vaad edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ (1) MÜNEVVER (2) BİR BOYNUZ (3) ÇIKAR."

"ŞARK TARAFINDA BIR KUYRUKLU YILDIZ DOĞUP AYDINLIK VERECEKTİR."

Bu yıldız dahi doğmuştur. Amma o mudur, yoksa onun bir benzeri midir?

Bu yıldıza:

-Kuyruklu yıldız, adının verilmesi, ihtimal ki, şu anlatmalara dayanıyor:

-Sabitlerin seyri, MAĞRİBDEN (BATIDAN) MEŞRİKADIR (DOĞUYADIR)(4)...

Bu yıldızın durumu da, onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik canibine doğru, arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun beyazlık dahi, onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak, ona:

-Kuyruk... isminin verilmesi yerindedir.

ONUN HER GÜNKÜ IRTİFİ (GEÇİŞ YÖNÜ) İSE, MEŞRİKTEN MAĞRİBEDİR.(5)Ancak o, kısri (kendine has durumunda ağırlık taşıyan) seyri ile felek-i azamın seyrine bağlıdır.

Hakikat-i hali, en iyi bilen Sübhan Allah'tır.

İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184

 

(1) ... iki dişli...:

Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır.

 

(2) ... münevver (aydınlatıcı)...:

Hadiste bahsi geçen münevver (aydınlatıcı) sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir.

 

(3) ... bir boynuz...:

Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, yıldızının çekirdeğinin arka kısımda yer alan kuyruğunun karşısında, çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğunun bulunmasıdır. Lulin kuyruklu yıldızının çekilmiş fotoğraflarına bakıldığında da karşıt yöndeki iki kuyruğun şekil itibariyle bir boynuzu andırdığı ilk bakışta farkedilmektedir.

 

(4) Sabitlerin seyri mağripten (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)...:

Hadisin devamında yer alan "Sabitlerin seyri, mağribden (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)..." ifadesi gökcisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir, ki bu bilgi 20. yüzyılda elde edilen astronomi bilgileriyle birebir uyuşmaktadır. Nitekim bütün gökcisimleri MAĞRİPTEN (batıdan) MEŞRİKA (doğuya) hareket etmektedir.

 

(5) Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise, meşrikten (doğudan) mağribedir (batıyadır)...:

Burada ise "Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise..." denilerek, Lulin kuyruklu yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak doğudan batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. Mehdi (a.s.)'nin çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı Rabbani'nin de detaylı olarak tefsir ettiği "iki dişli münevver (aydınlatıcı) bir boynuz çıkar" ifadesi 24 Şubat 2009 yılında yani Hicri 1430'da Dünya'ya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir.

Bu kuyruklu yıldızın en önemli bir diğer özelliği de bilim adamlarınca; bu yıldızın bir daha en az 1000 YIL SONRA yeniden Dünya'nın yakınından geçebileceğinin söylenmesidir.

 

3. PEYGAMBERİMİZ (SAV) DOĞU TARAFINDAN GECEYİ AYDINLATAN BÜYÜK BİR ATEŞ DOĞACAĞINI, BU ATEŞİN GÖKYÜZÜNDE BÜYÜK BİR KIZILLIĞA SEBEP OLACAĞINI HABER VERMİŞTİR; 1979'DA İSTANBUL'DA İNFİLAK EDEN INDEPENDENTA GEMİSİYLE BU OLAY GERÇEKLEŞMİŞTİR.

 

 Hadiste Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği bu büyük patlama ve ardından ortaya çıkan büyük ateş 1979 yılında yani Hicri 1400'de Kadıköy açıklarında meydana gelen İndependenta adlı petrol yüklü tankerin infilakını haber vermektedir. 15 Kasım 1979 tarihinde, dünyanın dördüncü büyük tankeri olan 150 bin grostonluk Independenta adlı 95.530 ton hampetrol yüklü bir Romen tankerinin, İslam aleminin son merkezi olan İstanbul'a gelirken bir Yunan şilebiyle çarpışması neticesinde petrol tutuşmuş ve denizde günlerce süren büyük bir ateş ortaya çıkmıştır.

