Harun Yahya

Tevrat'ta Kral Mesih'in acı çekmesi


İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. (Yeşeya 53:3)

Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden yaralandı, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını. (Yeşeya 53:5-7)

Halklar sana kulluk etsin, Uluslar boyun eğsin. Kardeşlerine egemen ol, Kardeşlerin sana boyun eğsin. Sana lanet edenlere lanet olsun, Seni kutsayanlar kutsansın.” (Yaratılış 27:29)

Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, neden boş düzenler kurar bu halklar? Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor Rab'be ve meshettiği krala [Hz. Mehdi (as)'a] karşı. "Koparalım onların kayışlarını" diyorlar, "atalım üzerimizden bağlarını."(Mezmurlar, 2:1-3)

Mesih için şöyle yazılmıştır; Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak… Bu O'nun [Allah'ın] ona [Hz. Mehdi (as)'a] salih işler ve cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir. (Talmud, Sanhedrin 93b)

... "Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimler aleyhine dava açılacak… Bir imtihanın ardından bir başka imtihan gelecek... " (Talmud, Kethuboth 112b)

İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor. Beni gören herkes alay ediyor, Gülüp baş sallayarak diyorlar ki, “Sırtını RAB'be dayadı, kurtarsın bakalım onu, Madem onu seviyor, yardım etsin!” (Mezmurlar 22:6-8)

Benden uzak durma! Çünkü sıkıntı yanıbaşımda, ... Boğalar kuşatıyor beni, azgın Başan boğaları sarıyor çevremi. Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi ağızlarını açıyorlar bana. Köpekler kuşatıyor beni, Kötüler sürüsü çevremi sarıyor. (Mezmurlar 22:11-13,16)

O'dur öcümü alan, Halkları bana bağımlı kılan. Düşmanlarımdan kurtarır, Başkaldıranlardan üstün kılar beni, Zorbaların elinden alır. Bunun için uluslar arasında sana şükredeceğim, ya RAB, Adını ilahilerle öveceğim. RAB kralını büyük zaferlere ulaştırır, Meshettiği krala, Davut'a ve soyuna sonsuza dek sevgi gösterir. (Mezmurlar 18:47-50)

Ama sen, ya RAB, ... Ey gücüm benim, yardımıma koş! Canımı kılıçtan, Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar! Kurtar beni aslanın ağzından, Yaban öküzlerinin boynuzundan. (Mezmurlar 22:19)

Ama ben sana güveniyorum, ya RAB, "Tanrım sensin!" diyorum. Hayatım senin elinde, Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden, Ardıma düşenlerden. Yüzün kulunu aydınlatsın, sevgi göster, kurtar beni! (Mezmurlar 31:14-16)

Ya RAB, esirgeme sevecenliğini benden! Sevgin, sadakatin hep korusun beni! Sayısız belalar çevremi sardı, ... önümü göremiyorum; Başımdaki saçlardan daha çoklar...  Ne olur, ya RAB, kurtar beni! Yardımıma koş, ya RAB! Utansın canımı almaya çalışanlar, Yüzleri kızarsın! Geri dönsün zararımı isteyenler, Rezil olsunlar! Bana, "Oh! Oh!" çekenler Dehşete düşsün utançlarından! Sende neşe ve sevinç bulsun Bütün sana yönelenler! "RAB yücedir!" desin hep Senin kurtarışını özleyenler! (Mezmurlar 40:11-16)

Geçmişte bir görüm aracılığıyla, Sadık kullarına şöyle dedin: "Bir yiğide yardım ettim, Halkın içinden bir genci yükselttim. ... Elim ona destek olacak, Kolum güç verecek. Düşman onu haraca bağlayamayacak, Kötüler onu ezmeyecek. Düşmanlarını onun önünde kıracağım, Ondan nefret edenleri vuracağım. Sadakatim, sevgim ona destek olacak, Benim adımla gücü yükselecek. (Mezmurlar 89:19-24)

Gözlerim düşmanlarımın bozgununu gördü, Kulaklarım bana saldıran kötülerin sonunu duydu. (Mezmurlar 92:11)

RAB'bi seviyorum, Çünkü O feryadımı duyar. Bana kulak verdiği için, Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim. Ölüm iplerine dolaşmıştım, ... Sıkıntıya, acıya gömülmüştüm. O zaman RAB'be yakardım, "Aman, ya RAB, kurtar canımı!" dedim. RAB lütufkâr ve adildir, Sevecendir Tanrımız. (Mezmurlar 116:1-5)

Uzaklaştır benden küçümsemeleri, hakaretleri, Çünkü öğütlerini tutuyorum. Önderler toplanıp beni kötüleseler bile, Ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim. Öğütlerin benim zevkimdir, Bana akıl verirler. (Mezmurlar 119:22)

