Harun Yahya

Hz. Mehdi'nin çıkışından önce meydana gelecek alametler (ahir zaman alametleri)

Bir fitne görülür, BUNU DİĞER FİTNELER TAKİP EDER. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)
Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta ve haram yiyicilikte ÇABALARINA HIZ KATTIKLARINI GÖRÜRSÜN... (Maide Suresi, 62)

Mağrib'de (batıda) karışıklıklar, FİTNELER ve korku OLACAK... FİTNELER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)
Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı. Böylece oralarda FESADI YAYGINLAŞTIRMIŞ-ARTIRMIŞLARDI.' (Fecr Suresi, 11-12)


HİÇBİR TARAFIN ONDAN MAHFUZ KALMAYACAĞI BİR FİTNE (korunamayacağı bir fitne) zuhur edecek, bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)
VE SİZLERDEN YALNIZCA ZULMEDENLERE İSABET ETMEKLE KALMAYAN BİR FİTNEden korkup-sakının. ... (Enfal Suresi, 25)


... Bu FİTNE KALDIĞI YERDEN HEMEN BAŞKA BİR TARAFA YAYILACAK. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)
Böylece oralarda FESADI YAYGINLAŞTIRMIŞ-ARTIRMIŞLARDI.' (Fecr Suresi, 12)


Kıyamet önü sıra, KARANLIK GECELER GİBİ FİTNELER VARDIR. (Ramuz-El Ehadis, 121/5)
Ya da (inkar edenlerin amelleri) engin bir denizdeki KARANLIKLARA BENZER... (Nur Suresi, 40)
... Onları nurdan KARANLIKLARA ÇIKARIRLAR. ... (Bakara Suresi, 257)


Milletler arasında ticaret ve YOLLAR KESİLECEK... (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40)
... HER YOLUN (BAŞINI) KESİP-oturmayın... (Araf Suresi, 86)


Kişi, KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEDİKÇE kıyamet kopmaz. (Kıyamet Alametleri, s. 141)
Sonunda nefsi ona KARDEŞİNİ ÖLDÜRMEYİ (tahrik edip zevkli göstererek) kolaylaştırdı; böylece onu öldürdü, ... (Maide Suresi, 30)


... ve katliamlara yerde ve göktekiler, artık TAHAMMÜL EDEMEZ BİR HALE GELDİĞİNDE zuhur edecektir... (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)
... Onlara öyle bir yoksulluk, öyle DAYANILMAZ BİR ZORLUK ÇATTI ve öylesine sarsıldılar ki... (Bakara Suresi, 214)


CİNAYETLER ARTMADIKÇA. kıyamet kopmaz. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 468)
Sonra (yine) siz, BİRBİRİNİZİ ÖLDÜRÜYOR, .(Bakara Suresi, 85)


Kıyametin hemen yakınında ANARŞİ VE KARGAŞA GÜNLERİ VARDIR. (Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, Müsned, 2/492)
"Ki onlar, yeryüzünde BOZGUNCULUK ÇIKARIYOR VE DİRLİK-DÜZENLİK KURMUYORLAR (ıslah etmiyorlar)." (Şuara Suresi, 152)


HARAM OLAN ŞEYLERİN HELAL SAYILMASI. kıyamet alametlerindendir. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 454)
Onlardan çoğunun günahta, düşmanlıkta ve HARAM YİYİCİLİKTE ÇABALARINA HIZ KATTIKLARINI GÖRÜRSÜN. ... (Maide Suresi, 62)


Hz. Mehdi, bütün HARAMLARIN HELAL SAYILDIĞI büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)
.Böylelikle Allah'ın HARAM KILDIĞINI HELAL KILMIŞ oluyorlar.(Tevbe Suresi, 37)


FAİZİN AŞİKAR OLMASI kıyamet alametlerindendir. (Ramuz-El Ehadis, 448/8)
İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, FAİZ YEMEYEN ADAM KALMAZ. Onu yemese bile kendisine tozu isabet eder. (Ramuz-El Ehadis, 360/8, 503/7)
... Bu, onların: "ALIM-SATIM DA ANCAK FAİZ GİBİDİR" DEMELERİNDEN DOLAYIDIR... (Bakara Suresi, 275)


Büyük ŞEHİRLER DÜN SANKİ YOKMUŞ GİBİ HELAK OLUR. (Kitabül Burhan Fi Alametil Hz. Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)
... ŞEHİRLERDEN (BİRÇOĞUNU) YIKIMA UĞRATTIK ... (Ahkaf Suresi, 27)


ALİMLER İLMİ SIRF PARA KAZANMAK İÇİN ÖĞRENDİĞİNDE. DİNİ DÜNYALIK KARŞILIĞINDA SATTIKLARINDA. HÜKMÜ SATTIKLARINDA. kıyamet yaklaşmış olacaktır. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)
Artık vay hallerine; KİTABI KENDİ ELLERİYLE YAZIP, SONRA AZ BİR DEĞER KARŞILIĞINDA SATMAK İÇİN "BU ALLAH KATINDANDIR" DİYENLERE... (Bakara Suresi, 79)