 

4. PEYGAMBERİMİZ (SAV), TÜM DÜNYADA DUYULACAK ŞEKİLDE HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKTIĞINI HABER VERİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; İNTERNET, TELEVİZYON, RADYO GİBİ 20. YÜZYILIN TEKNOLOJİSİYLE HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKTIĞININ HABER VERİLMESİ VE BUNUN TÜM DÜNYA TARAFINDAN DUYULMASI GERÇEKLEŞMİŞTİR. TELEVİZYON, RADYO, GAZETE VE İNTERNETTE TÜM BÜYÜK İSLAM ALİMLERİ TARAFINDAN, ÖZELLİKLE SON 30 YILDIR, SÜREKLİ HZ. MEHDİ (AS)'IN ZUHUR VAKTİNİN GELDİĞİ ANLATILMAKTA VE BU ÖNEMLİ BİLGİ TÜM DÜNYAYA DUYRULMAKTADIR.

  

Günümüzde radyo, televizyon ve internet gibi teknolojik gelişmeler, çeşitli uydu sistemleri ve radyo dalgaları vesilesiyle dünyanın dört bir yanında yayın yapabilmekte, tek bir yayını dünyanın her ülkesinden herkes aynı anda duyabilmektedir. Bu teknolojik sistem, tek bir yayının veya tek bir sesin, hadiste belirtilen şekilde gökte ve yerde herkesin duyması konusu ile mutabık görünmektedir.

 

5. PEYGAMBERİMİZ (SAV) KABE'DE KAN AKITILACAĞINI HABER VERMİŞ; 1979 YILINDA HAC SIRASINDA KABE'YE BÜYÜK BİR BASKIN YAPILMIŞ VE ÇOK SAYIDA KİŞİ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜR. BUNDAN 7 SENE SONRA DA HAC SIRASINDA YİNE BÜYÜK BİR KANLI OLAY MEYDANA GELMİŞ, 402 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİR.

   

Hicri 1400'ün ilk günü olan 21 Kasım 1979 günü Kabe'ye kanlı bir baskın düzenlenmiş ve büyük bir katliam yapılmıştır. Yine  7 yıl sonra Hicri 1407'de Kabe'de çok daha kanlı bir olay gerçekleşmiş ve çok sayıda Hacı şehit olmuştur. Kabe'nin tarihinde bir kereye mahsus olarak meydana gelen bu terör nedeniyle Kabe'de tavaf durmuştur.

 

6. PEYGAMBERİMİZ (SAV), ŞEVVAL AYINDA AYAKLANMALAR ZİLKADE'DE HARP KONUŞMALARI VE ZİLHİCCE'DE İSE HARP OLACAĞINI SÖYLEMİŞ; 1980'DE BAŞLAYAN İRAN-IRAK SAVAŞI TAM PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMİŞTİR.

 

   

Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak.

(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 166)

 

Hadiste belirtilen Şevval, Zilkade ve Zilhicce ayları İran-Irak Savaşının gelişim aşamalarıyla aynı tarihlere denk gelmektedir:

 

Şevval ayında ayaklanma...

İran Şahı'na karşı olan ilk ayaklanma bilindiği gibi hadiste belirtilen 5 Şevval 1398 (8 Eylül 1976)'de olmuştur.

 

Zilkade'de harp konuşmaları ve Zilhicce'de ise harp vaki olacak...

Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ayında İran-Irak arasındaki savaş tam anlamıyla başlamıştı.

