Harun Yahya

Terör kınanarak ortadan kalkmaz, terörü yok etmek için Darwinist eğitime son verilmelidir


Bugün dünyada pek çok ülke sürekli olarak bir terör belasının tehdidi altındadır. Dünya çapında yıllardır süregelen bu bela hiç beklenmedik anlarda masum insanları, çocukları, köylüleri, askerleri vurmakta, sinsi pusular, kahpece hazırlanmış tuzaklar çocuk-genç demeden pek çok kişinin ölümüne veya sakat kalmasına neden olmaktadır. Bu büyük belaya karşı alınmaya çalışılan önlemler ise hiçbir zaman gerçek bir çözüm olmamıştır. Geçmişte devletlerin başındaki kanlı terör belası, aynı sinsi yöntemleriyle yine başrollerdedir.

 

Şu anda dünya çapında gerçekleştirilen hain saldırılara karşı terör sürekli olarak kınanmakta, yapılan eylemler lanetlenmektedir. Peki acaba sürekli olarak terörü kınamanın faydası ne olmuştur? Terörü kınamak ne zaman saldırılara maruz kalmış ülkelere bu konuda kesin bir çözüm getirmiştir, ne zaman bir sonraki terör eylemini engellemiştir, neye yaramıştır? Terörü sadece sözlü olarak kınamak, kuşkusuz ki soruna bir çözüm değildir, yapılmış eyleme karşı belki de verilebilecek en aciz karşılıktır. Gerçek karşılığın verilmesi, terörün tamamen ortadan kaldırılması için terörün ideolojisi aleyhinde köklü bir çalışma yapılması, gerçekçi bir girişimde bulunulması gerekmektedir. Bu girişim, ancak komünist terör bataklığını yatağından kurutmakla mümkün olabilir.

 

Teröristlerin bir felsefesi vardır. Bu felsefe diyalektik materyalist felsefedir ve bu felsefenin temel dayanağı Darwinizm'dir. Darwinizm ortadan kaldırılmadığı ve dolayısıyla Marksizm'in, materyalizmin sonu getirilmediği sürece, bu felsefe devam edecek ve bu felsefenin çirkin mantığı terörizmi beslemeyi sürdürecektir. İşte bu nedenle bu ideolojinin tamamen yok edilmesi, bunun temeli olan Darwinizm'e karşı dünya çapında eğitim verilmesi şarttır.

 

Bir yandan teröre lanet ederken, bir yandan teröre şehitler verirken, bir yandan da Darwinizm'in okullarda okutulması büyük bir yanlıştır. Darwinist eğitim, komünist terörü güçlendirmekten başka bir işe yaramamaktadır. Darwinizm'in komünist ideolojinin kökeni olduğunu bilirken buna karşı duyarsız kalmak, teröre karşı duyarsız kalmak anlamına gelir. Bir yandan Darwinizm okullarda okutulurken bir yandan da terörü kınama sözlerinde bulunmak, faydasızdır.

 

Darwinist ideoloji, yaklaşık 150 yıldır dünyayı kana bulamış, sahtekarlıklarla, yalanlarla insanları aldatmış köhne bir teoriye dayanmaktadır. Bu geçersiz ve yalan üzerine kurulmuş olan teorinin sahte yöntemlere ve aldatmacalara dayandığı tüm okullarda gençlere öğretilmeli, açıkça gösterilmelidir. Diyalektik materyalizm ideolojisinin ve bu felsefenin sözde bilimsel temeli olan Darwinizm'in sahte bir inanç olduğu anlatılmalıdır. Ancak o zaman tüm dünyada teröre karşı gerçek ve etkili bir önlem alınabilir, bu önlem ancak o zaman kalıcı hale gelebilir, kesin bir çözüm getirebilir. Bunun dışında kullanılacak taktikler, bu büyük belayı hiçbir zaman tamamen ortadan kaldıramayacaklardır. Terör belasının ortadan kaldırılabilmesi için terörizmin can damarının temelinden kesilmesi, fikri altyapısının kesin bir biçimde ortadan kaldırılması gerekmektedir.

Masaüstü Görünümü