Harun Yahya

Musevilerin Kral Mesih'in gelişini heyecan içinde beklemeleri ve onun çıkış alametlerini takip etmeleri gerekir


Yüce Allah, geçmişte gönderdiği hak dinler ile, dünyanın son zamanında fitne, savaş, zulüm ve sıkıntılarla dolu, terör olayları ve cinayetlerin alabildiğine arttığı, doğal afet ve ekonomik krizlerle yaşanacak zorlu bir dönemi -ahir zamanı- haber vermiştir. Cenab-ı Allah, dünyanın herc-ü merc içinde olacağı bu son dönemde, "hidayet verici" sıfatıyla Kral Mesih’in [Hz. Mehdi (as)’ın] tüm dünyanın kurtarıcısı olarak zuhur edeceğini bildirmiş ve tüm insanları bu kutlu şahıs ile müjdelemiştir. 

Bu müjde, Müslümanlara da Musevilere de, kendi kutsal kitaplarında haber verilmiş olan bir müjdedir. Kuran’da Mehdiyet’e ve İslam ahlakının hakimiyetine önemli işaretler bulunmakta, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’den rivayet edilen hadislerde de Hz. Mehdi (as) ve ahir zaman tüm detaylarıyla tarif edilmektedir. Aynı şekilde Tevrat ve Zebur’da da ahir zaman döneminde yaşanacaklar, Hz. Mehdi (as)’ın dünyaya barış ve huzur getirecek hakim bir lider olarak zuhuru çok açık bir şekilde bildirilmiştir. Tevrat’da ve Zebur’da MAŞİYAH, KRAL MESİH VE SHILOH (gönderilmiş olan, Allah'ın armağanı) gibi isimlerle haber verilen bu kutlu şahıs, ahir zamanda zuhur edecek olan Hz. Mehdi (as)’dır. Dolayısıyla, samimi Müslüman ve Musevilerin, içinde bulunduğumuz ahir zamanda Rabbimiz’in vaadi gereğince KRAL MESİH’İN ÇIKIŞINI İSTEMELERİ, KRAL MESİH’İN ZUHURUNUN HABERCİSİ OLMALARI VE ONUN GELİŞİ İÇİN ÖNCÜ FAALİYETLERDE BULUNMALARI şarttır. Bu, mutlaka yerine getirmeleri gereken önemli bir ibadettir.

Tevrat'ta ve diğer Musevi kaynaklarda Kral Mesih'e İşaretler >>>

Kral Mesih'İn Musevi kaynaklarında tarif edilen özellikleri >>>

Tevrat'ta Kral Mesih ve onun hakimiyet döneminin bazı özellikleri >>>

Tevrat'ta Kral Mesih'in acı çekmesi >>>

Musevi kaynaklarda Kral Mesih'in acı çekmesi ile ilgili açıklamalar >>>

Kral Mesih ile ilgili Tevrat, Talmud ve tefsirlere dayanan çeşitli bilgiler >>>

Musevi kaynaklarında Hz. Mehdi (as)'ın hakimiyet dönemi >>>

Hz. Mehdi (as)'ın Zebur'da geçen bazı özellikleri >>>

Zebur'da Hz. Mehdi (as)'ın dünya hakimiyeti >>>

Kral Mesih, Tevrat'a göre yeryüzüne adalet ve barış getirecektir >>>

Musevilikte Mehdi inancı >>>

Allah'ın Musevilere Tevrat'taki vaadlerinden bir bölümü >>>

Masaüstü Görünümü