Bir başka hadiste de bu savaşın ayrıntıları şöyle tarif edilir:

 

"Faris" yönünden gelecek olan bir kavimdir ki, şöyle diyecekler: "Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır... Bir gün, onlara ve bir gün de sizlere verilsin, ve karşılıklı sözler tutulsun..." Onlar "Mutık"a çıkacaklar, Müslümanlar oradan aşağı "Yazı"ya inecekler... Müşrikler öbür yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenarına duracaklar... Aralarında savaş olacak: Her iki ordudan, Allah, zaferi kaldıracak…

(Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 179)

 

- Faris yönünden gelecek olan : İran tarafından gelecek olan

- Faris : İran - İranlı (Büyük Lugat)

- Yazıya inecekler: Ovalık-Irak Ovası

- Mutık : Yöredeki bir dağın adı.

- Rakabe : Petrol kuyularının çok olduğu bölge.

 

"Ey Araplar! Siz fazla taassuba kaçtınız! Siz bunlara gereği gibi hak tanımazsanız, sizinle hiç kimse birlik kurmayacaktır…"

 

Hadisin bu bölümünde iki taraf arasında, aşırı milliyetçilikten kaynaklanan bir anlaşmazlığın olacağına dikkat çekiliyor. Bu anlaşmazlık sebebiyle, "Yazı"ya inilecek ve savaş başlayacak.  (Yazı: Irak Ovası)

 

Allah, her iki ordudan zaferi kaldıracak...

 

Bu hadisin de işaret ettiği gibi, İran-Irak Savaşı 8 yıl sürmüş ve binlerce kayıp verilmesine rağmen bir netice alınamamıştır. İki taraf da kesin bir üstünlük sağlayamamıştır.

 

7. PEYGAMBERİMİZ (SAV), ŞAM'DA ZUHUR EDECEK SÜFYAN'DAN HABER VERMİŞ; YILLARCA 19 YIL BOYUNCA SURİYE'Yİ YÖNETMİŞ, ON BİNLERCE MÜSLÜMANI ŞEHİT ETMİŞ, BÜYÜK ZULÜMLERE VE FİTNELERE SEBEP OLMUŞTUR.

Uluslararası insan hakları teşkilatlarının raporlarında Esad döneminde Suriye Müslümanlarının büyük baskı ve zulüm gördükleri, Müslüman kadınlara tecavüz edildiği, erkeklerin akılalmaz işkence yöntemlerine maruz bırakıldıkları anlatılmaktadır.

Suriye Devlet Başkanı Esad'ın Hama şehrinde gerçekleştirdiği katliam ise vahşetlerin en büyüğüydü. Şubat 1982'de bir gece vakti Hama'ya havadan ve karadan saldırı düzenlendi. Saldırıya katılmak istemeyen askerlerin çoğu anında idam edildiler. Katliam sonunda yaklaşık 40 bin Müslüman şehit edildi. Şehir ise adeta bir harabeye döndü.

  

8. PEYGAMBERİMİZ (SAV) MISIR MELİKLERİNİN ÖLDÜRÜLECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR, 1980'DEN İTİBAREN MISIR YÖNETİCİLERİ ÇEŞİTLİ SUİKASTLERDE HAYATLARINI KAYBETMİŞLERDİR.

 Mısır'ın yakın tarihi incelendiğinde hadiste de belirtildiği gibi bir "meliğin" öldürüldüğü görülmektedir: Enver Sedat 1981 yılında bir resmi geçit sırasında muhalifleri tarafından düzenlenen bir suikast sonucunda hayatını yitirmiştir.

 9. PEYGAMBERİMİZ (SAV) FIRAT'IN SUYUNUN KESİLECEĞİNİ HABER VERMİŞ; KEBAN BARAJI'NIN İNŞAATI SIRASINDA TAM PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE FIRAT'IN SUYU KESİLMİŞTİR.

  

10. PEYGAMBERİMİZ (SAV) FIRAT YÖRESİNDE ÇOK KAN DÖKÜLECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR; HEM BÖLGEDEKİ BÖLÜCÜ TERÖR HEM İRAN-IRAK SAVAŞI HEM DE IRAK İŞGALİ SIRASINDA BÖLGEDE ÇOK FAZLA KAN DÖKÜLMÜŞTÜR.