DİLLERİ ŞEKERDEN TATLI... (Tirmizi, Zühd, 60)
... KONUŞTUKLARI ZAMAN DA ONLARI DİNLERSİN. (Oysa) Sanki onlar (sütun gibi) dayandırılmış ahşap-kütük gibidirler. ... (Münafikun Suresi, 4)
... SÖZLERİ SENİN HOŞUNA GİDER... (Bakara Suresi, 204)


... fakat KALPLERİ KURT KALBİ GİBİ KATI olacaktır. (Tirmizi, Zühd, 60)
Bundan sonra KALPLERİNİZ YİNE KATILAŞTI; TAŞ GİBİ, HATTA DAHA KATI. ... (Bakara Suresi, 74)


Kıyametten önce iki büyük hadise vardır. ve sonra da ZELZELELİ YILLAR. (Ramuz-El Ehadis, 187/2)
YER, O ŞİDDETLİ SARSINTISIYLA SARSILDIĞI, Yer, ağırlıklarını dışa atıp-çıkardığı, Ve insan: "Buna ne oluyor?" dediği zaman; (Zelzele Suresi, 1-3)


AÇLIK VE HAYAT PAHALILIĞI alabildiğine yayılacak. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)
... onları DAYANILMAZ BİR ZORLUK (YOKSULLUK) ve sıkıntıyla yakalayıvermişiz. (Araf Suresi, 94)

İŞLERİN KESAD GİTMESİ (durgun olması). Herkes "satamıyorum, alamıyorum, kazanamıyorum!" diye yakınacak. (Kıyamet Alametleri, s. 152)
Piyasanın durgun olması, KAZANÇLARIN AZALMASI... (Kıyamet Alametleri, s. 148)
... onları DAYANILMAZ ZORLUK (YOKSULLUK) ve sıkıntılarla çeviriverdik... (Enam Suresi, 42) ...
Onlara ÖYLE BİR YOKSULLUK, ÖYLE DAYANILMAZ BİR ZORLUK çattı ve öylesine sarsıldılar ki... (Bakara Suresi, 214)


FAKİRLER ÇOĞALACAK. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 455)
... Allah yaptıklarına karşılık olarak, ona AÇLIK VE KORKU ELBİSESİni tattırdı. (Nahl Suresi, 112)


İnsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani işleri iyi gidecek, 97 veya 99. senede MÜLKLERİ ZAİL OLACAK (yıkılıp yok olacak)... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)
... belki öğüt alıp düşünürler diye YILLAR YILI KURAKLIĞA VE ÜRÜN KITLIĞINA UĞRATTIK. (Araf Suresi, 130)


Kişi MÜMİN OLARAK SABAHLAYIP KAFİR OLARAK AKŞAMLAYACAK, mümin olarak akşamlayıp kafir olarak sabahlayacaktır. (Kur'an ve Sünnette Kıyamet ve Ahiret, s.155)
... onlar inkar sözünü söylemişlerdir ve İSLAMLIKLARINDAN SONRA İNKARA SAPMIŞLARDIR ... (Tevbe Suresi, 74)
... Siz, İMANINIZDAN SONRA İNKARA SAPTINIZ. ... (Tevbe Suresi, 66)


İyilik terk edilip emredilmediğinde, KÖTÜLÜK İŞLENİP ALIKONULMADIĞINDA. (Ölüm Kıyamet ve Diriliş, s. 480)
Yapmakta oldukları münker (ÇİRKİN İŞ)LERDEN BİRBİRLERİNİ SAKINDIRMIYORLARDI... (Maide Suresi, 79)


İnsanlara bir zaman gelir ki camilerinde toplanıp NAMAZ KILARLAR. FAKAT ARALARINDA MÜMİN BULUNMAZ. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 17)
İşte (şu) namaz kılanların vay haline, Ki onlar, NAMAZLARINDA YANILGIDADIRLAR, Onlar gösteriş yapmaktadırlar. (Maun Suresi, 4-6)


Mescitler, NAMAZ KILINMAYIP gelip geçilen bir yol haline geldiği. bir zaman gelmedikçe kıyamet kopmaz. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 87)
Sonra onların arkasından öyle nesiller türedi ki, NAMAZ (KILMA DUYARLILIĞIN)I KAYBETTİLER... (Meryem Suresi, 59)


Kıyamet yaklaşınca. ÖLÇÜ VE TARTILARDA HİLE YAPILIR. (Ramuz-El Ehadis, 33/7)
EKSİK ÖLÇÜP TARTANLARIN vay haline, Ki onlar, insanlardan ölçerek aldıklarında noksansız alırlar. Kendileri onlara ÖLÇTÜKLERİNDE VEYA TARTTIKLARINDA EKSİLTİRLER. (Mutaffifin Suresi, 1-3)


