Harun Yahya

Kral Mesih ile ilgili Tevrat, Talmud ve tefsirlere dayanan çeşitli bilgiler


Musevilerin Tevrat’a Göre Kral Mesih'i (Hz. Mehdi’yi) Bekleme Yükümlülüğü

Sonra dönüp Allah'ları Rab'bi, kralları Davud'u [Hz. Mehdi (as)'ı] arayacaklar. Son günlerde korkarak Rab'be ve O'nun iyiliğine yönelecekler. (Hoşea, 3:5)

Talmud’un Sanhedrin 97b Bölümünde de Kral Mesih’i Beklemenin Önemine Vurgu Yapılmıştır

Kehanet belirlenmiş bir zaman içindir ve ancak (Kral Mesih) sonucunda konuşacaktır ve yalan söylemeyecektir: o (Kral Mesih) gecikmesine rağmen, onu bekleyin; çünkü kesinlikle gelecektir, oyalanmayacaktır. “Sonunda konuşacaktır ve yalan söylemeyecektir” ifadesi ne anlama gelmektedir? – Haham Samuel b. Nahmani, Haham Canıtın adına şöyle söyledi: ... önceden belirlenen zaman gelmeden o da henüz gelmeyeceği için, hiçbir zaman gelmeyecek diyenler olacaktır.

Fakat (öyle olsa bile) onu bekleyin çünkü şöyle yazılmıştır, o (Kral Mesih) gecikse de, onu bekleyin. Siz (onun gelişini) bekliyoruz fakat o gelmiyor demenizle ilgili Kutsal Kitap’ta şöyle söylenmiştir, “Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor, Size merhamet göstermek için harekete geçiyor.” (Yeşaya 30:18) Fakat eğer biz bekliyorsak ve Allah böyle diliyorsa, (onun gelişini) ne geciktiriyor? – Adalet Özelliği onu geciktiriyor (çünkü biz hala hak etmiyoruz). ... ümitle bekleyenler için şöyle yazılmıştır, ne mutlu onu bekleyenlere.

MS 845 yılında derlenmiş olan ahirzamanla ilgili bir tefsir kitabında Mesih’in çıkış döneminde ülkeler arasındaki anlaşmazlık ve karışıklık tarif ediliyor:

Ne var ki, bu olumlu olaylardan önce dünya milletleri ihtilaf içinde olacaktır.

 “Haham Isaac şöyle öğretmiştir: Kral Mesih’in kendisini ortaya çıkardığı yıl, yeryüzü milletlerinin krallarının tamamı birbirleriyle ihtilaf içinde olacaklar.” Pesikta Rabbati 36, s. 681.

Tevrat tefsir kitabı Midrash Tanchuma da şöyle belirtilir:

“Bu yükseltilmiş ve yüceltilmiş Kral Mesih’tir ve İbrahim’den çok daha üstündür, Musa’dan daha üstün tutulmuştur ve başmeleklerden daha üstündür.”

13. yüzyıl tefsir kitabı Yalkut’dan:

Kral Mesih… resullerden daha üstündür, çünkü şöyle söylenmiştir, “Bakın, kulum başarılı olacak; üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.” O, İbrahim’den daha üstün olacak… Musa’dan da yukarıya yükselecek… başmeleklerden de üstün olacak. (Driver and Neubauer, s. 9. Aynı Bölüm Midrash Tanhuma to Genesis (belki 9.yüzyıl) yer alır ve John T. Townsend tarafından editörlüğü yapılmıştır (Hoboken, New Jersey: Ktav, 1989), s. 166)

18. yüzyıla ait, tanınmış alim Haham Nachman'ın muteber Tevrat tefsirlerine dayanarak hazırladığı Likutey Halakhot adlı eserinden bölümler:

Kral Mesih’in insanlar üzerindeki etkisi

Nadide yağlar ve parfümler insanları çekerler. Nadide bir yağ gibi, Maşiyah’ın da tüm dünyayı kendi öğretilerine çekme gücü olacaktır. (Likutey Halakhot, Birkat HaReiach 3:8; ibid. 4:5)