 


İran ve Irak gibi iki büyük Müslüman ülke arasında yapılan savaş yıllarca sürdü. Pek çok insanın ölümünün yanısıra, ciddi maddi kayba neden oldu. Resimlerde İran-Irak savaşından çeşitli manzaralar görülmektedir.
 

11. PEYGAMBERİMİZ (SAV), ALLAH'IN AÇIKÇA İNKAR EDİLECEĞİNİ VE HARAMLARIN HELAL SAYILACAĞINI HABER VERMİŞTİR; DÜNYA TARİHİNDE İLK DEFA BU YÜZYILDA DARWINİZM İNSANLARIN %99'UNUN DİNSİZLİĞİNE SEBEP OLMUŞTUR.

 

 

12. PEYGAMBERİMİZ (SAV) YER BATMALARININ VE MADEN BATMALARININ OLACAĞINI HABER VERMİŞTİR; TAM PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE BU YÜZYILDA BATMALAR GERÇEKLEŞMİŞTİR.

  
Guatemala'da ansızın 150 metre derinliğinde 20 metre genişliğinde bir çukur daha doğrusu krater oluşmuştur.
 

13. PEYGAMBERİMİZ (SAV) BÜYÜK BİR EKONOMİK KRİZ MEYDANA GELECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; 2007 YILINDA BAŞLAYAN EKONOMİK KRİZ SADECE ŞİRKETLERİN DEĞİL DEVLETLERİN DAHİ İFLAS ETMESİNE SEBEP OLAN DEV BİR BUHRAN HALİNE GELMİŞTİR.

  

14. PEYGAMBERİMİZ (SAV), İSLAM ALEMİNİN ESARET ALTINA ALINACAĞINI HABER VERMİŞTİR; İSLAM DÜNYASI ŞU AN TARİHİN EN ZOR, EN BASKI ALTINDAKİ DÖNEMİNİ YAŞAMAKTADIR. MİLYONLARCA MÜSLÜMAN ŞEHİT EDİLMİŞTİR.

 


(sol resim) 1982 yılında İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında Sabra ve Şatilla kamplarına yapılan baskın, tarihe en kapsamlı ve en büyük soykırımlardan biri olarak geçti. Hıristiyan Falanjist grupların İsrail askerlerinin desteği ve yönlendirmesi ile gerçekleştirdikleri baskın esnasında, çoğu kadın ve çocuklar olmak üzere 3.000'den fazla insan katledildi.
(sağ resim) 1992 yılında Bosna-Hersek'in Brcko bölgesinin dışında bulunan bir toplu mezar.
 

15. PEYGAMBERİMİZ (SAV) AFGANİSTAN'IN İŞGAL EDİLECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR; AFGANİSTAN BU YÜZYILDA İŞGAL EDİLMİŞTİR.

  

16. PEYGAMBERİMİZ (SAV) IRAK'IN İŞGAL EDİLECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR; IRAK BU YÜZYILDA İŞGAL EDİLMİŞTİR.

  

17. PEYGAMBERİMİZ (SAV)ÇİFT KUYRUKLU YILDIZ DIŞINDA AYRICA BRİ KUYRUKLU BİR YILDIZIN DAHA GEÇECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; 1979 YILINDA HALLEY KUYRUKLU YILDIZI GEÇMİŞTİR.

1986 yılında (Hicri 1406'da) yani 14. yüzyıl başlarında "Halley" kuyruklu yıldızı Dünyamızın yakınından geçmiştir.

  

18. PEYGAMBERİMİZ (SAV) DEPREMLERİN ARTACAĞINI HABER VERMİŞTİR; 1980'DEN SONRA BÜYÜK DEPREMLERİN MEYDANA GELİŞ ORANI %400 ARTMIŞTIR.

 


2011'de meydana gelen Japonya depremi ve ardından oluşan tsunamiden sonra şehrin görünümü.