Kötülerin ipleri beni sardı, Yasanı unutmadım. (Mezmurlar 119:61)
Küstahlar yalanlarla beni lekeledi, ama ben bütün yüreğimle senin koşullarına uyarım. Onların yüreği yağ bağladı, Bense zevk alırım yasandan. İyi oldu acı çekmem; çünkü kurallarını öğreniyorum. Ağzından çıkan yasa benim için binlerce altın ve gümüşten daha değerlidir. (Mezmurlar 119:69-72)

Sevecenlik göster bana, yaşayayım, çünkü yasandan zevk alıyorum. Utansın küstahlar beni yalan yere suçladıkları için. Bense senin koşullarını düşünüyorum. Bana dönsün Senden korkanlar, Öğütlerini bilenler. (Mezmurlar 119:77-79)

Bütün buyrukların güvenilirdir; haksız yere zulmediyorlar, yardım et bana! Neredeyse sileceklerdi beni yeryüzünden, Ama ben Senin koşullarından ayrılmadım. (Mezmurlar 119:86-87)

Kurtar beni, çünkü Seninim, Senin koşullarına yöneldim. Kötüler beni yok etmeyi beklerken, ben Senin öğütlerini inceliyorum. (Mezmurlar 119:94-95)

Yok yere zulmediyor bana önderler, oysa yüreğim senin sözünle titrer. Ganimet bulan biri gibi verdiğin sözlerde sevinç bulurum. Tiksinir, iğrenirim yalandan, Ama Senin yasanı severim. (Mezmurlar 119:161-163)

Sıkıntıya düşünce RAB'be seslendim; Yanıtladı beni. Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan, Aldatıcı dillerden! (Mezmurlar 120:1-2)

Burada Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım, Meshettiğim kralın soyunu Işık olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, Ama onun başındaki taç parıldayacak." (Mezmurlar 132:17-18)

... ya RAB: "Sığınağım, Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin" diyorum. Haykırışıma kulak ver ... Kurtar beni ardıma düşenlerden, Çünkü benden güçlüler. Çıkar beni zindandan, Adına şükredeyim. O zaman doğrular çevremi saracak, Bana iyilik ettiğin için. (Mezmurlar 142:5-7)

Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, başkaldıranlar için de yalvardı. (yeşeya 53:12)

Korkma, çünkü ben seninleyim, yılma, çünkü Tanrın benim. Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim; Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım. "Sana öfkelenenlerin hepsi utanacak, rezil olacak. Sana karşı çıkanlar hiçe sayılıp yok olacak. Seninle çekişenleri arasan da bulamayacaksın. Seninle savaşanlar hiçten beter olacak.” (Yeşeya 41:10-12)

... Sana saldıran herkes önünde yenilgiye uğrayacak. ... Ama sana karşı yapılan hiçbir silah işe yaramayacak, Mahkemede seni suçlayan her dili suçlu çıkaracaksın. RAB'be kulluk edenlerin mirası şudur: Onların gönenci bendendir" diyor RAB. (Yeşeya 54:15-17)

İzlerimizi sürüyorlar, Sokaklarımızda gezemez olduk. Sonumuz yaklaştı, günlerimiz tükendi, Çünkü sonumuz geldi. Bizi kovalayanlar gökteki kartallardan çevikti, Dağların üstünde kovaladılar bizi, Çölde bize pusu kurdular. Yaşam soluğumuz, RAB'bin meshettiği kral onların çukurunda yakalandı; Hani onun için, “Ulusların arasında onun gölgesinde yaşayacağız” dediğimiz. (Ağıtlar 4:18-20)

Tevrat'ta ve diğer Musevi kaynaklarda Kral Mesih'e İşaretler >>>

Kral Mesih'İn Musevi kaynaklarında tarif edilen özellikleri >>>

Tevrat'ta Kral Mesih ve onun hakimiyet döneminin bazı özellikleri >>>

Tevrat'ta Kral Mesih'in acı çekmesi >>>

Musevi kaynaklarda Kral Mesih'in acı çekmesi ile ilgili açıklamalar >>>

Kral Mesih ile ilgili Tevrat, Talmud ve tefsirlere dayanan çeşitli bilgiler >>>

Musevi kaynaklarında Hz. Mehdi (as)'ın hakimiyet dönemi >>>

Hz. Mehdi (as)'ın Zebur'da geçen bazı özellikleri >>>

Zebur'da Hz. Mehdi (as)'ın dünya hakimiyeti >>>

Kral Mesih, Tevrat'a göre yeryüzüne adalet ve barış getirecektir >>>

Musevilikte Mehdi inancı >>>

Masaüstü Görünümü