GANİMET BELİRLİ KİŞİLERİN İNHISARINDA OLDUĞU, emanet ganimet sayıldığı, zekat ağır bir yük kabul edildiği zaman... (Kıyamet Alametleri, s. 114)
.Öyle ki (BU MALLAR VE SERVET) sizden ZENGİN OLANLAR ARASINDA DÖNÜP-DOLAŞAN BİR DEVLET OLMASIN.(Haşr Suresi, 7)


EMANETİN GANİMET, zekatın da (altından zor kalkılacak) bir borç OLARAK İTTİHAZ EDİLMESİ (kabul edilmesi)... (Kıyamet Alametleri, s. 139)
... ona bir dinar EMANET BIRAKSAN, SEN, ONUN TEPESİNE DİKİLİP DURMADIKÇA ONU SANA ÖDEMEZ... (Ali İmran Suresi, 75)


KÜFÜR HER YANI İSTİLA EDİP HÜKMÜ CEMİYET İÇİNDE AŞİKARE İŞLENMEDİKÇE (açıkça işlenmedikçe) Hz. Mehdi zuhur etmez... (Mektubat-ı Rabbani, 2-259)
.... gerçekten AÇIKÇA BİR SAPIKLIK İÇİNDE İDİLER. (Cuma Suresi, 2)


KÖTÜLERİN ÇOĞALDIKÇA ÇOĞALMASI, .
Onların ardından yerlerine kitaba mirasçı olan bir takım 'KÖTÜ KİMSELER' GEÇTİ.(A'raf Suresi, 169)


... DOĞRULARIN YALANCI SAYILMASI. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 92)
... Doğrusu BİZ SENİN YALANCILARDAN OLDUĞUNU SANIYORUZ." (A'raf Suresi, 66)


İŞ EHİL OLMAYANA VERİLİNCE, ARTIK KIYAMETİ BEKLE! (Zebidi, Tecridi Sarih, 12/201)
O, İŞ BAŞINA GEÇTİ Mİ (ya da sırtını çevirip gitti mi) YERYÜZÜNDE BOZGUNCULUK ÇIKARMAYA, EKİNİ VE NESLİ HELAK ETMEYE ÇABA HARCAR... (Bakara Suresi, 205)


AKRABA İLE İLİŞKİLER KESİLİR. (Ramuz-El Ehadis, 448/7)
... AKRABALIK BAĞLARINIZI KOPARIP PARÇALAYACAKSINIZ, öyle mi? (Muhammed Suresi, 22)
Onlar (hiç) bir mümine karşı NE 'AKRABALIK BAĞLARINI', ne de 'sözleşme hükümlerini' gözetip TANIRLAR. ... (Tevbe Suresi, 10)


İnsanlarda CİMRİLİK VE HIRS ARTACAK. (Müslim, İmare, 176; İbni Mace, Fiten, 24)
ONLAR, CİMRİLİKTE BULUNURLAR, insanlara da CİMRİLİĞİ EMREDER (ÖNERİR)LER... (Nisa Suresi, 37)
... MALI 'BİR YIĞMA TUTKUSU VE HIRSIYLA' SEVİYORSUNUZ. (Fecr Suresi, 20)


KIYAMET YAKLAŞTI. Halbuki insanlar dünyaya karşı ancak hırslarını artırıyorlar, Allah'tan da uzaklaşıyorlar. (Suyuti, Camiü's-Sagir, 2/57)
İNSANLARI SORGULAMA (ZAMANI) YAKLAŞTI, kendileri ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. ...(Enbiya Suresi, 1)


Kıyamet yaklaşır, HAYIRLI İŞLER AZALIR. (Kıyamet Alametleri, s. 264)
HAYRI ENGELLEYİP SÜRDÜREN, saldırgan, olabildiğince günahkar. (Kalem Suresi, 12)


İnsanlara bir zaman gelir ki KURAN-I KERİM BİR VADİDE, İNSANLAR BAŞKA BİR VADİDE OLURLAR. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 23)
... ALLAH'IN KİTABINI ARKALARINA ATTILAR. (Bakara Suresi, 101)


KURAN-I KERİM'İN YALNIZ RESMİ, İSLAM'IN YALNIZ İSMİ KALACAKTIR... (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 24)
... BU KUR'AN'I TERKEDİLMİŞ (BİR KİTAP) OLARAK BIRAKTILAR." (Furkan Suresi, 30)


Kuran okuyan fakat OKUDUKLARI DİLLERİNDE KALAN, KALPLERİNE İNMEYEN İNSANLARIN TÜREYECEĞİ bir zaman gelecektir. (Son Zamanlarla İlgili Hadisler, s. 61)
... Sizi ağızlarıyla hoşnut kılarlar, KALBLERİ İSE KARŞI KOYAR... (Tevbe Suresi, 8)
... Onlar, KALPLERİNDE OLMAYAN ŞEYİ DİLLERİYLE SÖYLÜYORLAR.... (Fetih Suresi, 11)
BİR SÛRE İNDİRİLDİĞİNDE ONLARDAN BAZISI: "BU, HANGİNİZİN İMANINI ARTTIRDI?" DER.... (Tevbe Suresi, 124)


Masaüstü Görünümü