 

19. PEYGAMBERİMİZ (SAV) BÜYÜK ŞEHİRLERİN YOK OLACAĞINI HABER VERMİŞTİR; HEM BÜYÜK SAVAŞLAR HEM DE DOĞAL FELAKETLERLE BÜYÜK ŞEHİRLER YERLE BİR OLMUŞTUR.

 


II. Dünya Savaşı'nın benzersiz sonuçları buna bir örnek olarak verilebilir. Dünya tarihinin en büyük savaşında, atom bombasının kullanılmasıyla Hiroşima ve Nagasaki şehirleri tamamen yerle bir olmuştur.
20. PEYGAMBERİMİZ (SAV) SELLERİN ARTACAĞINI HABER VERMİŞTİR; 1980'DEN SONRA SELLERİN SAYISINDA ÇOK BÜYÜK ARTIŞ OLMUŞTUR.

 21. PEYGAMBERİMİZ (SAV) KADINLARIN VE ÇOCUKLARIN DAHİ KATLEDİLECEĞİ ZULÜMLER OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİR; TAM PEYGAMBERİMİZ (SAV) SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA MASUMLAR KATLEDİLMEKTEDİR.

  

22. PEYGAMBERİMİZ (SAV), BAĞDAT'IN ALEVLERLE YOK EDİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; IRAK İŞGALİ SIRASINDA BAĞDAT YOĞUN BOMBARDIMANLA YERLE BİR OLMUŞTUR.

 

 

23. PEYGAMBERİMİZ (SAV), SAHTE MESİHLERİN ÇIKACAĞINI HABER VERMİŞTİR; HİCRİ 1400 İTİBARİYLE SAHTE MESİHLERİN SAYISINDA ÇOK ARTIŞ OLMUŞTUR.


Gerek İslami kaynaklarda, gerekse İncil'de Mesih'in gelişinden önce sahte Mesihlerin, peygamberlik iddiasında bulunanların çıkacağı bildirilmiştir. Resim ve küpürlerde böyle iddialarla ortaya çıkan kişilerle ilgili haberler görülmektedir. Bilinmelidir ki, bunların dikkate alınacak yönü yoktur. Hz. İsa (as) yeryüzüne yeniden geldiğinde, onun Hz. İsa (as)olduğundan şüphe edilebilecek bir durum oluşmayacaktır. Hiç kimse "bu kişi Hz. İsa (as) olamaz" diyecek bir sebep bulamayacaktır. Çünkü Hz. İsa (as) Allah Katına yükseldiği haliyle, o zamanki kıyafetiyle gelecek, hiçbir insanın asla taklit edemeyeceği üstün özelliklere sahip olacaktır.
Tempo Dergisi, 1993, "Kendilerini yaktılar"
Newsweek, Nisan 1997, "The Next Level"
 

24. PEYGAMBERİMİZ (SAV) HAYRET VERİCİ BÜYÜK OLAYLARIN ARDARDA MEYDANA GELECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; HİCRİ 1400'E GİRİLMESİYLE BİRLİKTE HEMEN HER GÜN HAYRET VEREN ÇOK BÜYÜK OLAYLAR OLMAKTADIR.

 


(Sol, alt resim) Ebola virüsü onbinlerce kişinin ölümüne neden oldu.
(Üst, orta resim) 1985'de Kolombiya'nın Nevado del Ruiz volkanının patlaması 20.000 kişinin ölümüne yol açan büyük bir felaketti.
(Sol üst resim) 29-30 Nisan 1991'de Bangladeş'te meydana gelen sel felaketinde 139.000 insan ölmüştü. Yaklaşık yarım milyon hayvan da telef olmuştu.
(Sağ en alt resim) 1997'de Kuzey Dakota Grand Forks'da nehrin taşması ile 1.8 milyon hektar tarım alanı sular altında kalmıştı. 1 milyar dolardan fazla zarara yol açan, olay, gazetelerde Büyük Çamur: Şehir Kayboldu başlığı ile yer almıştı.
Hürriyet, 12 Eylül 1999, "Deprem Tayvan' ı da 7.6'yla vurdu"
"Earthquake in Mexico", 1985 Meksika depremi
 

25. PEYGAMBERİMİZ (SAV) ÇÖLDE KAYBOLAN BİR ORDUYU ANLATMIŞTIR; IRAK İŞGALİ SIRASINDA SADDAM'IN ORDUSU BİR GECEDE ÇÖLDE KAYBOLMUŞTUR.

