Harun Yahya

Musevi kaynaklarda Kral Mesih'in acı çekmesi ile ilgili açıklamalar


10. yüzyıldan bir Musevi alim olan Yefet ben Ali Tevrat tefsirindeKral Mesih'in acı çekmesiyle ilgili Tevrat'ın Yeşaya bölümününü şöyle açıklıyor:

... Başlangıç olarak onun [Kral Mesihin] doğumundan tahta çıkışına dek sürgünde olması tarif edilmiştir: çünkü [Yeşaya] onun yüce bir makamda olduğundan söz ederek başlangıç yapar, daha sonra dönüp esaret döneminde ona olacaklarla ilgili bilgi verir.Bu sayede bizim iki konuyu anlamamızı sağlar: İlk olarak, Mesih ancak uzun ve zorlu denemeler sonrasında en yüksek makama ulaşacaktır; ve ikincisi, bu denemeler ona bir tür işaret olarak gönderilecek ve böylece belalarla kuşatılmışken davranışlarında saflığını koruduğunu gördüğünde, [Mesih] kendisinin beklenilen şahıs olduğunu anlayabilecektir…

Kaynak: S. R. Driver & A. Neubauer (editörler). 1969. The Fifty-third Chapter of Isaiah According to the Jewish Interpreters (2 cilt; New York: Ktav), s. 19-20. Burada kullanılan İngilizce tercümeler cilt 2’den alınmıştır. Asıl metinler cilt 1’de bulunur. Soloff, s. 107-09.

Abkath Rokel adlı ilmi eserde açıklanan ve çok eski bir kitap olan Pesikta’da Kral Mesih'in acı çekmesi ile ilgili çok önemli bir bölüm vardır:

Allah dünyayı yarattığında, Yüce Arşından... Mesih’i bir varlık olarak var etti. Ona şöyle söyledi: “Benim oğullarımı [kullarımı] 6000 yıl sonra iyileştirip, kurtaracak mısın?” O da [yani Kral Mesih de] cevap verdi, “Evet yapacağım.” Daha sonra Allah ona dedi ki: “Sonra... eziyetlere sabredecek misin, çünkü şöyle yazılmıştır, “Acılarımızı o yüklendi” [Yeşaya, 53:4]. Mesih, O’na [Allah'a] cevap verdi; “Onlara sevinçle sabredeceğim” (Zohar*, 2:212a)

Haham Moses Haddarshan da der ki:

Mesih de, aşkından dolayı tüm bu acıları ve sıkıntıları üzerine aldı, çünkü Yeşaya 53’te şöyle yazılmıştır, “O baskı görüp eziyet çekti.”

Zohar; Kabala'nın en önemli eserleri arasında yer alır ve Tevrat'ın mistik yorumunu içerir.

Kral Mesih’in çekeceği acılarla ilgili olarak Talmud’daki notlarda geçen bazı sözler:

“Raşi tarafından, Haham Yehudah HaNasi ve Daniel'in Mesih olabilecekleri öne sürülmüştü [Rav, d. 247, bkz. Sanhedrin 98b], çünkü her ikisi de tamamıyla Allah’tan korkan kişilerdi ve çeşitli belalar nedeniyle ciddi biçimde acı çekmişlerdi.”

The Talmud, Steinhaltz Baskısı (New York: Random House, 1999), notlar s. 25, 26.

Zohar’da tüm dünya için acı çeken Allah’tan korkan bir kişinin bahsi geçer:

Zohar, Sayılar, Pinhus 218a:

“Dünyanın çocukları birbirlerine mensuptur. Yüce Bir Olan dünyaya şifa vermek istediğinde onların arasında bulunan bir adamı cezaya çarptırır ve onun hatrına diğerlerinin tümünü iyileştirir. Bunu nereden öğreniyoruz? Şu sözlerden, (Yeşaya 53:5) “Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti...”

Driver and Neubauer, Zohar, Sayılar, Pinchus 218a (İngilizce çevirisinden), s. 15.

Kabala ilminin temel eseri Zohar'dan, yani Museviliğin batıni tefsir kitabından, ahirzamanda dindarlar üzerine yapılacak baskı ile ilgili bölüm:

Doğum yapan kadına ait yetmiş ses

“O zamanda, o doğumla Mesih’i dünyaya getirmek için açılır. Bu dindarların, iyi niteliklere sahip insanların acıları ve sıkıntıları nedeniyledir, onlar Tevrat’ın sırlarının alimleri, alçakgönüllü ve haya sahibi, korkuyu ve sevgiyi, merhameti bilen, yiğit insanlardır, Allah’tan korkarlar, doğru sözlülerdir ve rüşvetten nefret ederler, fakat onlar için fakirlik dönemidir. Mişnah (tefsir) alimleri böyle açıklamışlardır. Davud oğlunun geleceği dönemde, yiğit adamlar şehirden şehire dönüp dolaşacaklar fakat onlara iyilik gösterilmeyecek. Günahtan korkanlardan nefret edilecek ve fıkıh ilimlerine iftira edilecek. Gerçek mevcut olmayacak...”(Acharei Mot:36, Cümle 213)


Tevrat'ta ve diğer Musevi kaynaklarda Kral Mesih'e İşaretler >>>

Kral Mesih'İn Musevi kaynaklarında tarif edilen özellikleri >>>

Tevrat'ta Kral Mesih ve onun hakimiyet döneminin bazı özellikleri >>>

Tevrat'ta Kral Mesih'in acı çekmesi >>>

Musevi kaynaklarda Kral Mesih'in acı çekmesi ile ilgili açıklamalar >>>

Kral Mesih ile ilgili Tevrat, Talmud ve tefsirlere dayanan çeşitli bilgiler >>>

Musevi kaynaklarında Hz. Mehdi (as)'ın hakimiyet dönemi >>>

Hz. Mehdi (as)'ın Zebur'da geçen bazı özellikleri >>>

Zebur'da Hz. Mehdi (as)'ın dünya hakimiyeti >>>

Kral Mesih, Tevrat'a göre yeryüzüne adalet ve barış getirecektir >>>

Musevilikte Mehdi inancı >>>

Masaüstü Görünümü