 “Maşiyah’ın ruhu” bizim tutunabileceğimiz bir umut ışığı, neşenin güzel kokusu ve her şeyin en iyisiyle sonuçlanacağı ümididir.”(Likutey Halakhot, Birkat HaReiach 4:21)


Kral Mesih’in kan dökmemesi

“Maşiyah tüm dünyayı tek bir el silah atmadan fethedecektir.” (Siach Sarfei Kodesh I-67)

Peygamber kıssalarında Kral Mesih’e işaret olması

“Rambam (12. Yüzyıl alimi ibn-i Meymun ya da Maimonides) farklı peygamberliklerin Maşiyah’ın kendisi gelene kadar kıssalar olarak kabul edilebileceğini yazar. Sonradan bunların gözlerimizin önüne serildiğini görecek ve geçmişe dönük olarak maksatlarını anlayacağız. (Yad HaChazakah, Hilkhot Melakhim 12:1; ayrıca bakınız Likutey Moharan I, 186)

Kral Mesih’in kaderde belli olması

Maşiyah da görevi için tüm dünyayı doğruya yönlendirmesi amacıyla yaratılışından uzun süre öncesinde hazırlanmıştır.(Pesachim 54a)

Kral Mesih’in üstün ahlakı, Kral Mesih'in faaliyetlerine Allah'ın başarı vermesi

Maşiah herhangi bir insan gibi anne ve babadan doğacaktır. Son derece takva olacak, birçok üstün hizmetler gerçekleştirecek ve böylelikle kendisini sürekli yükseltecektir. Çabaları nihayetinde onu çok yüce bir seviyeye çıkaratacak ve bu noktada kendisi için Yaratılış öncesinde hazırlanan Eşsiz Ruh, Yehidah’ı alabilecektir. Daha sonra kim olduğunu ve görevini anlayacaktır. Görevini yerine getirmesi için ona Allah Katı’ndan güç bahşedilecektir. (Arba Meot Shekel Kesef, s. 241; ayrıca bakınız Zohar II, 7b-8b, Matok Midvash, ibid.; Zohar HaRakia, Shemot s. 56b).

Museviler, Kral Mesih’in insanlar tarafından seçileceğine inanmaz, çünkü bu görev için Allah onu seçmiştir.

Kral Mesih insanları Allah'a yaklaştırmaya vesile olacaktır

(Tervat’ta ahir zamana bakan bölümdeki) “Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi... sağlayacağım..,” ifadesi Allah’ın bir sebep yaratacağını göstermektedir. Bu sebep vasıtasıyla, “Buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.” (Likutey Halakhot, Birkhot HaPeirot 5:17)

 

Bu “sebep” Maşiah’tır. Maşiah, insanları Allah’a yaklaştırma yeteneğine sahip olacaktır.

Bu Alimlerimizin açıklamalarındaki konudur: “Gelecekte şeytani eğilim ortadan kalkacaktır.” (Talmud, Sukkah 52a)

Tevrat'ta ve diğer Musevi kaynaklarda Kral Mesih'e İşaretler >>>

Kral Mesih'İn Musevi kaynaklarında tarif edilen özellikleri >>>

Tevrat'ta Kral Mesih ve onun hakimiyet döneminin bazı özellikleri >>>

Tevrat'ta Kral Mesih'in acı çekmesi >>>

Musevi kaynaklarda Kral Mesih'in acı çekmesi ile ilgili açıklamalar >>>

Kral Mesih ile ilgili Tevrat, Talmud ve tefsirlere dayanan çeşitli bilgiler >>>

Musevi kaynaklarında Hz. Mehdi (as)'ın hakimiyet dönemi >>>

Hz. Mehdi (as)'ın Zebur'da geçen bazı özellikleri >>>

Zebur'da Hz. Mehdi (as)'ın dünya hakimiyeti >>>

Kral Mesih, Tevrat'a göre yeryüzüne adalet ve barış getirecektir >>>

Musevilikte Mehdi inancı >>>

Masaüstü Görünümü