  

26. PEYGAMBERİMİZ (SAV) ŞAM'DA FİTNELER OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİR; BU BÖLGE YILLARDIR KARMAŞA VE ANARŞİ İÇİNDEDİR.

  

27. PEYGAMBERİMİZ (SAV) DÜNYANIN HER YERİNİN KARIŞIKLIKLA KAPLANACAĞINI HABER VERMİŞTİR; DÜNYA ŞU ANDA TAM PEYGAMBERİMİZ (SAV) SÖYLEDİĞİ ŞEKİLDE KARIŞIKLIK İÇİNDEDİR VE HUZURA VESİLE OLACAK HZ. MEHDİ (AS)'I BEKLEMEKTEDİR.

  
Cumhuriyet, 16 Temmuz 2001, "Dünya ateş ve gözyaşına boğuldu"
Zaman, 4 Ekim 2002, "191 milyon kişi savaşlarda öldü"
Cumhuriyet, 3 Ocak 2000, "Savaşla başladı, savaşla bitti"
Milli Gazete, 22 Aralık 2000, "Umutlar Yeni Asra"
 

28. PEYGAMBERİMİZ (SAV) IRAK HALKININ ÜLKESİNİ TERK EDECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR; IRAK İŞGALİ SIRASINDA YAKLAŞIK 4 MİLYON KİŞİ IRAK'I TERK ETMİŞTİR.29. PEYGAMBERİMİZ (SAV), BİR FİTNENİN BİTİP DİĞERİNİN BAŞLAYACAĞINI SÜREKLİ FİTNELER OLACAĞINI SÖYLEMİŞTİR; BU YÜZYILDA HEMEN HER GÜN YENİ BİR KARIŞIKLIK ORTAYA ÇIKMAKTA, FİTNELER SON BULMAMAKTADIR.

  

30. PEYGAMBERİMİZ (SAV) HZ. MEHDİ (AS)'IN ÇIKIŞI ÖNCESİNDE YAYGIN KATLİAMLAR MEYDANA GELECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİR; DÜNYA ÇAPINDA YAŞANAN KATLİAMLAR AÇIKÇA ORTADADIR.

 


(sol) 1945'te Nazilerin ölüm kamplarından birinde (Nordhausen, Almanya) çekilmiş olan fotoğraf, 2.Dünya Savaşı'nda yaşanan vahşetin dellilerindendir.
(sağ) Almanya'nın Nüremberg şehrinin 1945 senesinde çekilmiş olan bu resmi, 2. Dünya Savaşı'ndaki katliam ve yıkımların boyutunu göstermektedir.
 

31. PEYGAMBERİMİZ (SAV) ZALİM LİDERLERİN MÜSLÜMANLARA ZULMEDECEĞİNİ HABER VERMİŞTİR; PEK ÇOK İSLAM ÜLKESİNDE DİKTATÖRLERİN YAPTIĞI ZULÜMLER DÜNYA ÇAPINDA BİLİNMEKTEDİR.

 


Der Spiegel, 16 ocak 2003, Almanya'nın ünlü Der Spiegel dergisi 16 Haziran 2003 tarihli sayısında Saddam ve ailesini Cinayet Klanı olarak isimlendirmişti.
Radikal 12 Nisan 2003, "Yağma... Kaos...Sefalet"
(Sağ, alt yerde oturan insanlar) Aksiyon, 14 Nisan 2003
 

Yukarıda saydığımız bu maddeler Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği ve gerçekleşen alametlerin sadece çok az bir kısmıdır. Bu şekilde gerçekleşmiş 200'den fazla alamet bulunmaktadır. (Bu alametleri detaylı olarak öğrenmek için http://nl1.harunyahya.com/Detail/T/7EZU2FZ0164/productId/39939 adresine bakabilirsiniz.)

