Harun Yahya

Harun Yahya Temsilcileri, Tapınak Şövalyelerinin Alt Çalışma Grubu CIRCES Uluslararası Toplantısında Konferans Verdi


Sayın Adnan Oktar'ı temsilen Kolorado'ya giden Sadun Engin, 24 Eylül 2011 tarihinde Aurora'da, OSTI (The Ordre Souverain du Temple Initiatique) Tapınak Şövalyelerinin alt çalışma grubu olan Uluslararası Kültürel ve Manevi Araştırma Camiasının (CIRCES - Cercle International de Recherches Culturelles Et Spirituelles) bir kısım üyelerine konferans verdi.

Sadun Engin, Maddenin Ardındaki Sır başlığı altında materyalizmin çöküşü ve tek mutlak varlığın Allah olduğu konusunu anlattı. Ayrıca İslam'ın barış, sevgi ve kardeşlik dini olduğu, Müslümanların, Kitap Ehli olarak Musevi ve Hristiyanlara bakış açısının nasıl olması gerektiği, her üç din mensuplarının Allah'ın varlığını, birliğini yaymada, barış ve kardeşliğin tesisinde birlik olmaları gerektiği anlatıldı. Ayrıca konferansın devamında içide bulunduğumuz ahirzamanın alametleri, Hz. Mehdi (as) ve Hz. İsa (as)'ın zuhuru, Altınçağ dönemindeki sevgi, kardeşlik ve barış ortamı konularına değinen bir anlatım yaptı.

ABD'nin farklı eyaletlerinden gelen ve aralarında üst düzey hükümet görevlilerinin de olduğu seçkin bir topluluğa verilen konferansta, katılımcılara Harun Yahya kitaplarından hediye edildi. Konferanslar esnasında OSTI Tapınak Şövalyelerinin Büyük Üstadı Timothy Hogan da, İslam'ın ve İstanbul'un Tapınakçılar açısından öneminden bahseden bir konuşma yaptı.
Masaüstü Görünümü