Temiz bir akıl ve samimiyetle bakan bir insanın, 200'den fazla olayın Hicri 1400'e girmemizle birlikte arka arkaya gerçekleşmesi karşısında, çıkaracağı sonuç açık ve nettir: İçinde bulunduğumuz yüzyıl Peygamberimiz (sav)'in bizlere müjdelediği yüzyıldır.Bu yüzyıl, Hz. İsa (as)'ın ve Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun, İslam ahlakının hakimiyetinin gerçekleşeceği yüzyıldır.

 

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'İN HZ. MEHDİ (AS) İLE İLGİLİ HABER VERDİĞİ BAZI OLAYLAR, HZ. MEHDİ (AS)'IN HURUCU SIRASINDA GERÇEKLEŞECEKTİR

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi (as)'ın hurucu öncesinde yaşanacak olayları detaylı olarak anlattığı gibi, hurucu sırasında ve sonrasında yaşanacakları da anlatmıştır. Buna göre, Hz. Mehdi (as) asla Mehdilik iddiasında olmayacak ancak insanların ısrarları ve zorlamalarıyla, Müslümanların içinde bulundukları durumdan kurtulmaları için, onların manevi liderliğini üstlenecektir.

Fitne içindeki insanlar kan akıtıldığı bir zamandaevinde oturmakta olan Hz. Mehdi (as)'a gelir ve "Bizim için kalk artık"der. O ise kabul etmez, ancak ölümle tehdit edildikten sonra onlar için kalkar. Ondan sonra artık kan dökülmez. (İbn Ebi Şeybe, c. VII, s. 531; Abdurrezzak H. 20771, c. XI, s. 372; Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 52,53)

 

Hz. Mehdi (as) ancak baskı ile başa geçmeye razı olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 48)

 

Hz. Mehdi (as)'ın bu liderliği tıpkı bir aile büyüğü gibi İslam aleminin ağabeyliğini üstlenmek, manevi olarak, sevgiyle ve şefkatle onları doğru olana yönlendirmek şeklinde olacaktır. Hz. Mehdi (as) asla siyasi bir güç, siyasi bir liderlik iddiasında olmayacak, fikirleriyle, nasihatleriyle, hadiste belirtildiği gibi evinden İslam alemine öncülük edecektir.Tüm mücadelesini fikren yapan, insanlara sevgiyle, ilimle, bilimle İslam'ın güzelliklerini anlatan ve sevdiren Hz. Mehdi (as), hurucundan sonra da insanlara hep şefkatle yaklaşacak, hepsini koruyup kollayacak, tek bir kimsenin burnunun kanamasına dahi müsaade etmeyecektir.

Hicri 1400'ün başından bu yana Hz. Mehdi (as)'ın geliş alametlerini nasıl bir bir gördüysek, Allah'ın takdir ettiği vakit geldiğinde, Hz. Mehdi (as)'ın Peygamberimiz (sav)'in gömleğini ve kılıcını teberrüken kuşanmasını, İslam aleminin coşkuyla ve şevkle Hz. Mehdi (as)'a bağlılıklarını ifade etmesini, Hz. Mehdi (as)'ın Hz. İsa (as) ile birlikte namaz kılmasını, tüm insanların sevgi ve muhabbetle Hz. Mehdi (as)'ın etrafında toplanmasını, yeryüzüne adaletin hakim olmasını, bolluğun ve bereketin artmasını, kadınların tek başına diledikleri gibi seyahat edebilecekleri kadar güven ortamı olmasını, İslam ahlakının dünyaya hakim olmasını da göreceğiz.

Masaüstü Görünümü